Phylogeny and Sex Chromosome Evolution of Palaeognathae
Publication date: Available online 13 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Zongji Wang, Jilin Zhang, Xiaoman Xu, Christopher Witt, Yuan Deng, Guangji Chenc, Guanliang Meng, Shaohong Feng, Luohao Xu, Tamas Szekely, Guojie Zhang, Qi Zhou (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 13, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Nucleolus-localized Def-CAPN3 protein degrdation pathway and its role in cell cycle control and ribosome biogenesis
Publication date: Available online 10 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Shuyi Zhao, Delai Huang, Jinrong Peng (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 11, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Characteristic dysbiosis in gout and the impact of a uric acid-lowering treatment, febuxostat on the gut microbiota
Publication date: Available online 9 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Suxian Lin, Tao Zhang, Lingxiao Zhu, Kun Pang, Saisai Lu, Xin Liao, Senhong Ying, Lixia Zhu, Xin Xu, Jinyu Wu, Xiaobing Wang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 9, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Delineating the longitudinal tumor evolution using organoid models
Publication date: Available online 9 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Zhaolian Lu, Beina Nie, Weiwei Zhai, Zheng Hu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 9, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Von Hippel-Lindau Tumor Suppressor Pathways & Corresponding Therapeutics in Kidney Cancer
Publication date: Available online 9 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Maxwell Shulman, Rachel Shi, Qing Zhang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 9, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Fructose and fructose kinase in cancer and other pathologies
Publication date: Available online 7 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Hongfei Jiang, Qian Lin, Leina Ma, Shudi Luo, Xiaoming Jiang, Jing Fang, Zhimin Lu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 8, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Correlation of DNA Methylation Patterns to the Phenotypic Features of Tibetan Elite Alpinists in Extreme Hypoxia
Publication date: Available online 6 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Zhuoma Basang, Shixuan Zhang, La Yang, Deji Quzong, Yi Li, Yanyun Ma, Meng Hao, WeiLin Pu, Xiaoyu Liu, Hongjun Xie, Meng Liang, Jiucun Wang, Qiangba Danzeng (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 8, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A novel PCYT2 mutation identified in a Chinese consanguineous family with hereditary spastic paraplegia
Publication date: Available online 7 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Qiao Wei, Wen-Jiao Luo, Hao-Yu, Pei-Shan Wang, Hai-Lin Dong, Hong-Fu Li, Zhi-Ying Wu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 8, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Genomic Analyses Reveal Distinct Genetic Architectures and Selective Pressures in Chinese Donkeys
Publication date: Available online 5 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jiafei Shen, Jie Yu, Xuelei Dai, Mei Li, Gang Wang, Ningbo Chen, Hong Chen, Chuzhao Lei, Ruihua Dang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 6, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Cochlear hair cells of echolocating bats are immune to intense noise
Publication date: Available online 6 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Zhen Liu, Peng Chen, Yuan-Yuan Li, Meng-Wen Li, Qi Liu, Wen-Lu Pan, Dong-Ming Xu, Jing Bai, Li-Biao Zhang, Jie Tang, Peng Shi (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 6, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Chromosome organization and gene expansion in the highly fragmented genome of the ciliate Strombidium stylifer
Publication date: Available online 3 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Chao Li, Xiao Chen, Weibo Zheng, Thomas G. Doak, Guangyi Fan, Weibo Song, Ying Yan (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 4, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A p53/CPEB2 negative feedback loop regulates renal cancer cell proliferation and migration
Publication date: Available online 2 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jiehui Di, Guang Zhao, Hui Wang, Yaoyao Wu, Zhongjun Zhao, Bao Zhu, Yanping Zhang, Junnian Zheng, Yong Liu, Ying Hu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 3, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The rice histone methylation regulates hub species of the root microbiota
Publication date: Available online 2 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Zhiyao Lv, Rui Dai, Haoran Xu, Yongxin Liu, Bo Bai, Ying Meng, Haiyan Li, Xiaofeng Cao, Yang Bai, Xianwei Song, Jingying Zhang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 3, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Finding unknown species in the genomes of extant species
Publication date: Available online 3 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yan Li, Dong-Dong Wu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 3, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Molecular evolution of spermatogenesis-related genes in abdominal testicular mammals supports the cooling hypothesis
Publication date: Available online 2 July 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiaoyue Ding, Huiyuan Wei, Xu Zhou, Long Gu, Fangfang Yu, Yu Zheng, Wenhua Ren, Shixia Xu, Guang Yang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 2, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A mesenchymal-like subpopulation in non-neuroendocrine SCLC contributes to metastasis
Publication date: Available online 29 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yujuan Jin, Tian Xiao, Yan Feng, Jinhua Yang, Chenchen Guo, Liang Hu, Hongbin Ji (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 30, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Cervico-vaginal microbiome dynamics after taking oral probiotics
Publication date: Available online 26 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Chen Chen, Lilan Hao, Zhe Zhang, Liu Tian, Xiaowei Zhang, Jie Zhu, Zhuye Jie, Xin Tong, Liang Xiao, Tao Zhang, Xin Jin, Xun Xu, Huanming Yang, Jian Wang, Karsten Kristiansen, Huijue Jia (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 27, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Multi-omics Metabolic and Epigenetics Regulatory Network in Cancer: A Systems Biology Perspective
Publication date: Available online 27 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xuezhu Wang, Yucheng Dong, Yongchang Zheng, Yang Chen (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 27, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Characterization of tree shrew telomeres and telomerase
Publication date: Available online 25 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jian Sun, Wenjing Liu, Yongbo Guo, Hailin Zhang, Dewei Jiang, Ying Luo, Rong Liu, Ceshi Chen (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 26, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

