Nanovaccines integrating endogenous antigens and pathogenic adjuvants elicit potent antitumor immunity
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Min Li, Han Zhou, Wei Jiang, Chen Yang, Hui Miao, Yucai Wang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 23, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Continuous inertial cavitation evokes massive ROS for reinforcing sonodynamic therapy and immunogenic cell death against breast carcinoma
Publication date: February 2021Source: Nano Today, Volume 36Author(s): Yifei Yin, Xingwu Jiang, Liping Sun, Hongyan Li, Chunxia Su, Yan Zhang, Guang Xu, Xiaolong Li, Chongke Zhao, Yu Chen, Huixiong Xu, Kun Zhang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 23, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Progress, challenges, and future of nanomedicine
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Chenyang Zhang, Liang Yan, Xin Wang, Shuang Zhu, Chunying Chen, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 23, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Biomolecule-tailored assembly and morphology of gold nanoparticles for LSPR applications
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Meng-Qi He, Yong-Liang Yu, Jian-Hua Wang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 23, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Structure-oriented catalytic radiosensitization for cancer radiotherapy
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Bin Lv, Huilin Zhang, Xiangpeng Zheng, Han Wang, Weiqiang Ge, Yanping Ren, Zi Tan, Meng Zhang, Zhongmin Tang, Yanyan Liu, Libo Zhang, Yelin Wu, Xingwu Jiang, Wenbo Bu (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 20, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Strategies and materials of "SMART" non-viral vectors: Overcoming the barriers for brain gene therapy
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Yan Li, Linying Liu, Weihong Ji, Huang Peng, Ruichen Zhao, Xin Zhang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 20, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Infrared nano-spectroscopy goes below the surface
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 18, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Nano-decocted ferrous polysulfide coordinates ferroptosis-like death in bacteria for anti-infection therapy
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Xinyu Shen, Ruonan Ma, Yixin Huang, Lei Chen, Zhuobin Xu, Dandan Li, Xiangqin Meng, Kelong Fan, Juqun Xi, Xiyun Yan, Hyun Koo, Yili Yang, Jing Jiang, Lizeng Gao (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 15, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Safety-by-design as a governance problem
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Benjamin D. Trump, Jeffrey M. Keisler, Stephanie E. Galaitsi, José Manuel Palma-Oliveira, Igor Linkov (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 14, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Combination of tumor fragments and nanotechnology as a therapeutic approach: Treating a tumor with tumor
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Xiaokai Chen, Yong Zhang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 14, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Multifunctional bioreactive-nanoconstructs for sensitive and accurate MRI of cerebrospinal fluid pathology and intervention of Alzheimer’s disease
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Chunsheng He, Taksim Ahmed, Azhar Z. Abbasi, Lily Yi Li, Warren D. Foltz, Ping Cai, Erin Knock, Paul E. Fraser, Andrew M. Rauth, Jeffrey T. Henderson, Xiao Yu Wu (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 12, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Carbon nanotubes advance next-generation electronics
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Tianchao Niu (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 12, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Plasmonic modulation of gold nanotheranostics for targeted NIR-II photothermal-augmented immunotherapy
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Yifan Zhang, Tingjie Song, Tao Feng, Yilin Wan, Nicholas T. Blum, Chengbo Liu, Chunqi Zheng, Zhiyu Zhao, Tao Jiang, Jiangwei Wang, Qiang Li, Jing Lin, Longhua Tang, Peng Huang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 12, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Two-dimensional organic-inorganic heterostructures of in situ-grown layered COF on Ti3C2 MXene nanosheets for lithium-sulfur batteries
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Ruijin Meng, Qiyi Deng, Chengxin Peng, Bingjie Chen, Kexuan Liao, Lunjin Li, Ziyi Yang, Donglei Yang, Lei Zheng, Chi Zhang, Jinhu Yang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 11, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Exploring the role of triazole functionalized heteroatom co-doped carbon quantum dots against human coronaviruses
Publication date: Available online 8 October 2020Source: Nano TodayAuthor(s): Piyush Garg, Sujata Sangam, Dakshi Kochhar, Siddhartha Pahari, Chirantan Kar, Monalisa Mukherjee (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 9, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Editorial Board
Publication date: October 2020Source: Nano Today, Volume 34Author(s): (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 9, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Outside Back Cover
Publication date: October 2020Source: Nano Today, Volume 34Author(s): (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 9, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Biomimetic fibrin-targeted and H2O2-responsive nanocarriers for thrombus therapy
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Yi Zhao, Ruosen Xie, Nisakorn Yodsanit, Mingzhou Ye, Yuyuan Wang, Shaoqin Gong (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 4, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Colloidal crystal microneedle patch for glucose monitoring
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Yi Zeng, Jinqiang Wang, Zejun Wang, Guojun Chen, Jicheng Yu, Sen Li, Qiwei Li, Hongjun Li, Di Wen, Zhongze Gu, Zhen Gu (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 2, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Metal-organic frameworks (MOFs) for biopreservation: From biomacromolecules, living organisms to biological devices
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Hongcheng Sun, Yan Li, Shuangjiang Yu, Junqiu Liu (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - October 2, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Nanowire radius selects crystal structure
Publication date: October 2020Source: Nano Today, Volume 34Author(s): (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 29, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Amyloid fibril inhibition, acceleration, or fragmentation; Are nano-based approaches advance in the right direction?
