Inactivation of PP2A by a recurrent mutation drives resistance to MEK inhibitors
Oncogene, Published online: 20 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1012-2Inactivation of PP2A by a recurrent mutation drives resistance to MEK inhibitors (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 20, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Caitlin M. O ’Connor Daniel Leonard Danica Wiredja Rita A. Avelar Zhizhi Wang Daniela Schlatzer Benjamin Bryson Eesha Tokala Sarah E. Taylor Aditya Upadhyay Jaya Sangodkar Anne-Claude Gingras Jukka Westermarck Wenqing Xu Analisa DiFeo David L. Brautigan Source Type: research

GLS2 is protumorigenic in breast cancers
Oncogene, Published online: 20 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1007-zGLS2 is protumorigenic in breast cancers (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 20, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Marilia M. Dias Douglas Adamoski Larissa M. dos Reis Carolline F. R. Ascen ção Krishina R. S. de Oliveira Ana Carolina Paschoalini Mafra Alliny Cristiny da Silva Bastos Melissa Quintero Carolina de G. Cassago Igor M. Ferreira Carlos H. V. Fidelis Silvan Source Type: research

Heat-shock proteins: chaperoning DNA repair
Oncogene, Published online: 20 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1016-yHeat-shock proteins: chaperoning DNA repair (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 20, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Laurence Dubrez S ébastien Causse Natalia Borges Bonan Baptiste Dum étier Carmen Garrido Source Type: research

Correction: Glioma-associated human endothelial cell-derived extracellular vesicles specifically promote the tumourigenicity of glioma stem cells via CD9
Oncogene, Published online: 19 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1018-9Correction: Glioma-associated human endothelial cell-derived extracellular vesicles specifically promote the tumourigenicity of glioma stem cells via CD9 (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 19, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Dengke Li Yuan Tian Yan Hu Yingjiao Qi Ningyu Tian Shanshan Li Peishan Hu Fan Wu Qunfang Wei Zhizhong Wei Shanshan Wang Bin Yin Tao Jiang Jiangang Yuan Boqin Qiang Wei Han Xiaozhong Peng Source Type: research

Identifying functions and prognostic biomarkers of network motifs marked by diverse chromatin states in human cell lines
Oncogene, Published online: 19 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1005-1Identifying functions and prognostic biomarkers of network motifs marked by diverse chromatin states in human cell lines (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 19, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Li Wang Hongying Zhao Jing Li Yingqi Xu Yujia Lan Wenkang Yin Xiaoqin Liu Lei Yu Shihua Lin Michael Yifei Du Xia Li Yun Xiao Yunpeng Zhang Source Type: research

Correction: Deacetylation of HSPA5 by HDAC6 leads to GP78-mediated HSPA5 ubiquitination at K447 and suppresses metastasis of breast cancer
Oncogene, Published online: 19 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0981-5Correction: Deacetylation of HSPA5 by HDAC6 leads to GP78-mediated HSPA5 ubiquitination at K447 and suppresses metastasis of breast cancer (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 19, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Y. W. Chang C. F. Tseng M. Y. Wang W. C. Chang C. C. Lee L. T. Chen M. C. Hung J. L. Su Source Type: research

ITGB4-mediated metabolic reprogramming of cancer-associated fibroblasts
Oncogene, Published online: 18 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1014-0ITGB4-mediated metabolic reprogramming of cancer-associated fibroblasts (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 18, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Jin Sol Sung Chan Woo Kang Suki Kang Yeonsue Jang Young Chan Chae Baek Gil Kim Nam Hoon Cho Source Type: research

ABC-transporter upregulation mediates resistance to the CDK7 inhibitors THZ1 and ICEC0942
Oncogene, Published online: 17 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1008-yABC-transporter upregulation mediates resistance to the CDK7 inhibitors THZ1 and ICEC0942 (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 17, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Georgina P. Sava Hailing Fan Rosemary A. Fisher Sabrina Lusvarghi Sunil Pancholi Suresh V. Ambudkar Lesley-Ann Martin R. Charles Coombes Lakjaya Buluwela Simak Ali Source Type: research

Correction: Mixed lineage kinase 3 promotes breast tumorigenesis via phosphorylation and activation of p21-activated kinase 1
Oncogene, Published online: 17 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1011-3Correction: Mixed lineage kinase 3 promotes breast tumorigenesis via phosphorylation and activation of p21-activated kinase 1 (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 17, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Subhasis Das Rakesh Sathish Nair Rajakishore Mishra Gautam Sondarva Navin Viswakarma Hazem Abdelkarim Vadim Gaponenko Pradeep Sathyanarayana Basabi Rana Ajay Rana Source Type: research

