Bushenhuoxue formula accelerates fracture healing via upregulation of TGF-β/Smad2 signaling in mesenchymal progenitor cells
Publication date: Available online 1 June 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Songfeng Hu, Qinwen Ge, Chenjie Xia, Jun Ying, Hongfeng Ruan, Zhenyu Shi, Rui Xu, Taotao Xu, Shuaijie Lv, Liang Fang, Zhen Zou, Huihui Xu, Luwei Xiao, Peijian Tong, Ping-er Wang, Hongting Jin (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - June 2, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Intrathoracic infusion therapy with Lentinan and chemical irritants for malignant pleural effusion: a systematic review and meta-analysis of 65 randomized controlled trials
Publication date: Available online 1 June 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Zheng Xiao, Yuan Jiang, Xiao-Fan Chen, Cheng-Qiong Wang, Xiao-Tian Zheng, Wei-hong Xu, Xing-Xia Zou, Jia-Mei Zhou, Ya-Hui Yang, Shan-Shan Hu, Li-Jing Shan, Qing-Yong Cai, Yu-Hong Tang, Ji-Hong Feng, Xue Xiao (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - June 2, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Cyperenoic acid, a sesquiterpene derivative from Croton crassifolius, inhibits tumor growth through anti-angiogenesis by attenuating VEGFR2 signal pathway in breast cancer
Publication date: Available online 30 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Weihuan Huang, Yeyin Liang, Hau Yin Chung, Guocai Wang, Jim Junhui Huang, Yaolan Li (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 31, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

nnAn herbal formula inhibits STAT3 signaling and attenuates bone erosion in collagen-induced arthritis rats
Publication date: Available online 30 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Jia-Ying Wu, Wai-Chung Leung, Yu-Xi Liu, Xiu-Qiong Fu, Jia-Qian Zhu, Ying Wu, Ji-Yao Chou, Cheng-Le Yin, Ya-Ping Wang, Xiao-Qi Wang, Jing-Xuan Bai, Zheng-Zhi Wu, Zhi-Ling Yu (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 31, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

The effects of isoliquiritigenin on endometriosis in vivo and in vitro study
Publication date: Available online 31 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Yi-Wen Hsu, Hsin-Yuan Chen, Yi-Fen Chiang, Li-Chun Chang, Po-Han Lin, Shih-Min Hsia (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 31, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

The combination of Panax ginseng and Angelica sinensis alleviates ischemia brain injury by suppressing NLRP3 inflammasome activation and microglial pyroptosis
Publication date: Available online 29 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Jia Hu, Cheng Zeng, Jie Wei, Fengqi Duan, Sijun Liu, Yonghua Zhao, Hongmei Tan (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 30, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Natural SIRT1 modifiers as promising therapeutic agents for improving diabetic wound healing
Publication date: Available online 29 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Pranav Kumar Prabhakar, Karmveer Singh, Dhiraj Kabra, Jeena Gupta (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 30, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

6-Gingerol exerts anti-inflammatory effects and protective properties on LTA-induced mastitis
Publication date: Available online 26 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Arshad Zahoor, Chao Yang, Yaping Yang, Yingfang Guo, Tao Zhang, Kangfeng Jiang, Shuai Guo, Ganzhen Deng (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 27, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Thrombin-based discovery strategy of bioactive-chemical quality marker combination for pollen of Typha orientalis by metabolomics coupled with chemometrics
Publication date: Available online 26 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Xiaoyan Wang, Xuanhao Chen, Jin Li, Owusu Boadi Evans, Hui Wang, Xuejing Yang, Jun He, Xiu-mei Gao, Yan-xu Chang (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 27, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

