Cdk5rap3 is essential for intestinal Paneth cell development and maintenance
Cell Death & Disease, Published online: 27 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03401-8Cdk5rap3 is essential for intestinal Paneth cell development and maintenance (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 27, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Michaela Quintero Siyang Liu Yanhua Xia Yonghong Huang Yi Zou Ge Li Ling Hu Nagendra Singh Richard Blumberg Yafei Cai Hong Xu Honglin Li Source Type: research

The DNA-helicase HELLS drives ALK− ALCL proliferation by the transcriptional control of a cytokinesis-related program
Cell Death & Disease, Published online: 27 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03425-0The DNA-helicase HELLS drives ALK− ALCL proliferation by the transcriptional control of a cytokinesis-related program (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 27, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Annalisa Tameni Elisabetta Sauta Valentina Mularoni Federica Torricelli Gloria Manzotti Giorgio Inghirami Riccardo Bellazzi Valentina Fragliasso Alessia Ciarrocchi Source Type: research

P2X7 receptor signaling promotes inflammation in renal parenchymal cells suffering from ischemia-reperfusion injury
Cell Death & Disease, Published online: 27 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03384-yP2X7 receptor signaling promotes inflammation in renal parenchymal cells suffering from ischemia-reperfusion injury (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 27, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Yingying Qian Cheng Qian Kewei Xie Qicheng Fan Yucheng Yan Renhua Lu Lin Wang Minfang Zhang Qin Wang Shan Mou Huili Dai Zhaohui Ni Huihua Pang Leyi Gu Source Type: research

DAMPs released by pyroptotic cells as major contributors and therapeutic targets for CAR-T-related toxicities
Cell Death & Disease, Published online: 27 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03428-xDAMPs released by pyroptotic cells as major contributors and therapeutic targets for CAR-T-related toxicities (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 27, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Tian Deng Chao Tang Guizhong Zhang Xiaochun Wan Source Type: research

The androgen receptor/filamin A complex as a target in prostate cancer microenvironment
Cell Death & Disease, Published online: 26 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03402-7The androgen receptor/filamin A complex as a target in prostate cancer microenvironment (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 26, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Marzia Di Donato Alice Zamagni Giovanni Galasso Erika Di Zazzo Pia Giovannelli Maria Vittoria Barone Michele Zanoni Roberta Gunelli Matteo Costantini Ferdinando Auricchio Antimo Migliaccio Anna Tesei Gabriella Castoria Source Type: research

The HSP-RTK-Akt axis mediates acquired resistance to Ganetespib in HER2-positive breast cancer
Cell Death & Disease, Published online: 26 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03414-3The HSP-RTK-Akt axis mediates acquired resistance to Ganetespib in HER2-positive breast cancer (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 26, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Christopher E. Eyermann John D. Haley Evguenia M. Alexandrova Source Type: research

MKL1-induced lncRNA SNHG18 drives the growth and metastasis of non-small cell lung cancer via the miR-211-5p/BRD4 axis
Cell Death & Disease, Published online: 26 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03399-zMKL1-induced lncRNA SNHG18 drives the growth and metastasis of non-small cell lung cancer via the miR-211-5p/BRD4 axis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 26, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Huijie Fan Jing Yuan Yaqing Li Yongxu Jia Jing Li Xiaofeng Wang Xingya Li Source Type: research

TROAP switches DYRK1 activity to drive hepatocellular carcinoma progression
Cell Death & Disease, Published online: 26 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03422-3TROAP switches DYRK1 activity to drive hepatocellular carcinoma progression (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 26, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Lei Li Jia-Ru Wei Ye Song Shuo Fang Yanyu Du Zhuo Li Ting-Ting Zeng Ying-Hui Zhu Yan Li Xin-Yuan Guan Source Type: research

SCA-1 micro-heterogeneity in the fate decision of dystrophic fibro/adipogenic progenitors
Cell Death & Disease, Published online: 25 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03408-1SCA-1 micro-heterogeneity in the fate decision of dystrophic fibro/adipogenic progenitors (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 25, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Giulio Giuliani Simone Vumbaca Claudia Fuoco Cesare Gargioli Ezio Giorda Giorgia Massacci Alessandro Palma Alessio Reggio Federica Riccio Marco Rosina Maria Vinci Luisa Castagnoli Gianni Cesareni Source Type: research

