Complexities and pitfalls in analyzing and interpreting mitochondrial DNA content in human cancer
Publication date: Available online 1 August 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Hieu Nguyen, Thomas LaFramboise (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - August 3, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Landscape of transcript isoforms in single T cells infiltrating in non-small cell lung cancer
Publication date: Available online 27 July 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jiesheng Li, Hannah Y. Comeau, Zemin Zhang, Xianwen Ren (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 29, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

DNA methyltransferases in hematological malignancies
Publication date: Available online 24 July 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Nguyet M. Hoang, Lixin Rui (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 25, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

CRISPR/Cas9-mediated disruption of TaNP1 genes results in complete male sterility in bread wheat
Publication date: Available online 20 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jian Li, Zheng Wang, Guangming He, Ligeng Ma, Xing Wang Deng (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 18, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Intestinal Stem Cells and Intestinal Organoids
Publication date: Available online 1 July 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Qian Zhao, Jiawei Guan, Xia Wang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - July 3, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The atlas of cytoophidia in Drosophila larvae
Publication date: Available online 27 June 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yuanbing Zhang, Jingnan Liu, Ji-Long Liu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 28, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

DVL mutations identified from human neural tube defects and Dandy-Walker malformation obstruct the Wnt signaling pathway
Publication date: Available online 27 June 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Lingling Liu, Weiqi Liu, Yan Shi, Ling Li, Yunqian Gao, Yunping Lei, Richard Finnell, Ting Zhang, Feng Zhang, Li Jin, Huili Li, Wufan Tao, Hongyan Wang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 27, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Genome transfer for the prevention of female infertility caused by maternal gene mutation
Publication date: Available online 21 June 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Dandan Bai, Jin Sun, Yanping Jia, Jiqing Yin, Yalin Zhang, Yanhe Li, Rui Gao, Xiling Du, Kunming Li, Jiaming Lin, Zhifen Tu, Yu Wang, Jiaping Pan, Shanshan Liang, Yi Guo, Jingling Ruan, Xiaochen Kou, Yanhong Zhao, Hong Wang, Cizhong Jiang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 22, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A facile and sensitive method of quantifying glutaminase binding to its inhibitor CB-839 in tissues
Publication date: Available online 16 June 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yicheng Chen, Yiqing Zhao, David L. Bajor, Zhenghe Wang, J. Eva Selfridge (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 16, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The Relationship Between Chimeric RNAs and Gene Fusions; Potential Implications of Reciprocity in Cancer
Publication date: Available online 14 June 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Justin Elfman, Lam-Phong Pham, Hui Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 16, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

HPV-CCDC106 integration alters local chromosome architecture and hijacks an enhancer by 3D genome structure remodeling in cervical cancer
Publication date: Available online 11 June 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Canhui Cao, Ping Hong, Xingyu Huang, Da Lin, Gang Cao, Liming Wang, Bei Feng, Ping Wu, Hui Shen, Qian Xu, Ci Ren, Yifan Meng, Wenhua Zhi, Ruidi Yu, Juncheng Wei, Wencheng Ding, Xun Tian, Qinghua Zhang, Wei Li, Qinglei Gao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - June 11, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Severe cases of BCGosis-susceptible primary immunodeficiency diseases identified by next-generation sequencing: Implications for adjustment of BCG vaccination timing in China
Publication date: Available online 30 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Gang Liu, Haijuan Xiao, Linlin Liu, Lingyun Guo, Ruolan Guo, Xuyun Hu, Chanjuan Hao, Jingang Gui, Weiwei Jiao, Fang Xu, Adong Shen, Wei Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 30, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Why is oocyte aneuploidy increased with maternal aging?
