Editorial Board
Publication date: August 2020Source: The Crop Journal, Volume 8, Issue 4Author(s): (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 30, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Use of family structure information in interaction with environments for leveraging genomic prediction models
Publication date: Available online 28 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Reyna Persa, Hiroyoshi Iwata, Diego Jarquin (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 29, 2020 Category: Food Science Source Type: research

GmGPDH12, a mitochondrial FAD-GPDH from soybean, increases salt and osmotic stress resistance by modulating redox state and respiration
Publication date: Available online 24 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Ying Zhao, Xin Li, Zexin Zhang, Wenjing Pan, Sinan Li, Yun Xing, Wanying Xin, Zhanguo Zhang, Zhenbang Hu, Chunyan Liu, Xiaoxia Wu, Zhaoming Qi, Dawei Xin, Qingshan Chen (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 26, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Overexpression of IbPAL1 promotes chlorogenic acid biosynthesis in sweetpotato
Publication date: Available online 24 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Yang Yu, Yingjie Wang, Yue Yu, Peiyong Ma, Zhaodong Jia, Xiaoding Guo, Yizhi Xie, Xiaofeng Bian (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 26, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Kernel metabolites depict the diversity of relationship between maize hybrids and their parental lines
Publication date: Available online 24 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Yang Xu, Ying Ma, Xin Wang, Cheng Li, Xuecai Zhang, Pengcheng Li, Zefeng Yang, Chenwu Xu (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 26, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Creating a novel herbicide-tolerance OsALS allele using CRISPR/Cas9-mediated gene editing
Publication date: Available online 24 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Fangquan Wang, Yang Xu, Wenqi Li, Zhihui Chen, Jun Wang, Fangjun Fan, Yajun Tao, Yanjie Jiang, Qian-Hao Zhu, Jie Yang (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 26, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Abscisic acid and jasmonic acid are involved in drought priming-induced tolerance to drought in wheat
Publication date: Available online 24 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Xiao Wang, Qing Li, Jingjing Xie, Mei Huang, Jian Cai, Qin Zhou, Tingbo Dai, Dong Jiang (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 26, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Transcription factor ZmNAC126 plays an important role in transcriptional regulation of maize starch synthesis-related genes
Publication date: Available online 24 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Qianlin Xiao, Yayun Wang, Hui Li, Chunxia Zhang, Bin Wei, Yongbin Wang, Huanhuan Huang, Yangping Li, Guowu Yu, Hanmei Liu, Junjie Zhang, Yinghong Liu, Yufeng Hu, Yubi Huang (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 26, 2020 Category: Food Science Source Type: research

De novo assembly of chloroplast genomes of Corchorus capsularis and C. olitorius yields species-specific InDel markers
Publication date: Available online 25 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Shusheng Fang, Liemei Zhang, Jianmin Qi, Liwu Zhang (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 26, 2020 Category: Food Science Source Type: research

GNP6, a novel allele of MOC1, regulates panicle and tiller development in rice
Publication date: Available online 3 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Zhanying Zhang, Xingming Sun, Xiaoqian Ma, Bingxia Xu, Yong Zhao, Zhiqi Ma, Gangling Li, Najeeb Ullah Khan, Yinghua Pan, Yuntao Liang, Hongliang Zhang, Jinjie Li, Zichao Li (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 5, 2020 Category: Food Science Source Type: research

