ATXN2L upregulated by epidermal growth factor promotes gastric cancer cell invasiveness and oxaliplatin resistance
ATXN2L upregulated by epidermal growth factor promotes gastric cancer cell invasiveness and oxaliplatin resistance, Published online: 20 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1362-2ATXN2L upregulated by epidermal growth factor promotes gastric cancer cell invasiveness and oxaliplatin resistance (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 20, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Li Lin Xiaoyin Li Changqie Pan Wanying Lin Ruoyang Shao Yantan Liu Junhao Zhang Yuhao Luo Kai Qian Min Shi Jianping Bin Yulin Liao Wangjun Liao Source Type: research

Microglia as modulators of exosomal alpha-synuclein transmission
Microglia as modulators of exosomal alpha-synuclein transmission, Published online: 20 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1404-9Microglia as modulators of exosomal alpha-synuclein transmission (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 20, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Yun Xia Guoxin Zhang Chao Han Kai Ma Xingfang Guo Fang Wan Liang Kou Sijia Yin Ling Liu Jinsha Huang Nian Xiong Tao Wang Source Type: research

Mmu-miR-185 depletion promotes osteogenic differentiation and suppresses bone loss in osteoporosis through the Bgn-mediated BMP/Smad pathway
Mmu-miR-185 depletion promotes osteogenic differentiation and suppresses bone loss in osteoporosis through the Bgn-mediated BMP/Smad pathway, Published online: 20 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1428-1Mmu-miR-185 depletion promotes osteogenic differentiation and suppresses bone loss in osteoporosis through the Bgn-mediated BMP/Smad pathway (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 20, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Qi Cui Jinhao Xing Miao Yu Yue Wang Jian Xu Yajuan Gu Xu Nan Wenping Ma Hao Liu Hongshan Zhao Source Type: research

Succinylation-dependent mitochondrial translocation of PKM2 promotes cell survival in response to nutritional stress
Succinylation-dependent mitochondrial translocation of PKM2 promotes cell survival in response to nutritional stress, Published online: 20 February 2019; doi:10.1038/s41419-018-1271-9Succinylation-dependent mitochondrial translocation of PKM2 promotes cell survival in response to nutritional stress (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 20, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Hailong Qi Xianling Ning Chang Yu Xin Ji Yan Jin Michael A. McNutt Yuxin Yin Source Type: research

circTADA2As suppress breast cancer progression and metastasis via targeting miR-203a-3p/SOCS3 axis
circTADA2As suppress breast cancer progression and metastasis via targeting miR-203a-3p/SOCS3 axis, Published online: 20 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1382-ycircTADA2As suppress breast cancer progression and metastasis via targeting miR-203a-3p/SOCS3 axis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 20, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Jian-Zhen Xu Chang-Chun Shao Xiao-Jia Wang Xing Zhao Jun-Qing Chen Yan-Xiu Ouyang Jun Feng Fan Zhang Wen-He Huang Qian Ying Chun-Fa Chen Xiao-Long Wei Hong-Yan Dong Guo-Jun Zhang Min Chen Source Type: research

ZFP57 suppress proliferation of breast cancer cells through down-regulation of MEST-mediated Wnt/β-catenin signalling pathway
ZFP57 suppress proliferation of breast cancer cells through down-regulation of MEST-mediated Wnt/β-catenin signalling pathwayZFP57 suppress proliferation of breast cancer cells through down-regulation of MEST-mediated Wnt/β-catenin signalling pathway, Published online: 20 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1335-5ZFP57 suppress proliferation of breast cancer cells through down-regulation of MEST-mediated Wnt/β-catenin signalling pathway (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 20, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Lie Chen Xiaowei Wu Hui Xie Na Yao Yiqin Xia Ge Ma Mengjia Qian Han Ge Yangyang Cui Yue Huang Shui Wang Mingjie Zheng Source Type: research

m6A methylation controls pluripotency of porcine induced pluripotent stem cells by targeting SOCS3/JAK2/STAT3 pathway in a YTHDF1/YTHDF2-orchestrated manner
m6A methylation controls pluripotency of porcine induced pluripotent stem cells by targeting SOCS3/JAK2/STAT3 pathway in a YTHDF1/YTHDF2-orchestrated manner, Published online: 20 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1417-4m6A methylation controls pluripotency of porcine induced pluripotent stem cells by targeting SOCS3/JAK2/STAT3 pathway in a YTHDF1/YTHDF2-orchestrated manner (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 20, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Ruifan Wu Youhua Liu Yuanling Zhao Zhen Bi Yongxi Yao Qing Liu Fengqin Wang Yizhen Wang Xinxia Wang Source Type: research

