Pathway Analysis for Genome-wide Genetic Variation Data: Analytic Principles, Latest Developments, and New Opportunities
Publication date: Available online 26 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Micah Silberstein, Nicholas Nesbit, Jacquelyn Cai, Phil H. Lee (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 26, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Mitotic inheritance of DNA methylation: more than just copy and paste
Publication date: Available online 19 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xuan Ming, Bing Zhu, Yingfeng Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 20, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Genomic surveillance of Nevada patients revealed prevalence of unique SARS-CoV-2 variants bearing mutations in the RdRp gene
Publication date: Available online 18 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Paul D. Hartley, Richard L. Tillett, David P. AuCoin, Joel R. Sevinsky, Yanji Xu, Andrew Gorzalski, Mark Pandori, Erin Buttery, Holly Hansen, Michael A. Picker, Cyprian C. Rossetto, Subhash C. Verma (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 19, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Single cell brain atlas of Parkinson’s disease mouse model
Publication date: Available online 18 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jixing Zhong, Gen Tang, Jiacheng Zhu, Weiying Wu, Ge Li, Xiumei Lin, Langchao Liang, Chaochao Chai, Yuying Zeng, Feiyue Wang, Lihua Luo, Jiankang Li, Fang Chen, Zhen Huang, Xiuqing Zhang, Yu zhang, Hongde Liu, Xin Qiu, Shengping Tang, Dongsheng Chen (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 19, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Conditional gene expression in invertebrate animal models
Publication date: Available online 19 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Brecht Driesschaert, Lucas Mergan, Liesbet Temmerman (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 19, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Phenotypic similarities in pigs with SOX10c.321dupC and SOX10c.325A>T mutations implied the correlation of SOX10 haploinsufficiency with Waardenburg syndrome
Publication date: Available online 17 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Tingting Lin, Lihua Luo, Weiwei Guo, Wei Ren, Chuanhong Liu, Hong Wei, Shiming Yang, Yong Wang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 17, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Identifying a melanogenesis-related candidate gene by a high quality genome assembly and population diversity analysis in Hypsizygus marmoreus
Publication date: Available online 15 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Gang Wang, Lianfu Chen, Weiqi Tang, Yuanyuan Wang, Qing Zhang, Hongbo Wang, Xuan Zhou, Haofeng Wu, Lin Guo, Meijie Dou, Lei Liu, Baiyu Wang, Jingxian Lin, Baogui Xie, Zhengchao Wang, ZhongJian Liu, Ray Ming, Jisen Zhang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 16, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Crumbs proteins stabilize the cone mosaics of photoreceptors and improve vision in zebrafish
Publication date: Available online 13 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Qinlong Hao, Mingjie Zheng, Kechao Weng, Yumei Hao, Yao Zhou, Yuchen Lin, Feng Gao, Ziqi Kou, Shoji Kawamura, Ke Yao, Pinglong Xu, Jinghai Chen, Jian Zou (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 13, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Fine genetic mapping the chromosome 11q23.3 region in a Han Chinese population: insights into the apolipoprotein genes underlying the blood lipid-lipoprotein variances
Publication date: Available online 13 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Weihua Shou, Chenhui Zhang, Jinxiu Shi, Hong Wu, Wei Huang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 13, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Genome assembly and transcriptome analysis provide insights into the anti-schistosome mechanism of Microtus fortis
Publication date: Available online 9 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Hong Li, Zhen Wang, Shumei Chai, Xiong Bai, Guohui Ding, Yuanyuan Li, Junyi Li, Qingyu Xiao, Benpeng Miao, Weili Lin, Jie Feng, Mingyue Huang, Cheng Gao, Bin Li, Wei Hu, Jiaojiao Lin, Zhiqiang Fu, Jianyuan Xie, Yixue Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 10, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Creating future crops: a revolution for sustainable agriculture
Publication date: Available online 10 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Tao Guo, Hong-Xuan Lin (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 10, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Identification of a novel efficient transcriptional activation domain from Chinese fir (Cunninghamia lanceolata)
Publication date: Available online 10 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Tengfei Zhu, Wenyu Tang, Delan Chen, Jian Li, Jun Su (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 10, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Freeze substitution Hi-C, a convenient and cost-effective method for capturing the natural 3D chromatin conformation from frozen samples