3,5-dicaffeoyl‑epi-quinic acid from Atriplex gmelinii enhances the osteoblast differentiation of bone marrow-derived human mesenchymal stromal cells via WnT/BMP signaling and suppresses adipocyte differentiation via AMPK activation
Publication date: June 2020Source: Phytomedicine, Volume 71Author(s): Fatih Karadeniz, Jung Hwan Oh, Jung Im Lee, Youngwan Seo, Chang-Suk Kong (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 27, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Identification of a novel BACE1 inhibitor, timosaponin A-III, for treatment of Alzheimer's disease by a cell extraction and chemogenomics target knowledgebase-guided method
Publication date: Available online 24 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Hai-Qiao Wang, Min Liu, Liang Wang, Fen Lan, Yi-Han Zhang, Jin-Er Xia, Zhen-Dong Xu, Hai Zhang (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 25, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Timosaponin AIII attenuates inflammatory injury in AGEs-induced osteoblast and alloxan-induced diabetic osteoporosis zebrafish by modulating the RAGE/MAPK signaling pathways
Publication date: Available online 24 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Nani Wang, Pingcui Xu, Xuping Wang, Weixuan Yao, Binjie Wang, Yuanzhao Wu, Dan Shou (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 25, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Aberrant Canonical Wnt signaling: Phytochemical based modulation
Publication date: Available online 23 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Suman Manandhar, Shama Prasada K, K. Sreedhara Ranganath Pai (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 24, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Licochalcone A reverses NNK-induced ectopic miRNA expression to elicit in vitro and in vivo chemopreventive effects
Publication date: Available online 22 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Bingxin Li, Di Zhou, Shuang Li, Yuan Feng, Xingyu Li, Wenhui Chang, Juan Zhang, Yu Sun, Degang Qing, Gang Chen, Ning Li (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 22, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Phytochemicals and NLRP3 Inflammasome Inhibitory effects of Phytochemicals on NLRP3 Inflammasome Activation: A Review.
Publication date: Available online 20 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Melis Olcum, Bora Tastan, Ilkcan Ercan, Irem B. Eltutan, Sermin Genc (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 20, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Poricoic acid A activates AMPK to attenuate fibroblast activation and abnormal extracellular matrix remodelling in renal fibrosis
Publication date: Available online 17 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Dan-Qian Chen, Yan-Ni Wang, Nosratola D. Vaziri, Lin Chen, He-He Hu, Ying-Yong Zhao (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 18, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Enhanced Keap1-Nrf2/Trx-1 axis by daphnetin protects against oxidative stress-driven hepatotoxicity via inhibiting ASK1/JNK and Txnip/NLRP3 inflammasome activation
Publication date: Available online 17 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Hongming Lv, Chao Zhu, Wei Wei, Xiaohong Lv, Qinlei Yu, Xuming Deng, Xinxin Ci (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 18, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Effect of epiberberine from Coptis chinensis Franch on inhibition of tumor growth in MKN-45 xenograft mice
Publication date: Available online 17 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Min Yu, Li Ren, Fan Lissang, Yaru Zhang, Lingmin Jiang, Wenyu Ma, Chunming Li, Xuegang Li, Xiaoli Ye (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 18, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Anthocyanins isolated from Hibiscus syriacus L. attenuate lipopolysaccharide-induced inflammation and endotoxic shock by inhibiting the TLR4/MD2-mediated NF-κB signaling pathway
Publication date: Available online 17 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Wisurumuni Arachchilage Hasitha Maduranga Karunarathne, Kyoung Tae Lee, Yung Hyun Choi, Cheng-Yun Jin, Gi-Young Kim (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 18, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Network Pharmacology and Bioactive Equivalence Assessment Integrated Strategy Driven Q-markers Discovery for Da-Cheng-Qi Decoction to Attenuate Intestinal Obstruction
Publication date: Available online 18 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Danting Li, Bo Lv, Di Wang, Doudou Xu, Siyuan Qin, Ying Zhang, Jie Chen, Wei Zhang, Zunjian Zhang, Fengguo Xu (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 18, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Efficacy and safety of Abelmoschus manihot for IgA nephropathy: A multicenter randomized clinical trial
Publication date: Available online 18 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Ping Li, Hongli Lin, Zhaohui Ni, Yongli Zhan, Yani He, Hongtao Yang, Jingai Fang, Niansong Wang, Wenge Li, Guangyan Cai, Yizhi Chen, Peiqing Zhang, Xiaoqin Wang, Qinkai Chen, Zhenjiang Li, Xuefeng Sun, Xiangmei Chen (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 18, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Kaempferol in ameliorating diabetes-induced fibrosis and renal damage: An in vitro and in vivo study in diabetic nephropathy mice model
Publication date: Available online 16 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Dilip Sharma, Rakesh Kumar Tekade, Kiran Kalia (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 17, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Efficacy and Safety of Lianhuaqingwen Capsules, a repurposed Chinese Herb, in Patients with Coronavirus disease 2019: A multicenter, prospective, randomized controlled trial
Publication date: Available online 16 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Ke Hu, Wei-jie Guan, Ying Bi, Wei Zhang, Lanjuan Li, Boli Zhang, Qingquan Liu, Yuanlin Song, Xingwang Li, Zhongping Duan, Qingshan Zheng, Zifeng Yang, Jingyi Liang, Mingfeng Han, Lianguo Ruan, Chaomin Wu, Yunting Zhang, Zhen-hua Jia, Nan-shan Zhong (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 17, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