H19 potentiates let-7 family expression through reducing PTBP1 binding to their precursors in cholestasis
H19 potentiates let-7 family expression through reducing PTBP1 binding to their precursors in cholestasis, Published online: 18 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1423-6H19 potentiates let-7 family expression through reducing PTBP1 binding to their precursors in cholestasis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 18, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Li Zhang Zhihong Yang Wendong Huang Jianguo Wu Source Type: research

Dexmedetomidine inhibits astrocyte pyroptosis and subsequently protects the brain in in vitro and in vivo models of sepsis
Dexmedetomidine inhibits astrocyte pyroptosis and subsequently protects the brain in in vitro and in vivo models of sepsis, Published online: 18 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1416-5Dexmedetomidine inhibits astrocyte pyroptosis and subsequently protects the brain in in vitro and in vivo models of sepsis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 18, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Yi-Bing Sun Hailin Zhao Dong-Liang Mu Wenwen Zhang Jiang Cui Lingzhi Wu Azeem Alam Dong-Xin Wang Daqing Ma Source Type: research

P2Y12 regulates microglia activation and excitatory synaptic transmission in spinal lamina II neurons during neuropathic pain in rodents
P2Y12 regulates microglia activation and excitatory synaptic transmission in spinal lamina II neurons during neuropathic pain in rodents, Published online: 18 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1425-4P2Y12 regulates microglia activation and excitatory synaptic transmission in spinal lamina II neurons during neuropathic pain in rodents (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 18, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Tingting Yu Xin Zhang Haosong Shi Jinge Tian Lingling Sun Xueming Hu Wenqiang Cui Dongping Du Source Type: research

PD-1-siRNA delivered by attenuated Salmonella enhances the antimelanoma effect of pimozide
PD-1-siRNA delivered by attenuated Salmonella enhances the antimelanoma effect of pimozide, Published online: 18 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1418-3PD-1-siRNA delivered by attenuated Salmonella enhances the antimelanoma effect of pimozide (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 18, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Tiesuo Zhao Tian Wei Jing Guo Yangeng Wang Xiangyi Shi Sheng Guo Xiaolong Jia Huijie Jia Zhiwei Feng Source Type: research

PBK, targeted by EVI1, promotes metastasis and confers cisplatin resistance through inducing autophagy in high-grade serous ovarian carcinoma
PBK, targeted by EVI1, promotes metastasis and confers cisplatin resistance through inducing autophagy in high-grade serous ovarian carcinoma, Published online: 18 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1415-6PBK, targeted by EVI1, promotes metastasis and confers cisplatin resistance through inducing autophagy in high-grade serous ovarian carcinoma (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 18, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Hanlin Ma Yingwei Li Xiangxiang Wang Huan Wu Gonghua Qi Rongrong Li Ning Yang Min Gao Shi Yan Cunzhong Yuan Beihua Kong Source Type: research

Author Correction: Molecular and physiological roles of the adaptor protein CARD9 in immunity
Author Correction: Molecular and physiological roles of the adaptor protein CARD9 in immunity, Published online: 18 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1401-zAuthor Correction: Molecular and physiological roles of the adaptor protein CARD9 in immunity (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 18, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Xiaoming Zhong Bin Chen Liang Yang Zhiwen Yang Source Type: research

Applying an innovative biodegradable self-assembly nanomicelles to deliver α-mangostin for improving anti-melanoma activity
Applying an innovative biodegradable self-assembly nanomicelles to deliver α-mangostin for improving anti-melanoma activityApplying an innovative biodegradable self-assembly nanomicelles to deliver α-mangostin for improving anti-melanoma activity, Published online: 15 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1323-9Applying an innovative biodegradable self-assembly nanomicelles to deliver α-mangostin for improving anti-melanoma activity (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 15, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Shuping Yang Xiang Gao Yihong He Yuzhu Hu Bocheng Xu Zhiqiang Cheng Mingli Xiang Yongmei Xie Source Type: research