Tumor exosome promotes Th17 cell differentiation by transmitting the lncRNA CRNDE-h in colorectal cancer
Cell Death & Disease, Published online: 25 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03376-yTumor exosome promotes Th17 cell differentiation by transmitting the lncRNA CRNDE-h in colorectal cancer (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 25, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Junfeng Sun Haowei Jia Xingqi Bao Yue Wu Tianyu Zhu Ruixin Li Hongchao Zhao Source Type: research

Sequential targeting of YAP1 and p21 enhances the elimination of senescent cells induced by the BET inhibitor JQ1
Cell Death & Disease, Published online: 25 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03416-1Sequential targeting of YAP1 and p21 enhances the elimination of senescent cells induced by the BET inhibitor JQ1 (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 25, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Huan-Tian Zhang Tao Gui Ri-Xu Liu Kui-Leung Tong Chong-Jie Wu Zhenyan Li Xun Huang Qiu-Tong Xu Jie Yang Wang Tang Yuan Sang Wanting Liu Ning Liu Ryan D. Ross Qing-Yu He Zhen-Gang Zha Source Type: research

Correction to: Indole hydrazide compound ZJQ-24 inhibits angiogenesis and induces apoptosis cell death through abrogation of AKT/mTOR pathway in hepatocellular carcinoma
Cell Death & Disease, Published online: 25 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03388-2Correction to: Indole hydrazide compound ZJQ-24 inhibits angiogenesis and induces apoptosis cell death through abrogation of AKT/mTOR pathway in hepatocellular carcinoma (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 25, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Jing Liu Ying Liu Jianqiang Zhang Dan Liu Yafeng Bao Tianxing Chen Tao Tang Jun Lin Ying Luo Yi Jin Jihong Zhang Source Type: research

Role and dynamics of vacuolar pH during cell-in-cell mediated death
Cell Death & Disease, Published online: 22 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03396-2Role and dynamics of vacuolar pH during cell-in-cell mediated death (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 22, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Yan Su He Ren Meng Tang You Zheng Bo Zhang Chenxi Wang Xinyu Hou Zubiao Niu Zhongyi Wang Xiaoyan Gao Lihua Gao Hong Jiang Zhaolie Chen Tianzhi Luo Qiang Sun Source Type: research

Essential role for autophagy protein VMP1 in maintaining neuronal homeostasis and preventing axonal degeneration
Cell Death & Disease, Published online: 22 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03412-5Essential role for autophagy protein VMP1 in maintaining neuronal homeostasis and preventing axonal degeneration (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 22, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Panpan Wang Xi Chen Yuanyuan Wang Congcong Jia Xinyao Liu Ying Wang Haifeng Wu Huaibin Cai Han-Ming Shen Weidong Le Source Type: research

CSN6 promotes melanoma proliferation and metastasis by controlling the UBR5-mediated ubiquitination and degradation of CDK9
Cell Death & Disease, Published online: 22 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03398-0CSN6 promotes melanoma proliferation and metastasis by controlling the UBR5-mediated ubiquitination and degradation of CDK9 (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 22, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Yanli Zhang Jianbing Hou Shaomin Shi Juan Du Yudong Liu Pan Huang Qian Li Lichao Liu Huanrong Hu Yacong Ji Leiyang Guo Yaqiong Shi Yaling Liu Hongjuan Cui Source Type: research

LINC01152 upregulates MAML2 expression to modulate the progression of glioblastoma multiforme via Notch signaling pathway
Cell Death & Disease, Published online: 22 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03163-9LINC01152 upregulates MAML2 expression to modulate the progression of glioblastoma multiforme via Notch signaling pathway (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 22, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Jianheng Wu Nannan Wang Ying Yang Guangyuan Jiang Qingchun Mu Hui Zhan Fuyong Li Source Type: research

Deubiquitylating enzymes in neuronal health and disease
Cell Death & Disease, Published online: 22 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03361-5Deubiquitylating enzymes in neuronal health and disease (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 22, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Fatima Amer-Sarsour Alina Kordonsky Yevgeny Berdichevsky Gali Prag Avraham Ashkenazi Source Type: research

