Integrated bioinformatics identifies the dysregulation induced by aberrant gene methylation in colorectal carcinoma
Publication date: Available online 24 May 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Zhenyu Ye, Yecheng Li, Jiaming Xie, Zhenyu Feng, Xiaodong Yang, Yong Wu, Yuwei Pu, Jiawei Gao, Xiangrong Xu, Zhaobi Zhu, Wei Li, Wei Chen, Chungen Xing (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - May 26, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Hippocampal overexpression of TREM2 ameliorates high fat diet induced cognitive impairment and modulates phenotypic polarization of the microglia
Publication date: Available online 21 May 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Min Wu, Maolin Liao, Rongfeng Huang, Chunxiu Chen, Tian Tian, Hongying Wang, Jiayu Li, Jibin Li, Yuxiang Sun, Chaodong Wu, Qifu Li, Xiaoqiu Xiao (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - May 23, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Development of a simplified and inexpensive RNA depletion method for plasmid DNA purification using size selection magnetic beads (SSMBs)
Publication date: Available online 20 May 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Xi Wang, Ling Zhao, Xiaoxing Wu, Huaxiu Luo, Di Wu, Meng Zhang, Jing Zhang, Mikhail Pakvasa, William Wagstaff, Fang He, Yukun Mao, Yongtao Zhang, Changchun Niu, Meng Wu, Xia Zhao, Hao Wang, Linjuan Huang, Deyao Shi, Qing Liu, Na Ni (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - May 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Regulation of ferroptosis in cancer cells by YAP/TAZ and Hippo pathways: the therapeutic implications
Publication date: Available online 18 May 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Tianai Sun, Jen-Tsan Chi (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - May 19, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Is circulating exosome carry Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1, a component of RNA-induced silencing complex?
Publication date: Available online 15 May 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Varsha D. Shiragannavar, Nirmala G. Sannappa Gowda, Prasanna K. Santhekadur (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - May 17, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Whole-exome mutational landscape of metastasis in patient-derived hepatocellular carcinoma cells
Publication date: Available online 15 May 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Qian Zhou, Zuli Li, Linlan Song, Di Mu, Jin Wang, Li Tian, Yong Liao (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - May 17, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Pancreatic Stromal Gremlin 1 Expression during Pancreatic Tumorigenesis
Publication date: Available online 16 May 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Joy M. Davis, Binglu Cheng, Madeline M. Drake, Qiang Yu, Baibing Yang, Jing Li, Chunhui Liu, Mamoun Younes, Xiurong Zhao, Jennifer M. Bailey, Qiang Shen, Tien C. Ko, Yanna Cao (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - May 17, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Phenotypic Characterization of Patients with Activated PI3Kδ Syndrome 1 Presenting with Features of Systemic Lupus Erythematosus
Publication date: Available online 30 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Yanping Wang, Qiuyun Yang, Xuemei Chen, Wenjing Tang, Lina Zhou, Zhi Chen, Yunfei An, Zhiyong Zhang, Xuemei Tang, Xiaodong Zhao (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - May 2, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Masks and thermometers: Paramount measures to stop the rapid spread of SARS-CoV-2 in the United States
Publication date: Available online 25 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Erxi Wu, Dan Qi (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 26, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Transcriptomic Profiling of Peroxisome-related Genes Reveals a Novel Prognostic Signature in Hepatocellular Carcinoma
Publication date: Available online 21 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Liewang Qiu, Ke Zhan, Kija Malale, Xiaoling Wu, Zhechuan Mei (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 23, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Functional roles of lncRNAs in the pathogenesis and progression of cancer
Publication date: Available online 21 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Alireza Ahadi (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 23, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Genetic variation in the chemokine receptor 5 gene and course of HIV infection; Review on genetics and immunological aspect
Publication date: Available online 18 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): M.K. Verma, S. Shakya (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 20, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The clinical and immunological features of pediatric COVID-19 patients in China
