A Specially Designed Medical Screen for Children Suffering from Burns: A Randomized Trial of a Distraction-type Therapy

Publication date: Available online 30 May 2020Source: BurnsAuthor(s): Xiu-Hang Zhang, Chang-Lei Cui, Kai-Ki Lee, Xin-Xin Chen, Jia-Ao Yu, Wei-Wei Wu
Source: Burns - Category: Dermatology Source Type: research

Related Links:

Conditions:   Catabolic State;   Burns;   Illusions, Kinesthetic Intervention:   Device: Functional Proprioceptive Stimulation Sponsor:   Charles University, Czech Republic Recruiting
Source: ClinicalTrials.gov - Category: Research Source Type: clinical trials
Publication date: Available online 12 July 2020Source: BurnsAuthor(s): Fahimeh Davodabady, Vahid Naseri-Salahshour, Mahbobeh Sajadi, Abolfazl Mohtarami, Fatemeh Rafiei
Source: Burns - Category: Dermatology Source Type: research
Publication date: Available online 12 July 2020Source: BurnsAuthor(s): Huihao Jiang, Cheng Wang
Source: Burns - Category: Dermatology Source Type: research
Publication date: Available online 12 July 2020Source: BurnsAuthor(s): Takatsugu Kubo, Akinori Osuka, Daijiro Kabata, Masahiko Kimura, Kazuyuki Tabira, Hiroshi Ogura
Source: Burns - Category: Dermatology Source Type: research
Publication date: Available online 11 July 2020Source: Journal of Trace Elements in Medicine and BiologyAuthor(s): Wojciech Żwierełło, Daniel Styburski, Agnieszka Maruszewska, Krzysztof Piorun, Marta Skórka-Majewicz, Maja Czerwińska, Dominika Maciejewska, Irena Baranowska-Bosiacka, Andrzej Krajewski, Izabela Gutowska
Source: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology - Category: Biochemistry Source Type: research
Source: EverythingHealth - Category: Consumer Health News Source Type: blogs
Publication date: Available online 11 July 2020Source: BurnsAuthor(s): Qian Chen, Xingwang Deng, Qiang Lijuan, Yao Ming, Guan Lifeng, Xie Nan, Zhao Dan, Ma Jiaxiang, Ma Liqiong, Wu Yinsheng, Xie Yan
Source: Burns - Category: Dermatology Source Type: research
Publication date: Available online 11 July 2020Source: BurnsAuthor(s): Baoguo Chen, Jian Hou, Huifeng Song, Quanwen Gao, Minghuo Xu, Fang Wang, Jue Wang, Jiang Wu, Jiake Chai
Source: Burns - Category: Dermatology Source Type: research
Publication date: Available online 11 July 2020Source: BurnsAuthor(s): Seyed Hamid Salehi, Maziar Daniali, Paniz Motaghi, Mahnoush Momeni
Source: Burns - Category: Dermatology Source Type: research
Publication date: Available online 11 July 2020Source: BurnsAuthor(s): Gopal Nambi, Walid Kamal Abdelbasset, Ahmed A. Elshehawy, Heba H. Altrawy, Ahmed M. Abodonya, Ayman K. Saleh, Ramadan S. Hussein
Source: Burns - Category: Dermatology Source Type: research
More News: Burns | Children | Dermatology