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Mohammad Javad Hajipour, Hossein Mohammad-Beigi, Iraj Nabipour, Negar Mahmoudi, Morteza Azhdarzadeh, Hossein Derakhshankhah, Dina El Dawud, Reza Mohammadinejad, Daniel E. Otzen (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 29, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Biomimetic micro/nano structures for biomedical applications
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Tao Xiang, Jianwen Hou, Hui Xie, Xia Liu, Tao Gong, Shaobing Zhou (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 29, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Lateral interactions set the stage for fiber performance
Publication date: October 2020Source: Nano Today, Volume 34Author(s): (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 26, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Inorganic nanoparticles in clinical trials and translations
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Hui Huang, Wei Feng, Yu Chen, Jianlin Shi (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 26, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Blood-brain-barrier penetrable thiolated paclitaxel-oligo (p-phenylene vinylene) nanomedicine with increased drug efficiency for glioblastoma treatment
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Yuduo Guo, Ronghua Liu, Lingyun Zhou, Hao Zhao, Fengting Lv, Libing Liu, Yiming Huang, Hong-Wei Zhang, Chunjiang Yu, Shu Wang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 21, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Laser-induced Joining of Nanoscale Materials: Processing, Properties, and Applications
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Ming Xiao, Shuo Zheng, Daozhi Shen, Walter W. Duley, Y. Norman Zhou (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 21, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Magnetically switchable mechano-chemotherapy for enhancing the death of tumour cells by overcoming drug-resistance
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Yao Chenyang, Yang Fang, Sun Li, Ma Yuanyuan, Stefan G. Stanciu, Li Zihou, Liu Chuang, Ozioma Udochukwu Akakuru, Xu Lipeng, Hampp Norbert, Lu Huanming, Wu Aiguo (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 20, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Antiviral nanoagents: More attention and effort needed?
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Yongjiu Chen, Juan Ma, Ming Xu, Sijin Liu (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 18, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Efficient encapsulation of biocompatible nanoparticles in exosomes for cancer theranostics
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Tanziela Tanziela, Sana Shaikh, Hui Jiang, Zuhong Lu, Xuemei Wang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 18, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Intranasal exposure to ZnO nanoparticles induces alterations in cholinergic neurotransmission in rat brain
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Zhiling Guo, Peng Zhang, Yali Luo, Heidi Qunhui Xie, Swaroop Chakraborty, Fazel Abdolahpur Monikh, Lijing Bu, Yiyun Liu, Yongchao Ma, Zhiyong Zhang, Eugenia Valsami-Jones, Bin Zhao, Iseult Lynch (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 18, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Boron-doped Fe-N-C single-atom nanozymes specifically boost peroxidase-like activity
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Lei Jiao, Weiqing Xu, Yu Zhang, Yu Wu, Wenling Gu, Xiaoxiao Ge, Bingbing Chen, Chengzhou Zhu, Shaojun Guo (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 18, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Nanoceria as a possible agent for the management of COVID-19
Publication date: Available online 15 September 2020Source: Nano TodayAuthor(s): Prince Allawadhi, Amit Khurana, Sachin Allwadhi, Kamaldeep Joshi, Gopinath Packirisamy, Kala Kumar Bharani (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 17, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Water as a cocatalyst for photocatalytic H2 production from formic acid
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Shuang Cao, Xianxin Wu, Yong Chen, Siyao Qiu, Xinfeng Liu, Chenghua Sun, Lingyu Piao (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 15, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Chemotaxis-based self-accumulation of surface-engineered mitochondria for cancer therapeutic improvement
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Wei Chen, Ting Huang, Kun Shi, Bingyang Chu, Zhiyong Qian (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 15, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Nanomaterials to relieve tumor hypoxia for enhanced photodynamic therapy