HITAC-seq enables high-throughput cost-effective sequencing of plasmids and DNA fragments with identity-tracked
Publication date: Available online 24 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiang Gao, Weipeng Mo, Junpeng Shi, Ning Song, Pei Liang, Jian Chen, Yiting Shi, Weilong Guo, Xinchen Li, Xiaohong Yang, Beibei Xin, Haiming Zhao, Weibin Song, Jinsheng Lai (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 26, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Calcium channels at the center of NLR-mediated plant immunity
Publication date: Available online 23 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Shitou Xia, Xueru Liu, Yuelin Zhang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 24, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

PI3K/Akt/mTOR signaling orchestrates the phenotypic transition and chemoresistance of small cell lung cancer
Publication date: Available online 27 April 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xuefeng Li, Cheng Li, Chenchen Guo, Qiqi Zhao, Jiayu Cao, Hsin-Yi Huang, Meiting Yue, Yun Xue, Yujuan Jin, Liang Hu, Hongbin Ji (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 23, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Maternal genetic history of southern East Asians over the past 12,000 years
Publication date: Available online 21 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yalin Liu, Tianyi Wang, Xichao Wu, Xuechun Fan, Wei Wang, Guangmao Xie, Zhen Li, Qingping Yang, Peng Cao, Ruowei Yang, Feng Liu, Qingyan Dai, Xiaotian Feng, Wanjing Ping, Bo Miao, Yun Wu, Yichen Liu, Qiaomei Fu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 21, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Single-cell transcriptome atlas of the leaf and root of rice seedlings
Publication date: Available online 18 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yu Wang, Qing Huan, Ke Li, Wenfeng Qian (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 18, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The advancements, challenges, and future implications of the CRISPR/Cas9 system in swine research
Publication date: Available online 11 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jinfu Zhang, Emmanuel M. Khazalwa, Hussein M. Abkallo, Yuan Zhou, Xiongwei Nie, Jinxue Ruan, Changzhi Zhao, Jieru Wang, Jing Xu, Xinyun Li, Shuhong Zhao, Erwei Zuo, Lucilla Steinaa, Shengsong Xie (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 17, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

ROS is essential for initiation of energy deprivation-induced autophagy
Publication date: Available online 16 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Choufei Wu, Yixing Li, Shu Zhong, Yingcong Chen, Yu Xie, Yuyao Feng, Weijing Yao, Suping Fu, Yanlan Zhu, Liefeng Wang, Yuting Chen, Liqin Zhang, Jingjing Tong, Cong Yi (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 17, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

HPDL deficiency causes a neuromuscular disease by impairing the mitochondrial respiration
Publication date: Available online 17 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yu Sun, Xiujuan Wei, Fang Fang, Yiping Shen, Haiyan Wei, Jiuwei Li, Xianglai Ye, Yongkun Zhan, Xiantao Ye, Xiaomin Liu, Yang Wei, Yuhua Li, Xiangju Geng, Xuelin Huang, Yiyan Ruan, Zailong Qin, Shang Yi, Jianxin Lyu, Hezhi Fang, Yongguo Yu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 17, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