AMPKα1 confers survival advantage of colorectal cancer cells under metabolic stress by promoting redox balance through the regulation of glutathione reductase phosphorylation
Oncogene, Published online: 17 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1004-2AMPKα1 confers survival advantage of colorectal cancer cells under metabolic stress by promoting redox balance through the regulation of glutathione reductase phosphorylation (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 17, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Ying-Nan Wang Yun-Xin Lu Jie Liu Ying Jin Hui-Chang Bi Qi Zhao Ze-Xian Liu Ying-Qin Li Jia-Jia Hu Hui Sheng Yi-Ming Jiang Chao Zhang Feng Tian Yang Chen Zhi-Zhong Pan Gong Chen Zhao-Lei Zeng Kai-Yan Liu Marcia Ogasawara Jin-Ping Yun Huai-Qiang Ju Jian-Xio Source Type: research

Neurotransmitters: emerging targets in cancer
Oncogene, Published online: 16 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1006-0Neurotransmitters: emerging targets in cancer (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 16, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Shu-Heng Jiang Li-Peng Hu Xu Wang Jun Li Zhi-Gang Zhang Source Type: research

Nuclear control of lung cancer cells migration, invasion and bioenergetics by eukaryotic translation initiation factor 3F
Oncogene, Published online: 16 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1009-xNuclear control of lung cancer cells migration, invasion and bioenergetics by eukaryotic translation initiation factor 3F (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 16, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Pauline Esteves Laetitia Dard Aur élia Brillac Christophe Hubert Saharnaz Sarlak Beno ît Rousseau Elodie Dumon Julien Izotte Marc Bonneu Didier Lacombe Jean-William Dupuy Nivea Amoedo Rodrigue Rossignol Source Type: research

ERBB3 mutations in cancer: biological aspects, prevalence and therapeutics
Oncogene, Published online: 13 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1001-5ERBB3 mutations in cancer: biological aspects, prevalence and therapeutics (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 13, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Nicolas Kiavue Luc Cabel Samia Melaabi Guillaume Bataillon Celine Callens Florence Lerebours Jean-Yves Pierga Francois-Clement Bidard Source Type: research

The Epstein–Barr virus nuclear antigen-1 upregulates the cellular antioxidant defense to enable B-cell growth transformation and immortalization
Oncogene, Published online: 11 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1003-3The Epstein–Barr virus nuclear antigen-1 upregulates the cellular antioxidant defense to enable B-cell growth transformation and immortalization (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 11, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Jiayu Wang Noemi Nagy Maria G. Masucci Source Type: research

Correction: PIM2-mediated phosphorylation of hexokinase 2 is critical for tumor growth and paclitaxel resistance in breast cancer
Oncogene, Published online: 11 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0982-4Correction: PIM2-mediated phosphorylation of hexokinase 2 is critical for tumor growth and paclitaxel resistance in breast cancer (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 11, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Tingting Yang Chune Ren Pengyun Qiao Xue Han Li Wang Shijun Lv Yonghong Sun Zhijun Liu Yu Du Zhenhai Yu Source Type: research

An integrative pan-cancer analysis of biological and clinical impacts underlying ubiquitin-specific-processing proteases
Oncogene, Published online: 11 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1002-4An integrative pan-cancer analysis of biological and clinical impacts underlying ubiquitin-specific-processing proteases (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 11, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Di Chen Zhen Ning Huan Chen Chang Lu Xiaolong Liu Tian Xia Huan Qi Wen Wang Ting Ling Xin Guo Dinesh Singh Tekcham Xiumei Liu Jing Liu Aman Wang Qiu Yan Ji-Wei Liu Guang Tan Hai-long Piao Source Type: research

Androgen dihydrotestosterone (DHT) promotes the bladder cancer nuclear AR-negative cell invasion via a newly identified membrane androgen receptor (mAR-SLC39A9)-mediated Gαi protein/MAPK/MMP9 intracellular signaling
Oncogene, Published online: 10 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0964-6Androgen dihydrotestosterone (DHT) promotes the bladder cancer nuclear AR-negative cell invasion via a newly identified membrane androgen receptor (mAR-SLC39A9)-mediated Gαi protein/MAPK/MMP9 intracellular signaling (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 10, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Jinbo Chen Fuju Chou Shuyuan Yeh Zhenyu Ou Chihrong Shyr Chiping Huang Zhendong Xiang Yin Sun Edward Messing Xiongbing Zu Chawnshang Chang Source Type: research