A novel strategy for screening bioavailable quality markers of traditional Chinese medicine by integrating intestinal absorption and network pharmacology: Application to Wu Ji Bai Feng Pill
Publication date: Available online 16 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Shengnan Duan, Lei Niu, Taijun Yin, Li Li, Song Gao, Dan Yuan, Ming Hu (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 17, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Micellar solubilization enhances the anti-inflammatory effect of xanthohumol
Publication date: Available online 16 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Mohamed T. Khayyal, Rania M. El-Hazek, Walaa A. El-Sabbagh, Jan Frank, Dariush Behnam, Mona Abdel-Tawab (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 17, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Nanocrystal technology for improving therapeutic efficacy of flavonoids
Publication date: Available online 15 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Ketaki Gujar, Sarika Wairkar (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 16, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

3,5-dicaffeoyl-epi-quinic acid from Atriplex gmelinii enhances the osteoblast differentiation of bone marrow-derived human mesenchymal stromal cells via Wnt/BMP signaling and suppresses adipocyte differentiation via AMPK activation.
Publication date: Available online 15 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Fatih Karadeniz, Jung Hwan Oh, Jung Im Lee, Youngwan Seo, Chang-Suk Kong (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 16, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Diaporisoindole E inhibits RANKL-induced osteoclastogenesis via suppression of PI3K/AKT and MAPK signal pathways
Publication date: Available online 15 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Pei Hua, Hui Cui, Jun Xu, Run-Lin Cai, Zhi-Gang She, Qiong Gu (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 16, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Wilforine resensitizes multidrug resistant cancer cells via competitive inhibition of P-glycoprotein
Publication date: Available online 16 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Ying-Tzu Chang, Yu-Chao Lin, Lijuan Sun, Wei-Chieh Liao, Charles C.N. Wang, Che-Yi Chou, Susan L. Morris-Natschke, Kuo-Hsiung Lee, Chin-Chuan Hung (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 16, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Corrigendum to “The natural secolignan peperomin E induces apoptosis of human gastric carcinoma cells via the mitochondrial and PI3K/Akt signaling pathways in vitro and in vivo” [Phytomedicine 23 (2016) 818-827]
Publication date: Available online 12 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 13, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

In vitro and in vivo effects of the combination of myricetin and miconazole nitrate incorporated to thermosensitive hydrogels, on C. albicans biofilms
Publication date: Available online 12 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Fei Mo, Jia Ma, Xianwei Yang, Peipei Zhang, Qingqing Li, Jiye Zhang (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 13, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Application of an in vitro digestion model to study the metabolic profile changes of an herbal extract combination by UHPLC-HRMS
Publication date: Available online 1 May 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Timo A. Thumann, Eva-Maria Pferschy-Wenzig, Heba Aziz-Kalbhenn, Ramy M. Ammar, Sabine Rabini, Christine Moissl-Eichinger, Rudolf Bauer (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - May 1, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Comparative study of raw and processed Vladimiriae Radix on pharmacokinetic and anti-acute gastritis effect through anti-oxidation and anti-inflammation
Publication date: 15 April 2020Source: Phytomedicine, Volume 70Author(s): Wenjun Wang, Qijuan Li, Xiaomin Yan, Ziqiang Chen, Yu Xie, Huiling Hu, Zhanguo Wang (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 28, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Puerarin ameliorates hyperglycemia in HFD diabetic mice by promoting β-cell neogenesis via GLP-1R signaling activation
Publication date: Available online 25 April 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Chunjun Wang, Jihong Yao, Linjie Ju, Xiaohua Wen, Luan Shu (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 25, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

4,5-di-O-caffeoylquinic acid methyl ester isolated from Lonicera japonica Thunb. targets the Keap1/Nrf2 pathway to attenuate H2O2-induced liver oxidative damage in HepG2 cells
Publication date: Available online 23 April 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Lingyun Xiao, Shu Liang, Lanlan Ge, Haoqiang Wan, Weigang Wu, Jia Fei, Shipin Wu, Boping Zhou, Xiaobin Zeng (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 24, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Modulation of interleukin expression by medicinal plants and their secondary metabolites: a systematic review on anti-asthmatic and immunopharmacological mechanisms
Publication date: Available online 22 April 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Gopalsamy Rajiv Gandhi, Gabriel Campos de Sousa Leão, Valdete Kaliane da Silva Calisto, Alan Bruno Silva Vasconcelos, Maria Luiza Doria Almeida, Jullyana de Souza Siqueira Quintans, Emiliano Barreto, Narendra Narain, Lucindo José Quintans Júnior, Prof. Dr Ricardo Queiroz Gurgel (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 23, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