Publication date: Available online 1 December 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Wu Zheng, Zhaoen Yang, Xiaoyang Ge, Yijia Feng, Ye Wang, Chengwei Liu, Yanan Luan, Kun Cai, Serhii Vakal, Feng You, Wei Guo, Wei Wang, Zhenhua Feng, Fuguang Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 9, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Cyclin A2/Cdk1-dependent phosphorylation of Top2a is required for S phase entry during retinal development in zebrafish
Publication date: Available online 9 February 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Miaomiao Jin, Jingyu Li, Ruikun Hu, Baijie Xu, Guanliang Huang, Weilai Huang, Bo Chen, Jie He, Ying Cao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 9, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A tunable, rapid, and precise drug control of protein expression by combining transcriptional and post-translational regulation systems
Publication date: Available online 26 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Li Li, Hongyi Meng, Jianmin Zhang, Yang Liu, Qingjian Zou, Yi Gao, Huaqiang Yang, Liangxue Lai (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 4, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Caenorhabditis elegans homologue of Fam210 is required for oogenesis and reproduction
Publication date: Available online 5 December 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jing Kang, Hengda Zhou, Fengxiu Sun, Yongtian Chen, Jianzhi Zhao, Wei-Jun Yang, Suhong Xu, Caiyong Chen (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 3, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

PARK16 locus: differential effects of the non-coding rs823114 on Parkinson's disease risk, RNA expression and DNA methylation
Publication date: Available online 29 January 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Orly Goldstein, Mali Gana-Weisz, Hila Meltzer-Fridrich, Or Yaacov, Yael Mordechai, Anat Bar-Shira, Fergal Casey, Dongdong Lin, Jing Zhu, Patrick F. Cullen, Sally John, Yedael Y. Waldman, Nurit Omer, Tamara Shiner, Avner Thaler, Anat Mirelman, Nir Giladi, Avi Orr-Urtreger (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 30, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

MIT1, encoding a 15-cis-ζ-carotene isomerase (Z-ISO), regulates tiller number and stature in rice
Publication date: Available online 30 January 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Lihua Liu, Mengmeng Ren, Peng Peng, Yan Chun, Lu Li, Jinfeng Zhao, Jingjing Fang, Lixiang Peng, Jijun Yan, Jinfang Chu, Yiqin Wang, Shoujiang Yuan, Xueyong Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 30, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Non-invasive preimplantation genetic testing in ART: current state and future perspectives
Publication date: Available online 26 January 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jingyi Li, Yifeng Liu, Yuli Qian, Dan Zhang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 27, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Improving the Cpf1-mediated base editing system by combining dCas9/dead sgRNA with human APOBEC3A variants
Publication date: Available online 7 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Meng Lian, Fangbing Chen, Xingyun Huang, Xiaozhu Zhao, Shixue Gou, Nan Li, Qin Jin, Hui Shi, Yanhui Liang, Jingke Xie, Weikai Ge, Zhenpeng Zhuang, Jiaowei Wang, Yinghua Ye, Yi Yang, Kepin Wang, Liangxue Lai, Han Wu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 25, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Rapid and efficient wounding for in vivo studies of neuronal dendrite regeneration and degeneration
Publication date: Available online 7 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jianzhi Zhao, Xiaojie Wang, Xinan Meng, Wei Zou, Suhong Xu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 20, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The Oral Microbiome of Pregnant Women Facilitates Gestational Diabetes Discrimination
Publication date: Available online 20 January 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiaoqing Li, Jiayong Zheng, Xiuling Ma, Bing Zhang, Jinyang Zhang, Wenhuan Wang, Congcong Sun, Yeping Wang, Jianqiong Zheng, Haiying Chen, Jiejing Tao, Hai Wang, Fengyi Zhang, Jinfeng Wang, Hongping Zhang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 20, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

SeqCor: correct the effect of guide RNA sequences in clustered regularly interspaced short palindromic repeats/Cas9 screening by machine learning algorithm
Publication date: Available online 28 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiaojian Liu, Yuanyuan Yang, Yan Qiu, Md Reyad-ul-ferdous, Qiurong Ding, Yi Wang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 13, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A Bama miniature pig model of monoallelic TSC1 mutation for human tuberous sclerosis complex
Publication date: Available online 13 January 2021Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiaoxue Li, Tingdong Hu, Jiying Liu, Bin Fang, Xue Geng, Qiang Xiong, Lining Zhang, Yong Jin, Xiaorui Liu, Lin Li, Ying Wang, Rongfeng Li, Xiaochun Bai, Haiyuan Yang, Yifan Dai (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 13, 2021 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Dynamics of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 genome variants in the feces during convalescence