Loss of TRIM29 suppresses cancer stem cell-like characteristics of PDACs via accelerating ISG15 degradation
Oncogene, Published online: 09 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0992-2Loss of TRIM29 suppresses cancer stem cell-like characteristics of PDACs via accelerating ISG15 degradation (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 9, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Jia Sun Jing Yan Huai-Yu Qiao Fu-Ying Zhao Chao Li Jing-Yi Jiang Bao-Qin Liu Xiao-Na Meng Hua-Qin Wang Source Type: research

Correction: LCE: an open web portal to explore gene expression and clinical associations in lung cancer
Oncogene, Published online: 09 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-1000-6Correction: LCE: an open web portal to explore gene expression and clinical associations in lung cancer (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 9, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Ling Cai ShinYi Lin Luc Girard Yunyun Zhou Lin Yang Bo Ci Qinbo Zhou Danni Luo Bo Yao Hao Tang Jeffrey Allen Kenneth Huffman Adi Gazdar John Heymach Ignacio Wistuba Guanghua Xiao John Minna Yang Xie Source Type: research

O-GlcNAcase targets pyruvate kinase M2 to regulate tumor growth
Oncogene, Published online: 09 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0975-3O-GlcNAcase targets pyruvate kinase M2 to regulate tumor growth (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 9, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Jay Prakash Singh Kevin Qian Jeong-Sang Lee Jinfeng Zhou Xuemei Han Bichen Zhang Qunxiang Ong Weiming Ni Mingzuo Jiang Hai-Bin Ruan Min-Dian Li Kaisi Zhang Zhaobing Ding Philip Lee Kamini Singh Jing Wu Raimund I. Herzog Susan Kaech Hans-Guido Wendel John Source Type: research

Targeting the TR4 nuclear receptor-mediated lncTASR/AXL signaling with tretinoin increases the sunitinib sensitivity to better suppress the RCC progression
Oncogene, Published online: 09 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0962-8Targeting the TR4 nuclear receptor-mediated lncTASR/AXL signaling with tretinoin increases the sunitinib sensitivity to better suppress the RCC progression (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 9, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Hangchuan Shi Yin Sun Miao He Xiong Yang Michiaki Hamada Tsukasa Fukunaga Xiaoping Zhang Chawnshang Chang Source Type: research

Importin-β/karyopherin-β1 modulates mitotic microtubule function and taxane sensitivity in cancer cells via its nucleoporin-binding region
Oncogene, Published online: 06 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0989-xImportin-β/karyopherin-β1 modulates mitotic microtubule function and taxane sensitivity in cancer cells via its nucleoporin-binding region (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 6, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Annalisa Verrico Paola Rovella Laura Di Francesco Michela Damizia David Sasah Staid Loredana Le Pera M. Eugenia Schinin à Patrizia Lavia Source Type: research

Oncogenic heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-like modulates the growth and imatinib response of human chronic myeloid leukemia CD34+ cells via pre-B-cell leukemia homeobox 1
Oncogene, Published online: 05 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0998-9Oncogenic heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-like modulates the growth and imatinib response of human chronic myeloid leukemia CD34+ cells via pre-B-cell leukemia homeobox 1 (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 5, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Dehuan Ji Pengshan Zhang Wenjuan Ma Yiwen Fei Wen Xue Yu Wang Xiuyan Zhang Haixia Zhou Yun Zhao Source Type: research

Newly identified LMO3-BORCS5 fusion oncogene in Ewing sarcoma at relapse is a driver of tumor progression
Oncogene, Published online: 05 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0914-3Newly identified LMO3-BORCS5 fusion oncogene in Ewing sarcoma at relapse is a driver of tumor progression (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 5, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: C élia Dupain C éline Gracia Anne C. Harttrampf Julie Rivi ère Birgit Geoerger Liliane Massaad-Massade Source Type: research

Hypoxic glioma-derived exosomes deliver microRNA-1246 to induce M2 macrophage polarization by targeting TERF2IP via the STAT3 and NF-κB pathways
Oncogene, Published online: 04 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0996-yHypoxic glioma-derived exosomes deliver microRNA-1246 to induce M2 macrophage polarization by targeting TERF2IP via the STAT3 and NF-κB pathways (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 4, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Mingyu Qian Shaobo Wang Xiaofan Guo Jian Wang Zongpu Zhang Wei Qiu Xiao Gao Zihang Chen Jianye Xu Rongrong Zhao Hao Xue Gang Li Source Type: research