Autoantibody against β1-adrenoceptor promotes the differentiation of natural regulatory T cells from activated CD4+ T cells by up-regulating AMPK-mediated fatty acid oxidation
Autoantibody against β1-adrenoceptor promotes the differentiation of natural regulatory T cells from activated CD4+ T cells by up-regulating AMPK-mediated fatty acid oxidationAutoantibody against β1-adrenoceptor promotes the differentiation of natural regulatory T cells from activated CD4+ T cells by up-regulating AMPK-mediated fatty acid oxidation, Published online: 15 February 2019; doi:10.1038/s41419-018-1209-2Autoantibody against β1-adrenoceptor promotes the differentiation of natural regulatory T cells from activated CD4+ T cells by up-regulating AMPK-mediated fatty acid oxidation (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 15, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Wenli Xu Ye Wu Li Wang Yan Bai Yunhui Du Yang Li Ning Cao Yuhui Zhao Youyi Zhang Huirong Liu Source Type: research

Soft fibrin matrix downregulates DAB2IP to promote Nanog-dependent growth of colon tumor-repopulating cells
Soft fibrin matrix downregulates DAB2IP to promote Nanog-dependent growth of colon tumor-repopulating cells, Published online: 15 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1309-7Soft fibrin matrix downregulates DAB2IP to promote Nanog-dependent growth of colon tumor-repopulating cells (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 15, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Meng Zhang Cong Xu Hai-zhou Wang Ya-nan Peng Hai-ou Li Yun-jiao Zhou Shi Liu Fan Wang Lan Liu Ying Chang Qiu Zhao Jing Liu Source Type: research

NETO2 promotes invasion and metastasis of gastric cancer cells via activation of PI3K/Akt/NF-κB/Snail axis and predicts outcome of the patients
NETO2 promotes invasion and metastasis of gastric cancer cells via activation of PI3K/Akt/NF-κB/Snail axis and predicts outcome of the patientsNETO2 promotes invasion and metastasis of gastric cancer cells via activation of PI3K/Akt/NF-κB/Snail axis and predicts outcome of the patients, Published online: 15 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1388-5NETO2 promotes invasion and metastasis of gastric cancer cells via activation of PI3K/Akt/NF-κB/Snail axis and predicts outcome of the patients (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 15, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Jun-yan Liu Lei Jiang Tao He Jia-jia Liu Jun-yan Fan Xian-hui Xu Bo Tang Yan Shi Yong-liang Zhao Feng Qian Yan Wang You-hong Cui Pei-wu Yu Source Type: research

Sphingomyelin synthase 2 promotes an aggressive breast cancer phenotype by disrupting the homoeostasis of ceramide and sphingomyelin
Sphingomyelin synthase 2 promotes an aggressive breast cancer phenotype by disrupting the homoeostasis of ceramide and sphingomyelin, Published online: 15 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1303-0Sphingomyelin synthase 2 promotes an aggressive breast cancer phenotype by disrupting the homoeostasis of ceramide and sphingomyelin (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 15, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Kehong Zheng Zetao Chen Haizhan Feng Ying Chen Cheng Zhang Jinlong Yu Yunfeng Luo Liang Zhao Xiancheng Jiang Fujun Shi Source Type: research

Long non-coding RNA ZNFX1-AS1 promotes the tumor progression and metastasis of colorectal cancer by acting as a competing endogenous RNA of miR-144 to regulate EZH2 expression
Long non-coding RNA ZNFX1-AS1 promotes the tumor progression and metastasis of colorectal cancer by acting as a competing endogenous RNA of miR-144 to regulate EZH2 expression, Published online: 15 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1332-8Long non-coding RNA ZNFX1-AS1 promotes the tumor progression and metastasis of colorectal cancer by acting as a competing endogenous RNA of miR-144 to regulate EZH2 expression (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 15, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Liangliang Shi Xiaohua Hong Li Ba Xiaoxiao He Yin Xiong Qian Ding Shengli Yang Gang Peng Source Type: research

PLOD3 suppression exerts an anti-tumor effect on human lung cancer cells by modulating the PKC-delta signaling pathway
PLOD3 suppression exerts an anti-tumor effect on human lung cancer cells by modulating the PKC-delta signaling pathway, Published online: 15 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1405-8PLOD3 suppression exerts an anti-tumor effect on human lung cancer cells by modulating the PKC-delta signaling pathway (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 15, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Jeong-Hwa Baek Hong Shik Yun Gyoo Taik Kwon Janet Lee Ju-Young Kim Yunhui Jo Jae-Min Cho Chang-Woo Lee Jie-Young Song Jiyeon Ahn Jae-Sung Kim Eun Ho Kim Sang-Gu Hwang Source Type: research