Publication date: Available online 22 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jun-Yu Ma, Sen Li, Lei-Ning Chen, Heide Schatten, Xiang-Hong Ou, Qing-Yuan Sun (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 23, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

CRISPR/Cas9 mediated disruption of TaNP1 genes results in complete male sterility in bread wheat
Publication date: Available online 20 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jian Li, Zheng Wang, Guangming He, Ligeng Ma, Xing Wang Deng (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Cost-effective generation of A-to-G mutant mice by zygote electroporation of adenine base editor ribonucleoproteins
Publication date: Available online 20 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Hongwei Sun, Shengyao Zhi, Guifang Wu, Guanglan Wu, Tianqi Cao, Hu Hao, Zhou Songyang, Puping Liang, Junjiu Huang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Dissection of the genetic mechanisms underlying congenital anal atresia in pigs
Publication date: Available online 20 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Kai Jiang, Yuyun Xing, Pan Xu, Qiang Yang, Chuanmin Qiao, Weiwei Liu, Hao Chen, Yuyong He, Jun Ren, Lusheng Huang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Investigation of CRISPR/Cas9-induced SD1 rice mutants highlights the importance of molecular characterization in plant molecular breeding
Publication date: Available online 21 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Sukumar Biswas, Jiaqi Tian, Rong Li, Xiaofei Chen, Zhijing Luo, Mingjiao Chen, Xiangxiang Zhao, Dabing Zhang, Staffan Persson, Zheng Yuan, Jianxin Shi (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Generation of rat blood vasculature and hematopoietic cells in rat-mouse chimeras by blastocyst complementation
Publication date: Available online 19 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xiaomin Wang, Hui Shi, Juanjuan Zhou, Qingjian Zou, Quanjun Zhang, Shixue Gou, Pengfei Chen, Lisha Mou, Nana Fan, Yangyang Suo, Zhen Ouyang, Chengdan Lai, Quanmei Yan, Liangxue Lai (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Interspecies Embryo Transfer between Rhesus and Cynomolgus Monkeys
Publication date: Available online 15 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Ting Zhang, Yu Kang, Li Li, Yin Zhou, Xinglong Chen, Yan Zhuo, Zifan Li, Hong Wang, Yuyu Niu, Weizhi Ji, Shangang Li, Yongchang Chen (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 17, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Noncarrier embryo selection and transfer in preimplantation genetic testing cycles for reciprocal translocation by Oxford Nanopore Technologies
Publication date: Available online 13 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Ming Gao, Lijuan Wang, Peiwen Xu, Hongqiang Xie, Xiaowei Liu, Sexin Huang, Yang Zou, Jie Li, Yang Wang, Pidong Li, Yuan Gao, Zijiang Chen (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 15, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A novel pathogenic mutation in FBN2 associated with congenital contractural arachnodactyly for preimplantation genetic diagnosis
Publication date: Available online 8 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jiaxin Li, Yuqian Wang, Xiaohui Zhu, Yanli Nie, Ying Kuo, Shuo Guan, Jin Huang, Ying Lian, Yangyu Zhao, Rong Li, Yuan Wei, Jie Qiao, Liying Yan (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 9, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A functional missense variant in ITIH3 affects protein expression and neurodevelopment and confers schizophrenia risk in Han Chinese population
Publication date: Available online 6 May 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Kaiqin Li, Yifan Li, Junyang Wang, Yongxia Huo, Di Huang, Shiwu Li, Jiewei Liu, Xiaoyan Li, Rong Liu, Xiaogang Chen, Yong-Gang Yao, Ceshi Chen, Xiao Xiao, Ming Li, Xiong-Jian Luo (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - May 8, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Resident endothelial cells generate hepatocytes through cell fusion in adult mouse liver
Publication date: Available online 22 April 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Wenjuan Pu, Ximeng Han, Mingjun Zhang, Yan Li, Xiuzhen Huang, Lingjuan He, Bin Zhou (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - April 23, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Two homologous INDOLE-3-ACETAMIDE (IAM) HYDROLASE genes are required for the auxin effects of IAM in Arabidopsis
Publication date: Available online 19 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yangbin Gao, Xinhua Dai, Yuki Aoi, Yumiko Takebayashi, Liping Yang, Xiaorui Guo, Qiwei Zeng, Hanchuanzhi Yu, Hiroyuki Kasahara, Yunde Zhao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - April 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

CTP synthase forms cytoophidia in archaea
Publication date: Available online 20 April 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Shuang Zhou, Hua Xiang, Ji-Long Liu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - April 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Mutation of DELAYED GREENING1 impairs chloroplast RNA editing at elevated ambient temperature in Arabidopsis
Publication date: Available online 20 April 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jingliang Sun, Yingying Tian, Qichao Lian, Jian-Xiang Liu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - April 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Lessons from expanded potential of embryonic stem cells: Moving toward totipotency
Publication date: Available online 7 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Rongrong Le, Yixin Huang, Anqi Zhao, Shaorong Gao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - April 16, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Defective arginine metabolism impairs mitochondrial homeostasis in Caenorhabditis elegans