Correction: Integrative network biology analysis identifies miR-508-3p as the determinant for the mesenchymal identity and a strong prognostic biomarker of ovarian cancer
Oncogene, Published online: 03 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0896-1Correction: Integrative network biology analysis identifies miR-508-3p as the determinant for the mesenchymal identity and a strong prognostic biomarker of ovarian cancer (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 3, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Linjie Zhao Wei Wang Lian Xu Tao Yi Xia Zhao Yuquan Wei Louis Vermeulen Ajay Goel Shengtao Zhou Xin Wang Source Type: research

Cellular prion protein transcriptionally regulated by NFIL3 enhances lung cancer cell lamellipodium formation and migration through JNK signaling
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0994-0Cellular prion protein transcriptionally regulated by NFIL3 enhances lung cancer cell lamellipodium formation and migration through JNK signaling (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Shin-Chih Lin Chia-Hung Lin Nien-Chu Shih Hsin-Ling Liu Wen-Chao Wang Kun-Yang Lin Zih-Yu Liu Yu-Jhen Tseng Hsueh-Kai Chang Yi-Cheng Lin Yi-Chen Yeh Hiroshi Minato Takeshi Fujii Yu-Chung Wu Mei-Yu Chen Teh-Ying Chou Source Type: research

TXNDC9 regulates oxidative stress-induced androgen receptor signaling to promote prostate cancer progression
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0991-3TXNDC9 regulates oxidative stress-induced androgen receptor signaling to promote prostate cancer progression (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Tingting Feng Ru Zhao Feifei Sun Qiqi Lu Xueli Wang Jing Hu Shiguan Wang Lin Gao Qianqian Zhou Xueting Xiong Xuesen Dong Lin Wang Bo Han Source Type: research

Linc00173 promotes chemoresistance and progression of small cell lung cancer by sponging miR-218 to regulate Etk expression
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0984-2Linc00173 promotes chemoresistance and progression of small cell lung cancer by sponging miR-218 to regulate Etk expression (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Fanrui Zeng Qiongyao Wang Shuyu Wang Shumei Liang Weimei Huang Ying Guo Juan Peng Man Li Weiliang Zhu Linlang Guo Source Type: research

Metabolic targeting of HIF-1α potentiates the therapeutic efficacy of oxaliplatin in colorectal cancer
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0999-8Metabolic targeting of HIF-1α potentiates the therapeutic efficacy of oxaliplatin in colorectal cancer (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Tzu-Tang Wei Yi-Ting Lin Shao-Pu Tang Cong-Kai Luo Chiou-Tsun Tsai Chia-Tung Shun Ching-Chow Chen Source Type: research

β3-adrenoreceptor blockade reduces tumor growth and increases neuronal differentiation in neuroblastoma via SK2/S1P2 modulation
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0993-1β3-adrenoreceptor blockade reduces tumor growth and increases neuronal differentiation in neuroblastoma via SK2/S1P2 modulation (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Gennaro Bruno Francesca Cencetti Alessandro Pini Annalisa Tondo Daniela Cuzzubbo Filippo Fontani Vanessa Strinna Anna Maria Buccoliero Gabriella Casazza Chiara Donati Luca Filippi Paola Bruni Claudio Favre Maura Calvani Source Type: research

Centrosome loss results in an unstable genome and malignant prostate tumors
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0995-zCentrosome loss results in an unstable genome and malignant prostate tumors (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Mengdie Wang Raymond B. Nagle Beatrice S. Knudsen Anne E. Cress Gregory C. Rogers Source Type: research

A gain-of-functional screen identifies the Hippo pathway as a central mediator of receptor tyrosine kinases during tumorigenesis
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0988-yA gain-of-functional screen identifies the Hippo pathway as a central mediator of receptor tyrosine kinases during tumorigenesis (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Taha Azad Kazem Nouri Helena J. Janse van Rensburg Sarah M. Maritan Liqing Wu Yawei Hao Tess Montminy Jihang Yu Prem Khanal Lois M. Mulligan Xiaolong Yang Source Type: research