Publication date: Available online 14 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Juan Chen, Zhen-Zhen Zhang, Yao-Kai Chen, Quan-Xin Long, Wen-Guang Tian, Hai-Jun Deng, Jie-Li Hu, Xian-Xiang Zhang, Pu-Liao, Jiang-Lin Xiang, Dao-Xin Wang, Peng Hu, Fa-Chun Zhou, Zhi-Jie Li, Hong-Mei Xu, Xue-Fei Cai, De-Qiang Wang, Yuan Hu, Ni Tang, Bei-Zhong Liu (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 15, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Genomics functional analysis and drug screening of SARS-CoV-2
Publication date: Available online 14 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Long Chen, Li Zhong (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 14, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Notch signaling: Its essential roles in bone and craniofacial development
Publication date: Available online 11 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Mikhail Pakvasa, Pranav Haravu, Michael Boachie-Mensah, Alonzo Jones, Elam Coalson, Junyi Liao, Zongyue Zeng, Di Wu, Kevin Qin, Xiaoxing Wu, Huaxiu Luo, Jing Zhang, Meng Zhang, Fang He, Yukun Mao, Yongtao Zhang, Changchun Niu, Meng Wu, Xia Zhao, Hao Wang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 13, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Autophagic dysfunction of β cell dysfunction in type 2 diabetes, a double-edged sword
Publication date: Available online 19 March 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Ding Yao, Yang GangYi, Wu QiNan (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 11, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The role of distinct co-mutation patterns with TP53 mutation in immunotherapy for NSCLC
Publication date: Available online 9 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Shuhang Wang, Miaomiao Jiang, Zuozhen Yang, Xiaoyun Huang, Ning Li (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 11, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Adverse effects of chemoradiotherapy on invasion and metastasis of tumor cells
Publication date: Available online 9 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Wei Xiong, Yong Liao, Ji-Yong Qin, Wen-Hui Li, Zhao-You Tang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 11, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Corrigendum to “Novel biallelic TRNT1 mutations lead to atypical SIFD and multiple immune defects” [Genes Dis (2020) 7, 128 - 137]
Publication date: Available online 9 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Lu Yang, Xiuhong Xue, Ting Zeng, Xuemei Chen, Qin Zhao, Xuemei Tang, Jun Yang, Yunfei An, Xiaodong Zhao (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 11, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Chemerin Deficiency Regulates Adipogenesis is Depot Different through TIMP1
Publication date: Available online 9 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Cheng-Long Huang, Liu-Ling Xiao, Min Xu, Jun Li, Shu-Fen Li, Cui-SongZhu, Yu-Li Lin, Rui He, Xi Li (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 11, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Targeting Angiogenesis for Liver Cancer: Past, Present, and Future
Publication date: Available online 7 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Xiao-Dong Zhu, Zhao-You Tang, Hui-Chuan Sun (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 8, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The role of dendritic cells derived osteoclasts in bone destruction diseases
Publication date: Available online 7 April 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Bo Wang, Yutong Dong, Zhansong Tian, Yueqi Chen, Shiwu Dong (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - April 8, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Progress in hepatectomy for hepatocellular carcinoma and peri-operation management
Publication date: Available online 28 March 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Hao Chen, Weidong Jia (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - March 29, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Inwardly Rectifying Potassium Channel 5.1: Structure, Function, and Possible Roles in Diseases
Publication date: Available online 21 March 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Junhui Zhang, Jian Han, Lingfei Li, Qiong Zhang, Yanhai Feng, Youzhao Jiang, Fang Deng, Yuping Zhang, Qinan Wu, Bing Chen, Jiongyu Hu (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - March 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The functions of N6-methyladenosine modification in lncRNAs
Publication date: Available online 19 March 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Rong-Zhang He, Jing Jiang, Di-Xian Luo (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - March 20, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Ubiquitin-Specific Peptidase 18 Regulates the Differentiation and Function of Treg cells