A sucrose non-fermenting-1-related protein kinase-1 gene, IbSnRK1, confers salt, drought and cold tolerance in sweet potato
Publication date: Available online 3 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Zhitong Ren, Shaozhen He, Yuan-yuan Zhou, Ning Zhao, Tao Jiang, Hong Zhai, Qingchang Liu (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 5, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Quantitative trait loci for Fusarium head blight resistance in wheat cultivars Yangmai 158 and Zhengmai 9023
Publication date: Available online 3 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Pingping Zhang, Chenjin Guo, Zhao Liu, Amy Bernardo, Hongxiang Ma, Peng Jiang, Guicheng Song, Guihua Bai (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 3, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Genome-wide association studies reveal QTL hotspots for grain brightness and black point traits in barley
Publication date: Available online 3 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Yong Jia, Sharon Westcott, Tianhua He, Lee Anne McFawn, Tefera Angessa, Camila Hill, Cong Tan, Xiaoqi Zhang, Gaofeng Zhou, Chengdao Li (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 3, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Using genomic data to improve the estimation of general combining ability based on sparse partial diallel cross designs in maize
Publication date: Available online 3 July 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Xin Wang, Zhenliang Zhang, Yang Xu, Pengchen Li, Xuecai Zhang, Chenwu Xu (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - July 3, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Bayesian regularized quantile regression: A robust alternative for genome-based prediction of skewed data
Publication date: Available online 24 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Paulino Pérez-Rodríguez, Osval A. Montesinos-López, Abelardo Montesinos-López, José Crossa (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 26, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Map-based cloning of a novel QTL qBN-1 influencing branch number in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
Publication date: Available online 7 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Sobhi F. Lamlom, Yong Zhang, Bohong Su, Haitao Wu, Xia Zhang, Jindong Fu, Bo Zhang, Li-Juan Qiu (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 23, 2020 Category: Food Science Source Type: research

The improved FASTmrEMMA and GCIM algorithms for genome-wide association and linkage studies in large mapping populations
Publication date: Available online 20 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Yangjun Wen, Yawen Zhang, Jin Zhang, Jianying Feng, Yuanming Zhang (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 21, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Identification of two glycerophosphodiester phosphodiesterase genes in maize leaf phosphorus remobilization
Publication date: Available online 20 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Jingxin Wang, Wenbo Pan, Alexiy Nikiforov, William King, Wanting Hong, Weiwei Li, Yang Han, Jana Patton-Vogt, Jianbo Shen, Lingyun Cheng (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 21, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Integrated transcriptome, small RNA, and degradome analysis to elucidate the regulation of rice seedling mesocotyl development during the passage from darkness to light
Publication date: Available online 20 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Yusong Lyu, Xiangjin Wei, Min Zhong, Shipeng Niu, Shakeel Ahmad, Gaoneng Shao, Guiai Jiao, Zhonghua Sheng, Lihong Xie, Shikai Hu, Yawen Wu, Shaoqing Tang, Peisong Hu (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 21, 2020 Category: Food Science Source Type: research

RNA-Seq analysis and development of SSR and KASP markers in lentil (Lens culinaris Medikus subsp. culinaris)
Publication date: Available online 19 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Dong Wang, Tao Yang, Rong Liu, Nana Li, Xiaomu Wang, Ashutosh Sarker, Xiaodong Zhang, Runfang Li, Yanyan Pu, Guan Li, Yuning Huang, Yishan Ji, Zhaojun Li, Qian Tian, Xuxiao Zong, Hanfeng Ding (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 20, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Quantitative trait locus mapping of yield and plant height in autotetraploid alfalfa (Medicago sativa L.)
Publication date: Available online 19 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Fei He, Ruicai Long, Tiejun Zhang, Fan Zhang, Zhen Wang, Xijiang Yang, Xueqian Jiang, Changfu Yang, Xuxin Zhi, Mingna Li, Longxi Yu, Junmei Kang, Qingchuan Yang (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 20, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Vacuolar phosphate transporters account for variation in phosphate accumulation in Astragalus sinicus cultivars
Publication date: Available online 19 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Zhenhui Guo, Wenyuan Ruan, Qingyu Wu, Yuhu Lyu, Keke Yi (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 20, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Optimization of protoplast isolation, transformation and its application in sugarcane (Saccharum spontaneum L)
Publication date: Available online 19 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Qiongli Wang, Guangrun Yu, Zhiyong Chen, Jinlei Han, Yufang Hu, Kai Wang (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 20, 2020 Category: Food Science Source Type: research