The Hippo pathway component Wwc2 is a key regulator of embryonic development and angiogenesis in mice
Cell Death & Disease, Published online: 22 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03409-0The Hippo pathway component Wwc2 is a key regulator of embryonic development and angiogenesis in mice (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 22, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Anke Hermann Guangming Wu Pavel I. Nedvetsky Viktoria C. Br ücher Charlotte Egbring Jakob Bonse Verena H öffken Dirk Oliver Wennmann Matthias Marks Michael P. Krahn Hans Sch öler Peter Heiduschka Hermann Pavenst ädt Joachim Kremerskothen Source Type: research

The HSP GRP94 interacts with macrophage intracellular complement C3 and impacts M2 profile during ER stress
Cell Death & Disease, Published online: 22 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03288-xThe HSP GRP94 interacts with macrophage intracellular complement C3 and impacts M2 profile during ER stress (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 22, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Killian Chaumonnot Sophie Masson Hugo Sikner Alexanne Bouchard Valentin Baverel Pierre-Simon Bellaye Bertrand Collin Carmen Garrido Evelyne Kohli Source Type: research

Circular RNA circRUNX1 promotes papillary thyroid cancer progression and metastasis by sponging MiR-296-3p and regulating DDHD2 expression
Cell Death & Disease, Published online: 21 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03350-8Circular RNA circRUNX1 promotes papillary thyroid cancer progression and metastasis by sponging MiR-296-3p and regulating DDHD2 expression (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 21, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Junjie Chu Li Tao Teng Yao Zizheng Chen Xiaoxiao Lu Li Gao Liang Fang Jian Chen Gaofei He Shuying Shen Deguang Zhang Source Type: research

Mesenchymal stem cells ameliorate lipid metabolism through reducing mitochondrial damage of hepatocytes in the treatment of post-hepatectomy liver failure
Cell Death & Disease, Published online: 21 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03374-0Mesenchymal stem cells ameliorate lipid metabolism through reducing mitochondrial damage of hepatocytes in the treatment of post-hepatectomy liver failure (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 21, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Jing-lin Wang Hao-ran Ding Chen-yan Pan Xiao-lei Shi Hao-zhen Ren Source Type: research

Acidic fibroblast growth factor attenuates type 2 diabetes-induced demyelination via suppressing oxidative stress damage
Cell Death & Disease, Published online: 21 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03407-2Acidic fibroblast growth factor attenuates type 2 diabetes-induced demyelination via suppressing oxidative stress damage (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 21, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Rui Li Beini Wang Chengbiao Wu Duohui Li Yanqing Wu Libing Ye Luxia Ye Xiongjian Chen Peifeng Li Yuan Yuan Hongyu Zhang Ling Xie Xiaokun Li Jian Xiao Jian Wang Source Type: research

Lymphangiogenesis in renal fibrosis arises from macrophages via VEGF-C/VEGFR3-dependent autophagy and polarization
Cell Death & Disease, Published online: 21 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03385-xLymphangiogenesis in renal fibrosis arises from macrophages via VEGF-C/VEGFR3-dependent autophagy and polarization (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 21, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Ying Zhang Conghui Zhang Lixi Li Xinjun Liang Peng Cheng Qing Li Xiaoyan Chang Kun Wang Shuai Huang Yueqiang Li Yanyan Liu Gang Xu Source Type: research

HOXB4 inhibits the proliferation and tumorigenesis of cervical cancer cells by downregulating the activity of Wnt/β-catenin signaling pathway
Cell Death & Disease, Published online: 21 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03411-6HOXB4 inhibits the proliferation and tumorigenesis of cervical cancer cells by downregulating the activity of Wnt/β-catenin signaling pathway (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 21, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Dan Lei Wen-Ting Yang Peng-Sheng Zheng Source Type: research

MicroRNA-194: a novel regulator of glucagon-like peptide-1 synthesis in intestinal L cells
Cell Death & Disease, Published online: 21 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03366-0MicroRNA-194: a novel regulator of glucagon-like peptide-1 synthesis in intestinal L cells (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 21, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Jiao Wang Di Zhao Cheng-Zhi Ding Feng Guo Li-Na Wu Feng-Jiao Huang Yan-Ling Liu Shui-Ying Zhao Ying Xin Sheng-Nan Ma Hong-Fei Ji Xiang Wang Li-Rui Wei Source Type: research

Tubular Mas receptor mediates lipid-induced kidney injury
Cell Death & Disease, Published online: 21 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03375-zTubular Mas receptor mediates lipid-induced kidney injury (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 21, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Yonglun Kong Xiaoduo Zhao Miaojuan Qiu Yu Lin Pinning Feng Suchun Li Baien Liang Qing Zhu Hui Huang Chunling Li Weidong Wang Source Type: research