Publication date: Available online 8 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yi Xu, Lu Kang, Zijie Shen, Xufang Li, Weili Wu, Wentai Ma, Chunxiao Fang, Fengxia Yang, Xuan Jiang, Sitang Gong, Li Zhang, Mingkun Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 31, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Expanding the genetic landscape of Rett syndrome to include lysine acetyltransferase 6A (KAT6A)
Publication date: Available online 4 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Simranpreet Kaur, Nicole J. Van Bergen, Bruria Ben-Zeev, Emanuela Leonardi, Tiong Y. Tan, David Coman, Benjamin Kamien, Susan M. White, Miya St John, Dean Phelan, Kristin Rigbye, Sze Chern Lim, Michelle C. Torres, Melanie Marty, Elena Savva, Teresa Zhao, Sean Massey, Alessandra Murgia, Wendy A. Gold, John Christodoulou (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 30, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Adrb1 and Adrb2b are the major β-adrenergic receptors regulating body axis straightening in zebrafish
Publication date: Available online 30 December 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiaoyu Wang, Shuo Wang, Zhaojun Meng, Chengtian Zhao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 30, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A custom-designed panel sequencing study in 201 Chinese patients with craniosynostosis revealed novel variants and distinct mutation spectra
Publication date: Available online 30 December 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yingzhi Wu, Meifang Peng, Jieyi Chen, Jinlong Suo, Sihai Zou, Yanqing Xu, Andrew O.M. Wilkie, Weiguo Zou, Xiongzheng Mu, Sijia Wang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 30, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Phosphatidylinositol 4-kinase β is required for the ciliogenesis of zebrafish otic vesicle
Publication date: Available online 28 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yufei Feng, Ping Yu, Jingyu Li, Ying Cao, Jingjing Zhang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 25, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Phosphatidylinositol 4-kinase β mutations cause nonsyndromic sensorineural deafness and inner ear malformation
Publication date: Available online 28 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiulan Su, Yufei Feng, Sofia A. Rahman, Shuilong Wu, Guoan Li, Franz Rüschendorf, Lei Zhao, Hongwei Cui, Junqing Liang, Liang Fang, Hao Hu, Sebastian Froehler, Yong Yu, Giannino Patone, Oliver Hummel, Qinghua Chen, Klemens Raile, Friedrich C. Luft, Sylvia Bähring, Khalid Hussain (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 25, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Robust capturing chromosome conformation using the DLO Hi-C 2.0 method
Publication date: Available online 11 December 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Zhihui Zhang, Chengchao Wu, Khaista Rahman, Weize Xu, Guoliang Li, Da Lin, Gang Cao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 18, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Capture of chromosome conformation of a small amount of cells by DLO Hi-C 2.0
Publication date: Available online 11 December 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Zhihui Zhang, Chengchao Wu, Khaista Rahman, Weize Xu, Guoliang Li, Da Lin, Gang Cao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 17, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Capture chromosome conformation of small mount cells by DLO Hi-C 2.0
Publication date: Available online 11 December 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Zhihui Zhang, Chengchao Wu, Khaista Rahman, Weize Xu, Guoliang Li, Da Lin, Gang Cao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 13, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Comprehensive lipidomics in apoM−/− mice reveals an overall state of metabolic distress and attenuated hepatic lipid secretion into the circulation
Publication date: Available online 3 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yuanping Shi, Sin Man Lam, Hong Liu, Guanghua Luo, Jun Zhang, Shuang Yao, Jie Li, Lu Zheng, Ning Xu, Xiaoying Zhang, Guanghou Shui (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 11, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A critical role of foxp3a-positive regulatory T cells in maintaining immune homeostasis in zebrafish testis development
Publication date: Available online 14 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xianmei Li, Fenghua Zhang, Nan Wu, Ding Ye, Yaqing Wang, Xiaofan Zhang, Yonghua Sun, Yong-An Zhang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 10, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Caenorhabditis elegans homolog of FAM210 is required for oogenesis and reproduction
Publication date: Available online 5 December 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jing Kang, Hengda Zhou, Fengxiu Sun, Yongtian Chen, Jianzhi Zhao, Wei-Jun Yang, Suhong Xu, Caiyong Chen (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 7, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The human malaria parasite genome is configured into thousands of coexpressed linear regulatory units