META-R: A software to analyze data from multi-environment plant breeding trials
Publication date: Available online 6 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Gregorio Alvarado, Francisco M. Rodríguez, Angela Pacheco, Juan Burgueño, José Crossa, Mateo Vargas, Paulino Pérez-Rodríguez, Marco A. Lopez-Cruz (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 7, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Genome-wide prediction in a hybrid maize population adapted to Northwest China
Publication date: Available online 6 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Guoliang Li, Yuan Dong, Yusheng Zhao, Xiaokang Tian, Tobias Würschum, Jiquan Xue, Shaojiang Chen, Jochen C. Reif, Shutu Xu, Wenxin Liu (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 7, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Genetic dissection of husk number and length across multiple environments and fine-mapping of a major-effect QTL for husk number in maize (Zea mays L.)
Publication date: Available online 5 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Guangfei Zhou, Yuxiang Mao, Lin Xue, Guoqing Chen, Huhua Lu, Mingliang Shi, Zhenliang Zhang, Xiaolan Huang, Xudong Song, Derong Hao (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 6, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Straw return increases crop grain yields and K-use efficiency under a maize-rice cropping system
Publication date: Available online 5 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Yuling Han, Wei Ma, Baoyuan Zhou, Akram Salah, Mingjian Geng, Cougui Cao, Ming Zhan, Ming Zhao (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 6, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Harness the power of genomic selection and the potential of germplasm in crop breeding for global food security in the era with rapid climate change
Publication date: Available online 5 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Tianhua He, Chengdao Li (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 6, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Identification of a novel planthopper resistance gene from wild rice (Oryza rufipogon Griff.)
Publication date: Available online 5 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Meng Yang, Jiebin Lin, Ling Cheng, Hailian Zhou, Shu Chen, Fang Liu, Rongbai Li, Yongfu Qiu (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 6, 2020 Category: Food Science Source Type: research