Publication date: Available online 18 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Ruofeng Tang, Xin Wang, Junxiang Zhou, Fengxia Zhang, Shan Zhao, Qiwen Gan, Liyuan Zhao, Fengyang Wang, Qian Zhang, Jie Zhang, Guodong Wang, Chonglin Yang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - April 16, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Severe cases of BCGosis-susceptible PID identified by next-generation sequencing: Implications for adjustment of BCG vaccination timing in China
Publication date: Available online 30 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Gang Liu, Haijuan Xiao, Linlin Liu, Lingyun Guo, Ruolan Guo, Xuyun Hu, Chanjuan Hao, Jingang Gui, Weiwei Jiao, Fang Xu, Adong Shen, Wei Li (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - April 1, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Asthma-associated polymorphisms in 17q12-21 locus modulate methylation and gene expression of GSDMA in naïve CD4+ T cells
Publication date: Available online 25 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Anne-Marie Madore, Lucile Pain, Anne-Marie Boucher-Lafleur, Andréanne Morin, Jolyane Meloche, Marie-Michelle Simon, Bing Ge, Tony Kwan, Warren A. Cheung, Tomi Pastinen, Catherine Laprise (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - March 27, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Two homologous INDOLE-3-ACETAMIDE (IAM) HYDRALASE genes are required for the auxin effects of IAM in Arabidopsis
Publication date: Available online 19 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yangbin Gao, Xinhau Dai, Yuki Aoi, Yumiko Takebayashi, Liping Yang, Xiaorui Guo, Qiwei Zeng, Hanchuanzhi Yu, Hiroyuki Kasahara, Yunde Zhao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - March 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Drosophila P75 safeguards oogenesis by preventing H3K9me2 spreading
Publication date: Available online 19 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Kun Dou, Yanchao Liu, Yingpei Zhang, Chenhui Wang, Ying Huang, ZZ Zhao Zhang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - March 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Clinical utility of whole genome sequencing for the detection of mitochondrial genome mutations
Publication date: Available online 19 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Ammar Husami, Jesse Slone, Jenice Brown, Meghan Bromwell, C. Alexander Valencia, Taosheng Huang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - March 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The proline synthesis enzyme P5CS forms cytoophidia in Drosophila
Publication date: Available online 19 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Bo Zhang, Ömür Y. Tastan, Xian Zhou, Chen-Jun Guo, Xuyang Liu, Aaron Thind, Huan-Huan Hu, Suwen Zhao, Ji-Long Liu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - March 20, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) inhibition with engineered Cas13d
Publication date: Available online 17 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Guo Li, Xinjie Wang, Yajing Liu, Xinyuan Lv, Guanglei Li, Chengcheng Zhao, Dandan Wang, Xingxu Huang, Xiaoxiang Hu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - March 18, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Defective arginine metabolism impairs mitochondrial homeostasis in C. elegans
Publication date: Available online 18 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Ruofeng Tang, Xin Wang, Junxiang Zhou, Fengxia Zhang, Shan Zhao, Qiwen Gan, Liyuan Zhao, Fengyang Wang, Qian Zhang, Jie Zhang, Guodong Wang, Chonglin Yang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - March 18, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Identification of potential cross-protective epitope between a new type of coronavirus (2019-nCoV) and severe acute respiratory syndrome virus
Publication date: Available online 30 January 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Tianyi Qiu, Tiantian Mao, Yuan Wang, Mengdi Zhou, Jingxuan Qiu, Jianwei Wang, Jianqing Xu, Zhiwei Cao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - March 13, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Single-cell RNA sequencing identifies novel cell types in Drosophila blood
Publication date: Available online 9 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yulong Fu, Xiaohu Huang, Peng Zhang, Joyce van de Leemput, Zhe Han (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - March 10, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Lessons from expanded potential of embryonic stem cells: Moving towards totipotency
Publication date: Available online 7 March 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Rongrong Le, Yixin Huang, Anqi Zhao, Shaorong Gao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - March 8, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Structural and immunogenomic insights into B-cell receptor activation
Publication date: Available online 9 January 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yangyang Feng, Yu Wang, Shaocun Zhang, Kabeer Haneef, Wanli Liu (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 26, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Both combinatorial K4me0-K36me3 marks on sister histone H3s of a nucleosome are required for Dnmt3a-Dnmt3L mediated de novo DNA methylation
Publication date: Available online 21 February 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Ting Gong, Xin Gu, Yuting Liu, Zhen Zhou, Lingli Zhang, Yang Wen, Weili Zhong, Guoliang Xu, Jin-Qiu ZhouAbstractA nucleosome contains two copies of each histone H2A, H2B, H3 and H4. Histone H3 K4me0 and K36me3 are two key chromatin marks for de novo DNA methylation catalyzed by DNA methyltransferases in mammals. However, it remains unclear whether K4me0 and K36me3 marks on both sister histone H3s regulate de novo DNA methylation independently or cooperatively. Here, taking advantage of the bivalent histone H3 system in yea...