Publication date: Available online 10 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Chengqi Wang, Justin Gibbons, Swamy R. Adapa, Jenna Oberstaller, Xiangyun Liao, Min Zhang, John H. Adams, Rays H.Y. Jiang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 5, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Freeze-Substitution-Hi-C, a convenient and cost-effective method for capturing the natural 3D chromatin conformation from frozen samples
Publication date: Available online 1 December 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Wu Zheng, Zhaoen Yang, Xiaoyang Ge, Yijia Feng, Ye Wang, Chengwei Liu, Yanan Luan, Kun Cai, Serhii Vakal, Feng You, Wei Guo, Wei Wang, Zhenhua Feng, Fuguang Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - December 3, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Untangling a Complex Web: Computational Analyses of Tumor Molecular Profiles to Decode Driver Mechanisms
Publication date: Available online 28 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Sirvan Khalighi, Salendra Singh, Vinay Varadan (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 30, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

SeqCor: correct the effect of gRNA sequences in CRISPR/Cas9 screenings by machine learning algorithm
Publication date: Available online 28 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiaojian Liu, Yuanyuan Yang, Yan Qiu, Md. Reyad-ul-ferdous, Qiurong Ding, Yi Wang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 28, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The novel male meiosis recombination regulator coordinates the progression of meiosis prophase I
Publication date: Available online 26 August 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Miao Li, Haiwei Feng, Zexiong Lin, Jiahuan Zheng, Dongteng Liu, Rui Guo, Junshi Li, Raymond H.W. Li, Ernest H.Y. Ng, Michael S.Y. Huen, P. Jeremy Wang, William S.B. Yeung, Kui Liu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 27, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Landscape of transcript isoforms in single T cells infiltrating in non-small-cell lung cancer
Publication date: 20 July 2020Source: Journal of Genetics and Genomics, Volume 47, Issue 7Author(s): Jiesheng Li, Hannah Y. Comeau, Zemin Zhang, Xianwen Ren (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 27, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Genomic atlases of introgression and differentiation reveal breeding footprints in Chinese cultivated rice.
Publication date: Available online 25 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Zhuo Chen, Xiuxiu Li, Hongwei Lu, Qiang Gao, Huilong Du, Hua Peng, Peng Qin, Chengzhi Liang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 25, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The Evolution of Sex Chromosome Dosage Compensation in Animals
Publication date: Available online 19 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jiabi Chen, Menghan Wang, Xionglei He, Jian-Rong Yang, Xiaoshu Chen (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 20, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A recurrent mutation in TBPL2 causes diminished ovarian reserve and female infertility
Publication date: Available online 18 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Wen-Bin He, Ya-Xin Zhang, Chen Tan, Lan-Lan Meng, Gang Liu, Yuan Li, Fei Gong, Bai-Lin Wu, Guang-Xiu Lu, Ge Lin, Juan Du, Yue-Qiu Tan (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 18, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The dichotomous role of TGF-β in controlling liver cancer cell survival and proliferation
Publication date: Available online 14 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Kegui Zhang, Meiping Zhang, Zhijun Luo, Zhili Wen, Xiaohua Yan (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 15, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Many facades of CTCF unified by its coding for three-dimensional genome architecture
Publication date: Available online 1 September 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Qiang Wu, Peifeng Liu, Leyang Wang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 11, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Dynamics of SARS-CoV-2 genome variants in the feces during convalescence
Publication date: Available online 8 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yi Xu, Lu Kang, Zijie Shen, Xufang Li, Weili Wu, Wentai Ma, Chunxiao Fang, Fengxia Yang, Xuan Jiang, Sitang Gong, Li Zhang, Mingkun Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 10, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A Genome-wide Association Study of Facial Morphology Identifies Novel Genetic Loci in Han Chinese
Publication date: Available online 9 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yin Huang, Dan Li, Lu Qiao, Yu Liu, Qianqian Peng, Sijie Wu, Manfei Zhang, Yajun Yang, Jingze Tan, Shuhua Xu, Li Jin, Sijia Wang, Kun Tang, Stefan Grünewald (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 10, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Rapid and efficient wounding for in vivo studies of neuronal dendrite regeneration and degeneration
Publication date: Available online 7 November 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jianzhi Zhao, Xiaojie Wang, Xinan Meng, Wei Zou, Suhong Xu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - November 8, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research