RNA-binding Motif Protein RBM47 Promotes Tumorigenesis in Nasopharyngeal Carcinoma through Multiple Pathways
Publication date: Available online 15 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiao-Chen Xu, Shuai He, Ya-Qing Zhou, Chu-Jun Liu, Shu-Qiang Liu, Wan Peng, Yu-Xiang Liu, Pan-Pan Wei, Jin-Xin Bei, Chun-Ling Luo (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 16, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

GenOrigin: A Comprehensive Protein-coding Gene Origination Database on the Evolutionary Timescale of Life
Publication date: Available online 14 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yi-Bo Tong, Meng-Wei Shi, Sheng Hu Qian, Yu-Jie Chen, Zhi-Hui Luo, Yi-Xuan Tu, Yu-Li Xiong, Ying-Jie Geng, Chunyan Chen, Zhen-Xia Chen (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 14, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Cyclin A2/cyclin-dependent kinase 1-dependent phosphorylation of Top2a is required for S phase entry during retinal development in zebrafish
Publication date: 20 January 2021Source: Journal of Genetics and Genomics, Volume 48, Issue 1Author(s): Miaomiao Jin, Jingyu Li, Ruikun Hu, Baijie Xu, Guanliang Huang, Weilai Huang, Bo Chen, Jie He, Ying Cao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 13, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

LIMK2 is required for membrane cytoskeleton reorganization of contracting airway smooth muscle
Publication date: Available online 9 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yeqiong Li, Yuwei Zhou, Pei Wang, Tao Tao, Lisha Wei, Ye Wang, Wei Wang, Yanyan Zheng, Zhihui Jiang, Tiantian Qiu, Wei Zhao, Jie Sun, Xin Chen, Xue-Na Zhang, Min-Sheng Zhu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 10, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Population-based Carrier Screening and Prenatal Diagnosis of Fragile X Syndrome in East Asian Populations
Publication date: Available online 7 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Qiwei Guo, Yih-Yuan Chang, Chien-Hao Huang, Yu-Shan Hsiao, Yu-Chiao Hsiao, I-fan Chiu, Yulin Zhou, Haixia Zhang, Tsang-Ming Ko (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 8, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Sporophytic control of anther development and male fertility by glucose-6-phosphate/phosphate translocator 1 (OsGPT1) in rice
Publication date: Available online 7 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Aili Qu, Yan Xu, Xinxing Yu, Qi Si, Xuwen Xu, Changhao Liu, Liuyi Yang, Yueping Zheng, Mengmeng Zhang, Shuqun Zhang, Juan Xu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 8, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