Genomic profiles and tumor immune microenvironment of primary lung carcinoma and brain oligo-metastasis
Cell Death & Disease, Published online: 21 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03410-7Genomic profiles and tumor immune microenvironment of primary lung carcinoma and brain oligo-metastasis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 21, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Zhengbo Song Ling Yang Zhipeng Zhou Pansong Li Wenxian Wang Guoping Cheng Rongrong Chen Lianpeng Chang Yiping Zhang Yanfang Guan Xuefeng Xia Xin Yi Rongrong Zhou Ming Chen Source Type: research

SUMOylation disassembles the tetrameric pyruvate kinase M2 to block myeloid differentiation of leukemia cells
Cell Death & Disease, Published online: 20 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03400-9SUMOylation disassembles the tetrameric pyruvate kinase M2 to block myeloid differentiation of leukemia cells (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 20, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Li Xia Yue Jiang Xue-Hong Zhang Xin-Ran Wang Ran Wei Kang Qin Ying Lu Source Type: research

Secreted KIAA1199 promotes the progression of rheumatoid arthritis by mediating hyaluronic acid degradation in an ANXA1-dependent manner
Cell Death & Disease, Published online: 20 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03393-5Secreted KIAA1199 promotes the progression of rheumatoid arthritis by mediating hyaluronic acid degradation in an ANXA1-dependent manner (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 20, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Wei Zhang Guoyu Yin Heping Zhao Hanzhi Ling Zhen Xie Chipeng Xiao Yan Chen Yufan Lin Tao Jiang Shengwei Jin Jianguang Wang Xinyu Yang Source Type: research

Aberrant development of pancreatic beta cells derived from human iPSCs with FOXA2 deficiency
Cell Death & Disease, Published online: 20 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03390-8Aberrant development of pancreatic beta cells derived from human iPSCs with FOXA2 deficiency (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 20, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Ahmed K. Elsayed Ihab Younis Gowher Ali Khalid Hussain Essam M. Abdelalim Source Type: research

p53 is required for nuclear but not mitochondrial DNA damage-induced degeneration
Cell Death & Disease, Published online: 20 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03373-1p53 is required for nuclear but not mitochondrial DNA damage-induced degeneration (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 20, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Matthew J. Geden Selena E. Romero Mohanish Deshmukh Source Type: research

Inhibition of histone methyltransferase G9a attenuates liver cancer initiation by sensitizing DNA-damaged hepatocytes to p53-induced apoptosis
Cell Death & Disease, Published online: 19 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03381-1Inhibition of histone methyltransferase G9a attenuates liver cancer initiation by sensitizing DNA-damaged hepatocytes to p53-induced apoptosis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 19, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Takuma Nakatsuka Keisuke Tateishi Hiroyuki Kato Hiroaki Fujiwara Keisuke Yamamoto Yotaro Kudo Hayato Nakagawa Yasuo Tanaka Hideaki Ijichi Tsuneo Ikenoue Takeaki Ishizawa Kiyoshi Hasegawa Makoto Tachibana Yoichi Shinkai Kazuhiko Koike Source Type: research

Efficient clofilium tosylate-mediated rescue of POLG-related disease phenotypes in zebrafish
Cell Death & Disease, Published online: 19 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03359-zEfficient clofilium tosylate-mediated rescue of POLG-related disease phenotypes in zebrafish (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 19, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Nicola Facchinello Claudio Laquatra Lisa Locatello Giorgia Beffagna Raquel Bra ñas Casas Chiara Fornetto Alberto Dinarello Laura Martorano Andrea Vettori Giovanni Risato Rudy Celeghin Giacomo Meneghetti Massimo Mattia Santoro Agnes Delahodde Francesco Va Source Type: research

Autophagy augments the self-renewal of lung cancer stem cells by the degradation of ubiquitinated p53
Cell Death & Disease, Published online: 19 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03392-6Autophagy augments the self-renewal of lung cancer stem cells by the degradation of ubiquitinated p53 (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 19, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Jianyu Wang Doudou Liu Zhiwei Sun Ting Ye Jingyuan Li Bin Zeng Qiting Zhao H. Rosie Xing Source Type: research