Rho guanine nucleotide exchange factor ARHGEF10 is a putative tumor suppressor in pancreatic ductal adenocarcinoma
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0985-1Rho guanine nucleotide exchange factor ARHGEF10 is a putative tumor suppressor in pancreatic ductal adenocarcinoma (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Joella Joseph Nikolina Radulovich Tao Wang Vibha Raghavan Chang-Qi Zhu Ming-Sound Tsao Source Type: research

UCHL3 promotes ovarian cancer progression by stabilizing TRAF2 to activate the NF-κB pathway
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0987-zUCHL3 promotes ovarian cancer progression by stabilizing TRAF2 to activate the NF-κB pathway (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Ming-Hui Zhang Hui-Hui Zhang Xue-Hua Du Jie Gao Chao Li Hui-Rong Shi Shang-Ze Li Source Type: research

The role of microRNA-148a and downstream DLGAP1 on the molecular regulation and tumor progression on human glioblastoma
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0922-3The role of microRNA-148a and downstream DLGAP1 on the molecular regulation and tumor progression on human glioblastoma (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Yue Li Weiguo Li Xiaomin Zeng Xuemei Tang Shan Zhang Feiya Zhong Xiangni Peng Yang Zhong Thomas J. Rosol Xiyun Deng Zhonghua Liu Sihua Peng Xiaoning Peng Source Type: research

Reactivation of super-enhancers by KLF4 in human Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
Oncogene, Published online: 02 September 2019; doi:10.1038/s41388-019-0990-4Reactivation of super-enhancers by KLF4 in human Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - September 2, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Maria Tsompana Christian Gluck Isha Sethi Ishita Joshi Jonathan Bard Norma J. Nowak Satrajit Sinha Michael J. Buck Source Type: research

CDCP1 enhances Wnt signaling in colorectal cancer promoting nuclear localization of β-catenin and E-cadherin
Oncogene, Published online: 30 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0983-3CDCP1 enhances Wnt signaling in colorectal cancer promoting nuclear localization of β-catenin and E-cadherin (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 30, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Yaowu He Claire M. Davies Brittney S. Harrington Linh Hellmers Yonghua Sheng Amy Broomfield Thomas McGann Kate Bastick Laurie Zhong Andy Wu Grace Maresh Shannon McChesney Kuan Yau Wong Mark N. Adams Ryan C. Sullivan James S. Palmer Lez J. Burke Adam D. Ew Source Type: research

MicroRNA-140 impedes DNA repair by targeting FEN1 and enhances chemotherapeutic response in breast cancer
Oncogene, Published online: 30 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0986-0MicroRNA-140 impedes DNA repair by targeting FEN1 and enhances chemotherapeutic response in breast cancer (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 30, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Xiao Lu Rui Liu Meina Wang Alagamuthu Karthick Kumar Feiyan Pan Lingfeng He Zhigang Hu Zhigang Guo Source Type: research

A CRISPR-based base-editing screen for the functional assessment of BRCA1 variants
Oncogene, Published online: 29 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0968-2A CRISPR-based base-editing screen for the functional assessment of BRCA1 variants (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 29, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Jiyeon Kweon An-Hee Jang Ha Rim Shin Ji-Eun See Woochang Lee Jong Won Lee Suhwan Chang Kyunggon Kim Yongsub Kim Source Type: research

Notch3 promotes prostate cancer-induced bone lesion development via MMP-3
Oncogene, Published online: 29 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0977-1Notch3 promotes prostate cancer-induced bone lesion development via MMP-3 (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 29, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Sourik S. Ganguly Galen Hostetter Lin Tang Sander B. Frank Kathylynn Saboda Rohit Mehra Lisha Wang Xiaohong Li Evan T. Keller Cindy K. Miranti Source Type: research

Microparticles from tumors exposed to radiation promote immune evasion in part by PD-L1
Oncogene, Published online: 29 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0971-7Microparticles from tumors exposed to radiation promote immune evasion in part by PD-L1 (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 29, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Michael Timaner Ruslana Kotsofruk Ziv Raviv Ksenia Magidey Dvir Shechter Tal Kan Alexander Nevelsky Shahar Daniel Elisabeth G. E. de Vries Tongwu Zhang Orit Kaidar-Person Robert S. Kerbel Yuval Shaked Source Type: research