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Magnitude of modulation of gene expression in aneuploid maize depends on the extent of genomic imbalance
Publication date: Available online 19 February 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Adam F. Johnson, Jie Hou, Hua Yang, Xiaowen Shi, Chen Chen, Md Soliman Islam, Tieming Ji, Jianlin Cheng, James A. BirchlerAbstractAneuploidy has profound effects on an organism, typically more so than polyploidy, and the basis of this contrast is not fully understood. A dosage series of the maize long arm of chromosome 1 (1L) was used to compare relative global gene expression in different types and degrees of aneuploidy to gain insights into how the magnitude of genomic imbalance as well as hypoploidy affects global gene ...
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 20, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Molecular feature and therapeutic perspectives of immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome
Publication date: Available online 24 January 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Qianru Huang, Xu Liu, Yujia Zhang, Jingyao Huang, Dan Li, Bin LiAbstractRegulatory T (Treg) cells, a subtype of immunosuppressive CD4+ T cells, are vital for maintaining immune homeostasis in healthy people. Forkhead box protein P3 (FOXP3), a member of the forkhead–winged-helix family, is the pivotal transcriptional factor of Treg cells. The expression, post-translational modifications, and protein complex of FOXP3 present a great impact on the functional stability and immune plasticity of Treg cells in vivo. In ...
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 20, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Disruptor of telomeric silencing 1-like (DOT1L) is involved in breast cancer metastasis via transcriptional regulation of MALAT1 and ZEB2
Publication date: 20 December 2019Source: Journal of Genetics and Genomics, Volume 46, Issue 12Author(s): Yang Duan, Xingyan Zhang, Lihong Yang, Xu Dong, Zhanye Zheng, Yiming Cheng, Hao Chen, Bei Lan, Dengwen Li, Jun Zhou, Chenghao Xuan (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 15, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Potential inhibitors against 2019-nCoV coronavirus M protease from clinically approved medicines
Publication date: Available online 13 February 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xin Liu, Xiu-Jie Wang (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 14, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Defining endogenous barcoding sites for CRISPR/Cas9-based cell lineage tracing in zebrafish
In this study, we characterized 78 high-quality endogenous sites in the zebrafish genome that can be used as CRISPR/Cas9-based barcoding sites. The 78 sites are all highly expressed in most of the cell types according to single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) data. Hence, the barcoding information of the 78 endogenous sites is recovered by the available scRNA-seq platforms, enabling simultaneous characterization of cell type and cell lineage information. (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 7, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Glycolysis regulates gene expression by promoting the crosstalk between H3K4 trimethylation and H3K14 acetylation in Saccharomyces cerevisiae
Publication date: Available online 11 December 2019Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yinsheng Wu, Shihao Zhang, Xuanyunjing Gong, Qi Yu, Yuan Zhang, Mingdan Luo, Xianhua Zhang, Jerry L. Workman, Xilan Yu, Shanshan LiAbstractCells need to coordinate gene expression with their metabolic states to maintain cell homeostasis and growth. However, how cells transduce nutrient availability to appropriate gene expression response via histone modifications remains largely unknown. Here, we report that glucose specifically induces histone H3K4 trimethylation (H3K4me3), an evolutionarily conserved histone covalent mod...
Source: Journal of Genetics and Genomics - February 2, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Identification of potential cross-protective epitope between 2019-nCoV and SARS virus
Publication date: Available online 30 January 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Tianyi Qiu, Tiantian Mao, Yuan Wang, Mengdi Zhou, Jingxuan Qiu, Jianwei Wang, Jianqing Xu, Zhiwei Cao (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 31, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Arabidopsis EED1 encoding a plant-specific nuclear protein is essential for early embryogenesis
Publication date: Available online 30 January 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Mai Yang, Chun Yan, Megan Griffith, Jinping Zhao, Yongbiao Zhang, Daoxin Xie, Jianbin Yan (Source: Journal of Genetics and Genomics)
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 31, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Efficient generation of zebrafish maternal-zygotic mutants through transplantation of ectopically induced and Cas9/gRNA targeted PGCs
Publication date: Available online 29 January 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Fenghua Zhang, Xianmei Li, Mudan He, Ding Ye, Feng Xiong, Golpour Amin, Zuoyan Zhu, Yonghua SunAbstractThe CRISPR/Cas9 technology has been widely utilized for knocking out genes involved in various biological processes in zebrafish. Despite this technology is efficient for generating different mutations, one of the main drawbacks is low survival rates during embryogenesis when knocking out some embryonic lethal genes. To overcome this problem, we developed a novel strategy using a combination of CRISPR/Cas9 mediated gene kn...
Source: Journal of Genetics and Genomics - January 30, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research