Publication date: Available online 19 March 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Lu Yang, Yukai Jing, Danqing Kang, Panpan Jiang, Na Li, Xinrong Zhou, Yan Chen, Lisa S. Westerberg, Chaohong Liu (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - March 20, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Autophagic dysfunction of β cell dysfunction in type 2 diabetes, A Double-edged Sword Autophagic Dysfunction in Type 2 Diabetes
Publication date: Available online 19 March 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Ding Yao, Yang GangYi, Wu QiNan (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - March 20, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A simple and sensitive method to detect vitamin D receptor expression in various disease models using stool samples
Publication date: Available online 17 March 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Yong-guo Zhang, Yinglin Xia, Jun Sun (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - March 18, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Abatacept is effective in Chinese patients with LRBA and CTLA4 deficiency
Publication date: Available online 12 March 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Lu Yang, Xiuhong Xue, Xuemei Chen, Junfeng Wu, Xi Yang, Li Xu, Xuemei Tang, Mo Wang, Huawei Mao, Xiaodong Zhao (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - March 13, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Therapeutic potential of TNFα inhibitors in chronic inflammatory disorders: Past and Future
Publication date: Available online 3 March 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Hongtao Zhang, Nelson Shi, Zhuo Diao, Youhai Chen, Yejia Zhang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - March 4, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

An eIF3a gene mutation dysregulates myocardium growth with left ventricular noncompaction via the p-ERK1/2 pathway
Publication date: Available online 29 February 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Mei Ge, Xuehan Bai, Aoyi Liu, Lingjuan Liu, Jie Tian, Tiewei Lu (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - February 29, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Adjuvant therapies after curative treatments for hepatocellular carcinoma: current status and prospects
Publication date: Available online 29 February 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Xiao-Dong Zhu, Kang-Shuai Li, Hui-Chuan Sun (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - February 29, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Dedifferentiated human umbilical cord mesenchymal stem cell reprogramming of endogenous hSDF-1α expression participates in neural restoration in hypoxic-ischemic brain damage rats
ConclusionDe-hUC-MSCs reprogramming of endogenous hSDF-1α expression may mediate the hSDF-1α/CXCR4/PI3K/Akt pathway involved in nerve repair in HIBD rats. (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - February 19, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Corrigendum to “A novel inhibitor of MDM2 oncogene blocks metastasis of hepatocellular carcinoma and overcomes chemoresistance” [Genes Dis 694 (2019) 419–430]
Publication date: Available online 28 December 2019Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Wei Wang, Bo Hu, Jiang-Jiang Qin, Jianwen Cheng, Xin Li, Mehrdad Rajaei, Jia Fan, Xin-Rong Yang, Ruiwen ZhangAbstractCorrection toGenes Dis 2019 Dec; 694: 419-430; https://doi.org/10.1016/j.gendis.2019.06.001. (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - February 8, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The fuel and engine: the roles of reprogrammed metabolism in metastasis of primary liver cancer
Publication date: Available online 7 February 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Wen-Wei Zhu, Ming Lu, Xiang-Yu Wang, Xu Zhou, Chao Gao, Lun-Xiu QinAbstractMetastasis and metabolism reprogramming are two major hallmarks of cancer. In the initiation and progression of cancer, tumor cells are known to undergo fundamental metabolic changes to sustain their development and progression. In recent years, much more attentions have been drawn to their important roles in facilitating cancer metastasis through regulating the biological properties. In this review, we summarized the recent progresses in the studies of metaboli...
Source: Genes and Diseases - February 8, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Na,K-ATPase as a target for endogenous cardiotonic steroids: What's the evidence?
Publication date: Available online 22 January 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Sergei N. Orlov, Artem M. Tverskoi, Svetlana V. Sidorenko, Larisa V. Smolyaninova, Olga D. Lopina, Nickolai O. Dulin, Elizaveta A. KlimanovaAbstractWith an exception of few reports, the plasma concentration of ouabain and marinobufagenin, mostly studied cardiotonic steroids (CTS) assessed by immunoassay techniques, is less than 1 nM. During the last 3 decades, the implication of these endogenous CTS in the pathogenesis of hypertension and other volume-expanded disorders is widely disputed. The threshold for inhibition by CTS of hu...