Oocyte-derived E-cadherin acts as a multiple functional factor maintaining the primordial follicle pool in mice
Oocyte-derived E-cadherin acts as a multiple functional factor maintaining the primordial follicle pool in mice, Published online: 15 February 2019; doi:10.1038/s41419-018-1208-3Oocyte-derived E-cadherin acts as a multiple functional factor maintaining the primordial follicle pool in mice (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 15, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Hao Yan Jia Wen Tuo Zhang Wenying Zheng Meina He Kun Huang Qirui Guo Qian Chen Yi Yang Guangcun Deng Jinrui Xu Zhiqing Wei Hua Zhang Guoliang Xia Chao Wang Source Type: research

Targeting autophagy potentiates antitumor activity of Met-TKIs against Met-amplified gastric cancer
Targeting autophagy potentiates antitumor activity of Met-TKIs against Met-amplified gastric cancer, Published online: 13 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1314-xTargeting autophagy potentiates antitumor activity of Met-TKIs against Met-amplified gastric cancer (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 13, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Xiaoting Lin Zhi Peng Xiaojuan Wang Jianling Zou Dongshao Chen Zuhua Chen Zhongwu Li Bin Dong Jing Gao Lin Shen Source Type: research

Baicalin ameliorates lupus autoimmunity by inhibiting differentiation of Tfh cells and inducing expansion of Tfr cells
Baicalin ameliorates lupus autoimmunity by inhibiting differentiation of Tfh cells and inducing expansion of Tfr cells, Published online: 13 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1315-9Baicalin ameliorates lupus autoimmunity by inhibiting differentiation of Tfh cells and inducing expansion of Tfr cells (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 13, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Ji Yang Xue Yang Jie Yang Ming Li Source Type: research

Astrocytic miR-324-5p is essential for synaptic formation by suppressing the secretion of CCL5 from astrocytes
Astrocytic miR-324-5p is essential for synaptic formation by suppressing the secretion of CCL5 from astrocytes, Published online: 13 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1329-3Astrocytic miR-324-5p is essential for synaptic formation by suppressing the secretion of CCL5 from astrocytes (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 13, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Chenxi Sun Liang Zhu Rongjie Ma Jie Ren Jian Wang Shane Gao Danjing Yang Ke Ning Bin Ling Bing Lu Xu Chen Jun Xu Source Type: research

Fisetin induces autophagy in pancreatic cancer cells via endoplasmic reticulum stress- and mitochondrial stress-dependent pathways
Fisetin induces autophagy in pancreatic cancer cells via endoplasmic reticulum stress- and mitochondrial stress-dependent pathways, Published online: 13 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1366-yFisetin induces autophagy in pancreatic cancer cells via endoplasmic reticulum stress- and mitochondrial stress-dependent pathways (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 13, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Shengnan Jia Xiaodong Xu Senhao Zhou Yan Chen Guoping Ding Liping Cao Source Type: research

Subverted regulation of Nox1 NADPH oxidase-dependent oxidant generation by protein disulfide isomerase A1 in colon carcinoma cells with overactivated KRas
Subverted regulation of Nox1 NADPH oxidase-dependent oxidant generation by protein disulfide isomerase A1 in colon carcinoma cells with overactivated KRas, Published online: 13 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1402-ySubverted regulation of Nox1 NADPH oxidase-dependent oxidant generation by protein disulfide isomerase A1 in colon carcinoma cells with overactivated KRas (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 13, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Tiphany Coralie De Bessa Alessandra Pagano Ana Iochabel Soares Moretti Percillia Victoria Santos Oliveira Samir Andrade Mendon ça Herve Kovacic Francisco Rafael Martins Laurindo Source Type: research

MiR-210-3p protects endometriotic cells from oxidative stress-induced cell cycle arrest by targeting BARD1
MiR-210-3p protects endometriotic cells from oxidative stress-induced cell cycle arrest by targeting BARD1, Published online: 13 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1395-6MiR-210-3p protects endometriotic cells from oxidative stress-induced cell cycle arrest by targeting BARD1 (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 13, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Yongdong Dai Xiang Lin Wenzhi Xu Xiaona Lin Qianmeng Huang Libing Shi Yibin Pan Yinli Zhang Yunshan Zhu Chao Li Lulu Liu Songying Zhang Source Type: research