Arsenic trioxide induces macrophage autophagy and atheroprotection by regulating ROS-dependent TFEB nuclear translocation and AKT/mTOR pathway
Cell Death & Disease, Published online: 18 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03357-1Arsenic trioxide induces macrophage autophagy and atheroprotection by regulating ROS-dependent TFEB nuclear translocation and AKT/mTOR pathway (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 18, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Shaohong Fang Xin Wan Xiaoyi Zou Song Sun Xinran Hao Chenchen Liang Zhenming Zhang Fangni Zhang Bo Sun Hulun Li Bo Yu Source Type: research

Histone demethylase KDM4C controls tumorigenesis of glioblastoma by epigenetically regulating p53 and c-Myc
Cell Death & Disease, Published online: 18 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03380-2Histone demethylase KDM4C controls tumorigenesis of glioblastoma by epigenetically regulating p53 and c-Myc (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 18, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Dong Hoon Lee Go Woon Kim Jung Yoo Sang Wu Lee Yu Hyun Jeon So Yeon Kim Hyeok Gu Kang Da-Hyun Kim Kyung-Hee Chun Junjeong Choi So Hee Kwon Source Type: research

M2-like macrophages exert hepatoprotection in acute-on-chronic liver failure through inhibiting necroptosis-S100A9-necroinflammation axis
Cell Death & Disease, Published online: 18 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03378-wM2-like macrophages exert hepatoprotection in acute-on-chronic liver failure through inhibiting necroptosis-S100A9-necroinflammation axis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 18, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Li Bai Ming Kong Zhongping Duan Shuang Liu Sujun Zheng Yu Chen Source Type: research

Oxidative stress activates NORAD expression by H3K27ac and promotes oxaliplatin resistance in gastric cancer by enhancing autophagy flux via targeting the miR-433-3p
Cell Death & Disease, Published online: 18 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03368-y (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 18, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Jizhao Wang Yuchen Sun Xing Zhang Hui Cai Cheng Zhang Hangying Qu Lin Liu Mingxin Zhang Junke Fu Jia Zhang Jiansheng Wang Guangjian Zhang Source Type: research

Inhibiting NLRP3 inflammasome activation prevents copper-induced neuropathology in a murine model of Wilson’s disease
Cell Death & Disease, Published online: 18 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03397-1Inhibiting NLRP3 inflammasome activation prevents copper-induced neuropathology in a murine model of Wilson’s disease (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 18, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Jianjian Dong Xun Wang Chenchen Xu Manli Gao Shijing Wang Jin Zhang Haiyang Tong Lulu Wang Yongzhu Han Nan Cheng Yongsheng Han Source Type: research

Wnt5a promotes renal tubular inflammation in diabetic nephropathy by binding to CD146 through noncanonical Wnt signaling
Cell Death & Disease, Published online: 18 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03377-xWnt5a promotes renal tubular inflammation in diabetic nephropathy by binding to CD146 through noncanonical Wnt signaling (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 18, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Xiaomei Li Jiejun Wen Yang Dong Qunzi Zhang Jian Guan Feng Liu Ting Zhou Ze Li Ying Fan Niansong Wang Source Type: research

Hsa_circ_0007456 regulates the natural killer cell-mediated cytotoxicity toward hepatocellular carcinoma via the miR-6852-3p/ICAM-1 axis
Cell Death & Disease, Published online: 18 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03334-8Hsa_circ_0007456 regulates the natural killer cell-mediated cytotoxicity toward hepatocellular carcinoma via the miR-6852-3p/ICAM-1 axis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 18, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Min Shi Zhao-Yun Li Li-Ming Zhang Xiao-Yu Wu Shi-Hao Xiang Yu-Gang Wang Ya-Qiong Zhang Source Type: research

Correction to: ASH2L drives proliferation and sensitivity to bleomycin and other genotoxins in Hodgkin’s lymphoma and testicular cancer cells
Cell Death & Disease, Published online: 18 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03386-4Correction to: ASH2L drives proliferation and sensitivity to bleomycin and other genotoxins in Hodgkin’s lymphoma and testicular cancer cells (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 18, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Daniel Constantin Christian Widmann Source Type: research