QTL mapping of drought tolerance traits in soybean with SLAF sequencing
Publication date: Available online 5 June 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Honglei Ren, Jianan Han, Xingrong Wang, Bo Zhang, Lili Yu, Huawei Gao, Huilong Hong, Rujian Sun, Yu Tian, Xusheng Qi, Zhangxiong Liu, Xiaoxia Wu, Li-Juan Qiu (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 6, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Editorial Board
Publication date: June 2020Source: The Crop Journal, Volume 8, Issue 3Author(s): (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 3, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Crop genome editing: A way to breeding by design
Publication date: June 2020Source: The Crop Journal, Volume 8, Issue 3Author(s): Chuanxiao Xie, Yunbi Xu, Jianmin Wan (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - June 3, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Ordering of high-density markers by the k-optimal algorithm for the traveling-salesman problem
Publication date: Available online 7 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Luyan Zhang, Huihui Li, Lei Meng, Jiankang Wang (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - May 8, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Current strategies and advances in wheat biology
Publication date: Available online 7 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Jun Li, Jing Yang, Yan Li, Ligeng Ma (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - May 8, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Haplotype variations in QTL for salt tolerance in Chinese wheat accessions identified by marker-based and pedigree-based kinship analyses
Publication date: Available online 7 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Shizhou Yu, Jianhui Wu, Meng Wang, Weiming Shi, Guangmin Xia, Jizeng Jia, Zhensheng Kang, Dejun Han (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - May 8, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Modeling and simulation of recurrent phenotypic and genomic selections in plant breeding under the presence of epistasis
Publication date: Available online 8 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Mohsin Ali, Luyan Zhang, Ian DeLacy, Vivi Arief, Mark Dieters, Wolfgang H. Pfeiffer, Jiankang Wang, Huihui Li (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - May 8, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Delineating a locus conferring Fusarium crown rot resistance on chromosome arm 1HL in barley by developing and analysing a large population derived from near isogenic lines
Publication date: Available online 8 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Shang Gao, Zhi Zheng, Haiyan Hu, Yunfeng Jiang, Miao Liu, Jiri Stiller, Meixue Zhou, Chunji Liu (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - May 8, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Development of oligonucleotide probes for FISH karyotyping in Haynaldia villosa, a wild relative of common wheat
Publication date: Available online 8 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Jia Lei, Jiawen Zhou, Haojie Sun, Wentao Wan, Jin Xiao, Chunxia Yuan, Miroslava Karafiátová, Jaroslav Doležel, Haiyan Wang, Xiue Wang (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - May 8, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Functional markers developed from TaGS3, a negative regulator of grain weight and size, for marker-assisted selection in wheat
Publication date: Available online 7 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Wei Zhang, Huifang Li, Liya Zhi, Qiannan Su, Jiajia Liu, Xiaoli Ren, Deyuan Meng, Na Zhang, Jun Ji, Xueyong Zhang, Junming Li (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - May 7, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Map-based cloning of a novel QTL qBN-1 influencing branch number in soybean (Glycine max)
Publication date: Available online 7 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Lamlom F. Sobhi, Zhang Yong, Bohong Su, Haitao Wu, Xia Zhang, Jindong Fu, Bo Zhang, Li-Juan Qiu (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - May 7, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Grain-filling characteristics and yield differences of maize cultivars with contrasting nitrogen efficiencies
Publication date: Available online 7 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Qiang Li, Lunjing Du, Dongju Feng, Yun Ren, Zhexin Li, Fanlei Kong, Jichao Yuan (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - May 7, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Genome-wide linkage mapping of QTL for root hair length in a Chinese common wheat population
Publication date: Available online 6 May 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Feng Huang, Zhaoyan Chen, Dejie Du, Panfeng Guan, Lingling Chai, Weilong Guo, Zhaorong Hu, Mingming Xin, Huiru Peng, Yingyin Yao, Zhongfu Ni (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - May 7, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Breeding effects on the genotype × environment interaction for yield of durum wheat grown after the Green Revolution: The case of Spain
Publication date: Available online 21 March 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Fadia Chairi, Nieves Aparicio, Maria Dolores Serret, José Luis Araus (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - April 4, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Targeted mutagenesis of amino acid transporter genes for rice quality improvement using the CRISPR/Cas9 system
Publication date: Available online 25 March 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Shiyu Wang, Yihao Yang, Min Guo, Chongyuan Zhong, Changjie Yan, Shengyuan Sun (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - March 26, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Comparative analysis of the photosynthetic physiology and transcriptome of a high-yielding wheat variety and its parents
Publication date: Available online 24 March 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Huajie Liu, Qidi Zhu, Xinxin Pei, Guozhen Xing, Xingqi Ou, Hua Li (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - March 25, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Editorial Board
Publication date: April 2020Source: The Crop Journal, Volume 8, Issue 2Author(s): (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - March 25, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Conversion of a normal maize hybrid into a waxy version using in vivo CRISPR/Cas9 targeted mutation activity
Publication date: Available online 23 March 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Xiantao Qi, Hao Wu, Haiyang Jiang, Jinjie Zhu, Changling Huang, Xin Zhang, Changlin Liu, Beijiu Cheng (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - March 23, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Transcriptome and metabolome analysis reveal that oral secretions from Helicoverpa armigera and Spodoptera litura influence wound-induced host response in cotton
Publication date: Available online 21 March 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Huan Si, Hongling Liu, Yiwen Sun, Zhongping Xu, Sijia Liang, Bo Li, Xiao Ding, Jianying Li, Qiongqiong Wang, Lin Sun, Xianlong Zhang, Shuangxia Jin (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - March 22, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Soybean cyst nematode-resistance: Gene identification and breeding strategies
Publication date: Available online 21 March 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Abdulwahab S. Shaibu, Bin Li, Shengrui Zhang, Junming Sun (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - March 22, 2020 Category: Food Science Source Type: research

Highly efficient CRISPR-SaKKH tools for plant multiplex cytosine base editing
Publication date: Available online 21 March 2020Source: The Crop JournalAuthor(s): Chengwei Zhang, Feipeng Wang, Si Zhao, Guiting Kang, Jinling Song, Lu Li, Jinxiao Yang (Source: The Crop Journal)
Source: The Crop Journal - March 22, 2020 Category: Food Science Source Type: research