Source: Genes and Diseases - February 7, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Primary Immune Deficiencies – a rapidly emerging area of basic and clinical research
Publication date: Available online 1 February 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Surjit Singh, Xiaodong Zhao, Huijie Zhang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - February 2, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

ITGA2 promotes expression of ACLY and CCND1 in enhancing breast cancer stemness and metastasis
Publication date: Available online 1 February 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Valery Adorno-Cruz, Andrew D. Hoffmann, Xia Liu, Nurmaa K. Dashzeveg, Rokana Taftaf, Brian Wray, Ruth A. Keri, Huiping LiuAbstractCancer metastasis is largely incurable and accounts for 90% of breast cancer deaths, especially for the aggressive basal-like or triple negative breast cancer (TNBC). Combining patient database analyses and functional studies, we examined the association of integrin family members with clinical outcomes as well as their connection with previously identified microRNA regulators of metastasis, such as miR-206 ...
Source: Genes and Diseases - February 1, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

A Novel ABCD1 G1202A Mutation in a Chinese Patient with Pure Adrenomyeloneuropathy and Literature Review
ConclusionsWe report a rare Chinese pure AMN case with slowly progressive weakness of the lower extremities, caused by a novel c.1202G>A mutation in ABCD1 gene. The literature review indicates that spastic paraplegia is the mainly clinical manifestation in patients with AMN. VLCFAs and ABCD1 gene test should be performed in patients with spastic paraplegia of the lower limbs to diagnose AMN. (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - January 29, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Advances in the Early Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma
Publication date: Available online 27 January 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Weiyi Wang, Chao WeiAbstractHepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most prevalent cancers globally. In contrast to the declining death rates observed for all other common cancers such as breast, lung, and prostate cancers, the death rates for HCC continue to increase by ∼2-3% per year because HCC is frequently diagnosed late and there is no curative therapy for an advanced HCC. The early diagnosis of HCC is truly a big challenge. Over the past years, the early diagnosis of HCC has relied on surveillance with ultrasonography (...
Source: Genes and Diseases - January 28, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Insulin-resistance and depression cohort data mining to identify nutraceutical related DNA methylation biomarker for type 2 diabetes
Publication date: Available online 27 January 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Fengji Liang, Yuan Quan, Andong Wu, Ying Chen, Ruifeng Xu, Yuexing Zhu, Jianghui XiongAbstractInsulin-resistance (IR) is one of the most important precursors of type 2 diabetes (T2D). Recent evidence suggests an association of depression with the onset of T2D. Accumulating evidence shows that depression and T2D share common biological origins, and DNA methylation examination might reveal the link between lifestyle, disease risk, and potential therapeutic targets for T2D. Here we hypothesize that integrative mining of IR and depression ...
Source: Genes and Diseases - January 28, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The R168G heterozygous mutation of tropomyosin 3 (TPM3) was identified in three family members and has manifestations ranging from asymptotic to serve scoliosis and respiratory complications
Publication date: Available online 25 January 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Haoyue Xu, Hang Liu, Tao Chen, Bo song, Jin Zhu, Xing Liu, Ming Li, Cong LuoAbstractAccording to existing reports, mutations in the slow tropomyosin gene (TPM3) may lead to congenital fiber-type disproportion (CFTD), nemaline myopathy (NM) and cap myopathy (CD). They are all congenital myopathies and are associated with clinical, pathological and genetic heterogeneity. A ten-year-old girl with scoliosis was unable to wean from mechanical ventilation after total intravenous anesthesia. The girl has scoliosis, respiratory insufficiency, ...
Source: Genes and Diseases - January 25, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Does Epigenetics have a role in Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy?
Publication date: Available online 23 January 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): S. Mohana Devi, I. Mahalaxmi, J. Kaavya, V. Chinnkulandhai, V. BalachandarAbstractEpigenetic mechanisms play an important part in the regulation of gene expression and these alterations may induce long-term changes in gene function and metabolism. They have received extensive attention in bridging the gap between environmental exposures and disease development via their influence on gene expression. DNA methylation is the earliest discovered epigenetic alteration. In this review, we try to examine the role of DNA methylation and histon...