Weighted gene coexpression network and experimental analyses identify lncRNA SPRR2C as a regulator of the IL-22-stimulated HaCaT cell phenotype through the miR-330/STAT1/S100A7 axis
Cell Death & Disease, Published online: 15 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03305-zWeighted gene coexpression network and experimental analyses identify lncRNA SPRR2C as a regulator of the IL-22-stimulated HaCaT cell phenotype through the miR-330/STAT1/S100A7 axis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 15, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Meijunzi Luo Pan Huang Yi Pan Zhu Zhu Rong Zhou Zhibo Yang Chang Wang Source Type: research

LncRNA TINCR favors tumorigenesis via STAT3–TINCR–EGFR-feedback loop by recruiting DNMT1 and acting as a competing endogenous RNA in human breast cancer
Cell Death & Disease, Published online: 14 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03188-0LncRNA TINCR favors tumorigenesis via STAT3–TINCR–EGFR-feedback loop by recruiting DNMT1 and acting as a competing endogenous RNA in human breast cancer (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 14, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Qin Wang Jiena Liu Zilong You Yanling Yin Lei Liu Yujuan Kang Siwei Li Shipeng Ning Hui Li Yajie Gong Shouping Xu Da Pang Source Type: research

Adaptive resistance to PI3Kα-selective inhibitor CYH33 is mediated by genomic and transcriptomic alterations in ESCC cells
Cell Death & Disease, Published online: 14 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03370-4Adaptive resistance to PI3Kα-selective inhibitor CYH33 is mediated by genomic and transcriptomic alterations in ESCC cells (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 14, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Yu-xiang Wang Xu Zhang Qing-yang Ma Lan-dian Hu Xi Zhang Yi Wang Lan Xu Chun-hao Yang Cun Tan Xiang-yin Kong Jian Ding Ling-hua Meng Source Type: research

PU.1 drives specification of pluripotent stem cell-derived endothelial cells to LSEC-like cells
Cell Death & Disease, Published online: 14 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03356-2PU.1 drives specification of pluripotent stem cell-derived endothelial cells to LSEC-like cells (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 14, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Jonathan De Smedt Elise Anne van Os Irene Talon Sreya Ghosh Burak Toprakhisar Rodrigo Furtado Madeiro Da Costa Samantha Zaunz Marta Aguirre Vazquez Ruben Boon Pieter Baatsen Ayla Smout Stefaan Verhulst Leo A. van Grunsven Catherine M. Verfaillie Source Type: research

Intranasal administration of α-synuclein preformed fibrils triggers microglial iron deposition in the substantia nigra of Macaca fascicularis
Cell Death & Disease, Published online: 13 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03369-xIntranasal administration of α-synuclein preformed fibrils triggers microglial iron deposition in the substantia nigra of Macaca fascicularis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 13, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Jian-Jun Guo Feng Yue Dong-Yan Song Luc Bousset Xin Liang Jing Tang Lin Yuan Wen Li Ronald Melki Yong Tang Piu Chan Chuang Guo Jia-Yi Li Source Type: research

Overcoming hypoxia-induced resistance of pancreatic and lung tumor cells by disrupting the PERK-NRF2-HIF-axis
Cell Death & Disease, Published online: 13 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03319-7Overcoming hypoxia-induced resistance of pancreatic and lung tumor cells by disrupting the PERK-NRF2-HIF-axis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 13, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Alina K üper Jennifer Baumann Kirsten G öpelt Melanie Baumann Christopher S änger Eric Metzen Philip Kranz Ulf Brockmeier Source Type: research

FV-429 induces autophagy blockage and lysosome-dependent cell death of T-cell malignancies via lysosomal dysregulation
Cell Death & Disease, Published online: 13 January 2021; doi:10.1038/s41419-021-03394-4FV-429 induces autophagy blockage and lysosome-dependent cell death of T-cell malignancies via lysosomal dysregulation (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 13, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Po Hu Jubo Wang Yingjie Qing Hui Li Wenzhuo Sun Xiaoxuan Yu Hui Hui Qinglong Guo Jingyan Xu Source Type: research

Period1 mediates rhythmic metabolism of toxins by interacting with CYP2E1
Cell Death & Disease, Published online: 12 January 2021; doi:10.1038/s41419-020-03343-7Period1 mediates rhythmic metabolism of toxins by interacting with CYP2E1 (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - January 12, 2021 Category: Internal Medicine Authors: Wenhao Ge Tao Wang Yang Zhao Yunxia Yang Qi Sun Xiao Yang Yan Gao Xi Xu Jianfa Zhang Source Type: research