OsMLH1 interacts with OsMLH3 to regulate synapsis and interference-sensitive crossover formation during meiosis in rice
Publication date: Available online 7 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiaodong Xin, Xingwang Li, Junkai Zhu, Xiaobin Liu, Zhenghu Chu, Jiali Shen, Changyin Wu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 8, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Juvenile hormone receptor MET regulates sleep and neuronal morphology via glial-neuronal crosstalk
Publication date: Available online 3 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Binbin Wu, Lei He, Yutong Xiao, Juan Du, Xiaoxiao Wang, Zhangwu Zhao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 3, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Ether phospholipids govern ferroptosis
Publication date: Available online 1 June 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Hyemin Lee, Li Zhuang, Boyi Gan (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 1, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Genomic insight into the divergence and adaptive potential of a forgotten landrace G. hirsutum L. purpurascens
Publication date: Available online 31 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Mian Faisal Nazir, Shoupu He, Haris Ahmed, Zareen Sarfraz, Yinhua Jia, Hongge Li, Gaofei Sun, Muhammad Shahid Iqbal, Zhaoe Pan, Xiongming Du (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 1, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Progressive deterioration of the upper respiratory tract and the gut microbiomes in children during the early infection stages of COVID-19
Publication date: Available online 29 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Rong Xu, Pengcheng Liu, Tao Zhang, Qunfu Wu, Mei Zeng, Yingying Ma, Xia Jin, Jin Xu, Zhigang Zhang, Chiyu Zhang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 29, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Molecular basis for the selective recognition and ubiquitination of centromeric histone H3 by yeast E3 ligase Psh1
Publication date: Available online 26 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Ning Zhou, Liuxin Shi, Shan Shan, Zheng Zhou (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 27, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The CRISPR/Cas9 revolution continues: from base editing to prime editing in plant science
Publication date: Available online 25 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yan Li, Wenjing Li, Jun Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 25, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Single-cell transcriptomic profiling of non-hematopoietic circulating cells in mid-gestational mouse embryos
Publication date: Available online 25 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yanyan Li, Yanjuan Chen, Xiaona Zheng, Yun Gao, Yuxuan Zheng, Zongcheng Li, Han He, Fuchou Tang, Bing Liu, Yu Lan (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 25, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Independent variations in genome-wide expression, alternative splicing and DNA methylation in brain tissues among castes of the buff-tailed bumblebee, Bombus terrestris
Publication date: Available online 25 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Dan Zhu, Jin Ge, Siyuan Guo, Li Hou, Rangjun Shi, Xian Zhou, Xin Nie, Xianhui Wang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 25, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Genomic and functional evaluation of TNFSF14 in multiple sclerosis susceptibility
Publication date: Available online 25 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Miriam Zuccalà, Nadia Barizzone, Elena Boggio, Luca Gigliotti, Melissa Sorosina, Chiara Basagni, Roberta Bordoni, Ferdinando Clarelli, Santosh Anand, Eleonora Mangano, Domizia Vecchio, Elena Corsetti, Serena Martire, Simona Perga, Daniela Ferrante, Alberto Gajofatto, Andrei Ivashynka, Claudio Solaro, Roberto Cantello, Vittorio Martinelli (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 25, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A novel cytogenetic method to image chromatin interactions at subkilobase resolution: Tn5 transposase–based fluorescence in situ hybridization
Publication date: 20 December 2020Source: Journal of Genetics and Genomics, Volume 47, Issue 12Author(s): Jing Niu, Xu Zhang, Guipeng Li, Pixi Yan, Qing Yan, Qionghai Dai, Dayong Jin, Xiaohua Shen, Jichang Wang, Michael Q. Zhang, Juntao Gao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 22, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Ufl1 deficiency causes kidney atrophy associated with disruption of endoplasmic reticulum homeostasis
Publication date: Available online 21 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): You Zhou, Xifu Ye, Chenlu Zhang, Jiabao Wang, Zeyuan Guan, Juzhen Yan, Lu Xu, Ke Wang, Di Guan, Qian Liang, Jian Mao, Junzhi Zhou, Qian Zhang, Xiaoying Wu, Miao Wang, Yu-sheng Cong, Jiang Liu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 22, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Maternal genetic structure of a Neolithic population of the Yangshao culture
Publication date: Available online 19 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Bo Miao, Yichen Liu, Wanfa Gu, Qingli Wei, Qian Wu, Wenjun Wang, Ming Zhang, Manyu Ding, Tianyi Wang, Juncen Liu, Feng Liu, Peng Cao, Qingyan Dai, Ruowei Yang, Xiaotian Feng, Wanjing Ping, Weihong Hou, Haibing Yuan, Qiaomei Fu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 20, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Immu-Mela: an open resource for exploring immunotherapy-related multidimensional genomic profiles in melanoma
Publication date: Available online 14 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jing Yang, Shilin Zhao, Jing Wang, Quanhu Sheng, Qi Liu, Yu Shyr (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 15, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Targeted sequencing and integrative analysis of 3195 Chinese patients with neurodevelopmental disorders prioritized 26 novel candidate genes
Publication date: Available online 1 April 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Tao Wang, Yi Zhang, Liqui Liu, Yan Wang, Huiqian Chen, Tianda Fan, Jinchen Li, Kun Xia, Zhongsheng Sun (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 12, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The Advancements, Challenges and Future Implications of the CRISPR/Cas9 System in Swine Research
Publication date: Available online 11 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jinfu Zhang, Emmanuel M. Khazalwa, Hussein M. Abkallo, Yuan Zhou, Xiongwei Nie, Jinxue Ruan, Changzhi Zhao, Jieru Wang, Jing Xu, Xinyun Li, Shuhong Zhao, Erwei Zuo, Lucilla Steinaa, Shengsong Xie (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 12, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Arabidopsis RPD3-like histone deacetylases form multiple complexes involved in stress response
Publication date: Available online 7 May 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Chao Feng, Xue-Wei Cai, Yin-Na Su, Lin Li, She Chen, Xin-Jian He (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 7, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research