LOXL2-mediated H3K4 oxidation reduces chromatin accessibility in triple-negative breast cancer cells
Oncogene, Published online: 28 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0969-1LOXL2-mediated H3K4 oxidation reduces chromatin accessibility in triple-negative breast cancer cells (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 28, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: J. P. Cebri à-Costa L. Pascual-Reguant A. Gonzalez-Perez G. Serra-Bardenys J. Querol M. Cos ín G. Verde R. A. Cigliano W. Sanseverino S. Segura-Bayona A. Iturbide D. Andreu P. Nuciforo C. Bernado-Morales V. Rodilla J. Arribas J. Yelamos A. Garcia de He Source Type: research

ALKATI interacts with c-Myc and promotes cancer stem cell-like properties in sarcoma
Oncogene, Published online: 28 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0973-5ALKATI interacts with c-Myc and promotes cancer stem cell-like properties in sarcoma (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 28, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Bu-Shu Xu Huo-Ying Chen Yi Que Wei Xiao Mu-Sheng Zeng Xing Zhang Source Type: research

BMI1 is directly regulated by androgen receptor to promote castration-resistance in prostate cancer
Oncogene, Published online: 28 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0966-4BMI1 is directly regulated by androgen receptor to promote castration-resistance in prostate cancer (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 28, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Sen Zhu Dongyu Zhao Chao Li Qiaqia Li Weihua Jiang Qipeng Liu Rui Wang Ladan Fazli Yinan Li Lili Zhang Yang Yi Qingshu Meng Wanyi Wang Guangyu Wang Min Zhang Xiongbing Zu Wei Zhao Tuo Deng Jindan Yu Xuesen Dong Kaifu Chen Qi Cao Source Type: research

Lactoferrin deficiency induces a pro-metastatic tumor microenvironment through recruiting myeloid-derived suppressor cells in mice
Oncogene, Published online: 28 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0970-8Lactoferrin deficiency induces a pro-metastatic tumor microenvironment through recruiting myeloid-derived suppressor cells in mice (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 28, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Lingyu Wei Xuemei Zhang Jia Wang Qiurong Ye Xiang Zheng Qiu Peng Ying Zheng Peishan Liu Xiaoyue Zhang Zhengshuo Li Can Liu Qun Yan Guiyuan Li Jian Ma Source Type: research

TGLI1 transcription factor mediates breast cancer brain metastasis via activating metastasis-initiating cancer stem cells and astrocytes in the tumor microenvironment
Oncogene, Published online: 28 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0959-3TGLI1 transcription factor mediates breast cancer brain metastasis via activating metastasis-initiating cancer stem cells and astrocytes in the tumor microenvironment (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 28, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Sherona R. Sirkisoon Richard L. Carpenter Tadas Rimkus Daniel Doheny Dongqin Zhu Noah R. Aguayo Fei Xing Michael Chan Jimmy Ruiz Linda J. Metheny-Barlow Roy Strowd Jiayuh Lin Angelina T. Regua Austin Arrigo Marlyn Anguelov Boris Pasche Waldemar Debinski K Source Type: research

Activating CCT2 triggers Gli-1 activation during hypoxic condition in colorectal cancer
Oncogene, Published online: 28 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0972-6Activating CCT2 triggers Gli-1 activation during hypoxic condition in colorectal cancer (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 28, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Seong Hye Park Soyeon Jeong Bo Ram Kim Yoon A Jeong Jung Lim Kim Yoo Jin Na Min Jee Jo Hye Kyeong Yun Dae Yeong Kim Bu Gyeom Kim Dae-Hee Lee Sang Cheul Oh Source Type: research

Inhibition of the transcriptional kinase CDK7 overcomes therapeutic resistance in HER2-positive breast cancers
Oncogene, Published online: 28 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0953-9Inhibition of the transcriptional kinase CDK7 overcomes therapeutic resistance in HER2-positive breast cancers (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 28, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Bowen Sun Seth Mason Robert C. Wilson Starr E. Hazard Yubao Wang Rong Fang Qiwei Wang Elizabeth S. Yeh Meixiang Yang Thomas M. Roberts Jean J. Zhao Qi Wang Source Type: research

Tumor-derived CK1α mutations enhance MDMX inhibition of p53
Oncogene, Published online: 28 August 2019; doi:10.1038/s41388-019-0979-zTumor-derived CK1α mutations enhance MDMX inhibition of p53 (Source: Oncogene)
Source: Oncogene - August 28, 2019 Category: Cancer & Oncology Authors: Xia Liu Qingling Huang Lihong Chen Huilai Zhang Ernst Schonbrunn Jiandong Chen Source Type: research