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Cheng Zhang, Wen-Jun Qin, Xue-Feng Bai, Xian-Zheng Zhang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 15, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Selenium nanoparticles regulates selenoprotein to boost cytokine-induced killer cells-based cancer immunotherapy
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Ting Liu, Ligeng Xu, Lizhen He, Jianfu Zhao, Zehang Zhang, Qi Chen, Tianfeng Chen (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 15, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Chemiluminescent carbon dots: Synthesis, properties, and applications
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Cheng-Long Shen, Qing Lou, Kai-Kai Liu, Lin Dong, Chong-Xin Shan (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 12, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Investigating the EPR effect of nanomedicines in human renal tumors via ex vivo perfusion strategy
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Yuxun Ding, Yingjin Xu, Wenzeng Yang, Pei Niu, Xue Li, Yidan Chen, Zhanyong Li, Yang Liu, Yingli An, Yong Liu, Wenzeng Shen, Linqi Shi (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 8, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

DNA-based engineering system for improving human and environmental health: Identification, detection, and treatment
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Renkuan Liao, Feng Zhao, Shogo Hamada, Peiling Yang, Huan Xu, Dan Luo, Dayong Yang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 8, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Structural change in SiGe leads to light emission
Publication date: October 2020Source: Nano Today, Volume 34Author(s): (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 7, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Multivalent nanomedicines to treat COVID-19: A slow train coming
Publication date: Available online 4 September 2020Source: Nano TodayAuthor(s): (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 6, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Upconversion emission studies of single particles
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Hao Dong, Ling-Dong Sun, Chun-Hua Yan (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 6, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Nanomedicine strategies to target coronavirus
Publication date: Available online 31 August 2020Source: Nano TodayAuthor(s): Marcel Alexander Heinrich, Byron Martina, Jai Prakash (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - September 2, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Insights into the electronic origin of enhancing the catalytic activity of Co3O4 for oxygen evolution by single atom ruthenium
Publication date: October 2020Source: Nano Today, Volume 34Author(s): Changtai Zhao, Yan Tang, Chang Yu, Xinyi Tan, Mohammad Norouzi Banis, Shaofeng Li, Gang Wan, Huawei Huang, Lei Zhang, Huaixin Yang, Jun Li, Xueliang Sun, Jieshan Qiu (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - August 31, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Recent advances in chiral carbonized polymer dots: From synthesis and properties to applications
Publication date: October 2020Source: Nano Today, Volume 34Author(s): Yi Ru, Lin Ai, Tongtong Jia, Xingjiang Liu, Siyu Lu, Zhiyong Tang, Bai Yang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - August 29, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Active site-directed tandem catalysis on CuO/VO-MnO2 for efficient and stable catalytic ozonation of S-VOCs under mild condition
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Jingling Yang, Yajing Huang, Yun-Wen Chen, Dehua Xia, Chung-Yuan Mou, Lingling Hu, Jiawei Zeng, Chun He, Po Keung Wong, Huai-Yong Zhu (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - August 28, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Emerging biomaterials: Taking full advantage of the intrinsic properties of rare earth elements
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Pengpeng Lei, Jing Feng, Hongjie Zhang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - August 28, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

Single-molecule mapping of catalytic reactions on heterostructures
Publication date: October 2020Source: Nano Today, Volume 34Author(s): Yuqin Chen, Zhuoyao Li, Xiao Huang, Gang Lu, Wei Huang (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - August 26, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research

A natural drug entry channel in the ferritin nanocage
Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Bing Jiang, Xuehui Chen, Guoming Sun, Xiangru Chen, Yufang Yin, Yiliang Jin, Qian Mi, Long Ma, Yili Yang, Xiyun Yan, Kelong Fan (Source: Nano Today)
Source: Nano Today - August 26, 2020 Category: Nanotechnology Source Type: research