8,8-bis-(Dihydroconiferyl)-diferulate displayed impressive cytotoxicity towards a panel of human and animal cancer cells
Publication date: Available online 20 April 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Armelle T. Mbaveng, Francois Damen, Michel-Gael F. Guefack, Simplice Beaudelaire Tankeo, Sara Abdelfatah, Gabin T.M. Bitchagno, İlhami Çelik, Victor Kuete, Thomas Efferth (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 21, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Effect of Danshen on TLR2-triggered inflammation in macrophages
Publication date: Available online 20 April 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Tingting Ye, Difeifei Xiong, Libing Chen, Yufei Li, Shuqing Gong, Luquan Zhang, Bailing Li, Jianyang Pan, Jing Qian, Haibin Qu (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 21, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Antiviral activities of resveratrol against rotavirus in vitro and in vivo
Publication date: Available online 18 April 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Haohai Huang, Dan Liao, Guanghui Zhou, Zhu Zhu, Yejia Cui, Rong Pu (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 19, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Efficacy and safety of curcumin in combination with paclitaxel in patients with advanced, metastatic breast cancer: A comparative, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial
Publication date: Available online 18 April 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Tatul Saghatelyan, Armen Tananyan, Naira Janoyan, Anna Tadevosyan, Hasmik Petrosyan, Araxia Hovhannisyan, Lidia Hayrapetyan, Mikael Arustamyan, Jürgen Arnhold, Andre-Robert Rotmann, Areg Hovhannisyan, Alexander Panossian (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 19, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Breast Tumor Microenvironment: Emerging target of therapeutic phytochemicals
Publication date: Available online 16 April 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Rama Rao Malla, KGK Deepak, Neha Merchant, Venkata Ramesh Dasari (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 18, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Celebration of the 50th anniversary of the Korean Society of Pharmacognosy (KSP)
Publication date: Available online 14 April 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Prof Susana A. Zacchino (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 15, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Menthacarin attenuates experimental colitis
Publication date: Available online 8 April 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Korina Alliger, Mohammad Khalil, Beatrix König, Sabrina Weisenburger, Egon Koch, Matthias Engel (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - April 9, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Limonin ameliorates acetaminophen-induced hepatotoxicity by activating Nrf2 antioxidative pathway and inhibiting NF-κB inflammatory response via upregulating Sirt1
Publication date: Available online 20 March 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Runyu Yang, Changqin Song, Jiaxi Chen, Lvqi Zhou, Xiubo Jiang, Xiaomei Cao, Yang Sun, Qi Zhang (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - March 21, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Corrigendum to ‘Effects of chlorogenic acid on thermal stress tolerance in C. elegans via HIF-1, HSF-1 and autophagy’ [Phytomedicine 66 (2020) 153132]
Publication date: Available online 20 March 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Andrea del Valle Carranza, Alejandra Saragusti, Gustavo Alberto Chiabrando, Fernando Carrari, Ramón Asis (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - March 21, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Aspalathin-rich green Aspalathus linearis extract suppresses migration and invasion of human castration-resistant prostate cancer cells via inhibition of YAP signaling
Publication date: Available online 18 March 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Shih-Han Huang, Ching-Yu Lin, Yung-Hsi Kao, Christo J.F. Muller, Elizabeth Joubert, Chih-Pin Chuu (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - March 18, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Adjuvant Herbal Therapy for Targeting Susceptibility Genes to Kawasaki Disease: An Overview of Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis and Pharmacological Treatment of Kawasaki Disease
Publication date: Available online 18 March 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Bin Tang, Hang Hong Lo, Cheng Lei, Ka In U, Wen-Luan Wendy Hsiao, Xiaoling Guo, Jun Bai, Dr. Vincent Kam-Wai Wong, Dr. Betty Yuen-Kwan Law (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - March 18, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Phytotherapy using blueberry leaf polyphenols to alleviate non-alcoholic fatty liver disease through improving mitochondrial function and oxidative defense
Publication date: Available online 18 March 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Zheng Li, Huixia Zhang, Yan Li, Hongwei Chen, Caiyun Wang, Vincent Kam Wai Wong, Zhihong Jiang, Wei Zhang (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - March 18, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Corrigendum to “The effect of green-coffee extract supplementation on obesity: A systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials” [Phytomedicine Volume 63 October 2019 Article 153018]
Publication date: Available online 12 March 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Zahra Gorji, Hamed Varkaneh-Kord, Sam Talaei, Ali Nazary-Vannani, Cain C.T. Clark, Somaye Fatahi, Jamal Rahmani, Shekoufeh Salamat, Yong Zhang (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - March 13, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research

Isopetasin and S-isopetasin as novel P-glycoprotein inhibitors against multidrug-resistant cancer cells
Publication date: Available online 10 March 2020Source: PhytomedicineAuthor(s): Sara Abdelfatah, Madeleine Böckers, Maitane Asensio, Onat Kadioglu, Anette Klinger, Edmond Fleischer, Thomas Efferth (Source: Phytomedicine)
Source: Phytomedicine - March 11, 2020 Category: Drugs & Pharmacology Source Type: research