Pfizer acquires Array in 2nd major Boulder bioscience merger this month

The deal is valued at more than $11 billion.
Source: bizjournals.com Health Care News Headlines - Category: Health Management Authors: Source Type: news

Related Links:

Publication date: Available online 1 June 2020Source: Stem Cell ResearchAuthor(s): Insa Buers, Lara Schöning, Niki Tomas Loges, Yvonne Nitschke, Inga Höben, Albrecht Röpke, Laura Crisponi, Heymut Omran, Frank Rutsch
Source: Stem Cell Research - Category: Stem Cells Source Type: research
Publication date: Available online 1 June 2020Source: Stem Cell ResearchAuthor(s): Dawid P. Grzela, Beata Marciniak, Lukasz Pulaski
Source: Stem Cell Research - Category: Stem Cells Source Type: research
Publication date: Available online 1 June 2020Source: Stem Cell ResearchAuthor(s): Alessia Arbini, James Gilmore, Mary D. King, Kathleen M. Gorman, Janusz Krawczyk, Veronica McInerney, Timothy O'Brien, Sanbing Shen, Nicholas M. Allen
Source: Stem Cell Research - Category: Stem Cells Source Type: research
Publication date: Available online 31 May 2020Source: Stem Cell ResearchAuthor(s): Junqing Chen, Xiaoyu Yang, Bifei Fu, Pinmou Zhu, Yunfei Zhu, Xuejiang Guo, Jiahao Sha, Yan Yuan
Source: Stem Cell Research - Category: Stem Cells Source Type: research
Publication date: Available online 31 May 2020Source: Stem Cell ResearchAuthor(s): Kenji Tsuji, Shinji Kitamura, Yizhen Sang, Kazuhiko Fukushima, Jun Wada
Source: Stem Cell Research - Category: Stem Cells Source Type: research
Publication date: Available online 31 May 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): R.D.I.G. Dharmasena, H.M. Cronin, R.A. Dorey, S.R.P. Silva
Source: Nano Energy - Category: Nanotechnology Source Type: research
Publication date: Available online 30 May 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Xin Ke, Lingxian Meng, Xiangjian Wan, Yao Cai, Huan-Huan Gao, Yuan-Qiu-Qiang Yi, Ziqi Guo, Hongtao Zhang, Chenxi Li, Yongsheng Chen
Source: Nano Energy - Category: Nanotechnology Source Type: research
Publication date: Available online 30 May 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Mohammad Khorsand, Javad Tavakoli, Haowen Guan, Youhong Tang
Source: Nano Energy - Category: Nanotechnology Source Type: research
Publication date: Available online 1 June 2020Source: Tribology InternationalAuthor(s): Lihe Guo, Xianqiang Pei, Fuyan Zhao, Ligang Zhang, Guitao Li, Ga Zhang
Source: Tribology International - Category: Materials Science Source Type: research
Publication date: Available online 31 May 2020Source: Tribology InternationalAuthor(s): Benjamin M. Fry, Mang Yin Chui, Gareth Moody, Janet S.S. Wong
Source: Tribology International - Category: Materials Science Source Type: research
More News: Health Management | Mergers and Aquisitions | Pfizer