Source: Genes and Diseases - January 24, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

With newer tools for gene editing, is it time to revisit genetic therapy for cystic fibrosis?
Publication date: Available online 22 January 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Anuj Gupta, Ankita Gupta, Larissa Boyd (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - January 23, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Novel biallelic TRNT1 mutations lead to atypical SIFD and multiple immune defects
In conclusion, TRNT1 mutations may lead to multiple immune abnormality especially humoral and cytotoxicity defects, which indicate that SIFD is not only suffered ‘Predominantly antibody deficiencies’ in IUIS classification system, and further studies are needed to understand the pathogenesis of immunodeficiency in these patients. (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - January 23, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Adenomyosis-derived extracellular vesicles endow endometrial epithelial cells with an invasive phenotype through epithelial-mesenchymal transition
In this study, AMEVs were isolated from patients with adenomyosis and characterized by transmission electron microscopy, Western blot, and nanoparticle tracking. Primary endometrial epithelial cells (EECs) were derived from normal endometrium tissues from patients with leiomyoma and co-cultured with AMEVs in vitro. AMEV uptake was examined by fluorescence confocal microscopy. The invasion of EECs was confirmed by Transwell assay. Immunohistochemistry, Western blot, and qRT-PCR were performed on EECs to illustrate the expression levels of cytokeratin 19, E-cadherin, vimentin, and zinc finger E-box-binding homeobox 1 (ZEB1)....
Source: Genes and Diseases - January 23, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The transcriptome of circulating cells indicates potential biomarkers and therapeutic targets in the course of hypertension-related myocardial infarction
Publication date: Available online 21 January 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): W.E.I. Zilun, Y.A.N.G. Yining, L.I. Qiaoling, Y.I.N. Yong, W.E.I. Zhonghai, Z.H.A.N.G. Wenfeng, M.U. Dan, N.I. Jie, S.U.N. Xuan, X.U. BiaoAbstract and KeywordsHypertension (HT) is the most common public-health challenge and shows a high incidence around the world. Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality and morbidity among the elderly (age> 65 years) in the United States. Now, there is widespread acceptance of the causal link between HT and acute myocardial infarction (MI). This is the first data-mining study to i...
Source: Genes and Diseases - January 22, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Na,K-ATPase as a target for endogenous cardiotonic steroids: what’s the evidence?
Publication date: Available online 22 January 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Sergei N. Orlov, Artem M. Tverskoi, Svetlana V. Sidorenko, Larisa V. Smolyaninova, Olga D. Lopina, Nickolai O. Dulin, Elizaveta A. KlimanovaAbstractWith an exception of few reports, the plasma concentration of ouabain and marinobufagenin, mostly studied cardiotonic steroids (CTS) assessed by immunoassay techniques, is less than 1 nM. During the last 3 decades, the implication of these endogenous CTS in the pathogenesis of hypertension and other volume-expanded disorders is widely disputed. The threshold for inhibition by CTS of human a...
Source: Genes and Diseases - January 22, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

VPS33B suppresses lung adenocarcinoma metastasis and chemoresistance to cisplatin
Publication date: Available online 8 January 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Zhen Liu, Jiahao Liu, Yang Li, Hao Wang, Zixi Liang, Xiaojie Deng, Qiaofen Fu, Weiyi Fang, Ping XuAbstractThe presence of VPS33B in tumors has rarely been reported. Downregulated VPS33B protein expression is an unfavorable factor that promotes the pathogenesis of lung adenocarcinoma (LUAD). Overexpressed VPS33B was shown to reduce the migration, invasion, metastasis, and chemoresistance of LUAD cells to cisplatin (DDP) in vivo and in vitro. Mechanistic analyses have indicated that VPS33B first suppresses epidermal growth facto...
Source: Genes and Diseases - January 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Promising therapeutic approaches using CRISPR/Cas9 genome editing technology in the treatment of Duchenne muscular dystrophy
In this study, we briefly explained the molecular genetics of DMD and a historical overview of DMD gene therapy. We in particular focused on CRISPR/Cas9-mediated therapeutic approaches that used to treat DMD. (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - January 18, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research