Loss of MADD expression inhibits cellular growth and metastasis in anaplastic thyroid cancer
Loss of MADD expression inhibits cellular growth and metastasis in anaplastic thyroid cancer, Published online: 13 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1351-5Loss of MADD expression inhibits cellular growth and metastasis in anaplastic thyroid cancer (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 13, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Shikha Saini Lakshmi Sripada Kiara Tulla Prabhakaran Kumar Fei Yue Nicholas Kunda Ajay V. Maker Bellur S. Prabhakar Source Type: research

LncRNA MIAT sponges miR-149-5p to inhibit efferocytosis in advanced atherosclerosis through CD47 upregulation
LncRNA MIAT sponges miR-149-5p to inhibit efferocytosis in advanced atherosclerosis through CD47 upregulation, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1409-4LncRNA MIAT sponges miR-149-5p to inhibit efferocytosis in advanced atherosclerosis through CD47 upregulation (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Zi-ming Ye Shuai Yang Yuan-peng Xia Rui-ting Hu Shengcai Chen Bo-wei Li Shao-li Chen Xue-ying Luo Ling Mao Yanan Li Huijuan Jin Chao Qin Bo Hu Source Type: research

Long noncoding RNA LINC01234 promotes serine hydroxymethyltransferase 2 expression and proliferation by competitively binding miR-642a-5p in colon cancer
Long noncoding RNA LINC01234 promotes serine hydroxymethyltransferase 2 expression and proliferation by competitively binding miR-642a-5p in colon cancer, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1352-4Long noncoding RNA LINC01234 promotes serine hydroxymethyltransferase 2 expression and proliferation by competitively binding miR-642a-5p in colon cancer (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Changwei Lin Yi Zhang Yifei Chen Yang Bai Yi Zhang Source Type: research

A30P mutant α-synuclein impairs autophagic flux by inactivating JNK signaling to enhance ZKSCAN3 activity in midbrain dopaminergic neurons
A30P mutant α-synuclein impairs autophagic flux by inactivating JNK signaling to enhance ZKSCAN3 activity in midbrain dopaminergic neuronsA30P mutant α-synuclein impairs autophagic flux by inactivating JNK signaling to enhance ZKSCAN3 activity in midbrain dopaminergic neurons, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1364-0A30P mutant α-synuclein impairs autophagic flux by inactivating JNK signaling to enhance ZKSCAN3 activity in midbrain dopaminergic neurons (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Zhinian Lei Guangliang Cao Gang Wei Source Type: research

DJ-1 modulates the unfolded protein response and cell death via upregulation of ATF4 following ER stress
DJ-1 modulates the unfolded protein response and cell death via upregulation of ATF4 following ER stress, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1354-2DJ-1 modulates the unfolded protein response and cell death via upregulation of ATF4 following ER stress (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Jungwoo Yang Kwang Soo Kim Grace O. Iyirhiaro Paul C. Marcogliese Steve M. Callaghan Dianbo Qu Woo Jae Kim Ruth S. Slack David S. Park Source Type: research

ER stress sensor, glucose regulatory protein 78 (GRP78) regulates redox status in pancreatic cancer thereby maintaining “stemness”
ER stress sensor, glucose regulatory protein 78 (GRP78) regulates redox status in pancreatic cancer thereby maintaining “stemness”ER stress sensor, glucose regulatory protein 78 (GRP78) regulates redox status in pancreatic cancer thereby maintaining “stemness”, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1408-5ER stress sensor, glucose regulatory protein 78 (GRP78) regulates redox status in pancreatic cancer thereby maintaining “stemness” (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Patricia Dauer Nikita S. Sharma Vineet K. Gupta Brittany Durden Roey Hadad Santanu Banerjee Vikas Dudeja Ashok Saluja Sulagna Banerjee Source Type: research

lncRNA ZEB1-AS1 promotes pulmonary fibrosis through ZEB1-mediated epithelial–mesenchymal transition by competitively binding miR-141-3p
lncRNA ZEB1-AS1 promotes pulmonary fibrosis through ZEB1-mediated epithelial–mesenchymal transition by competitively binding miR-141-3plncRNA ZEB1-AS1 promotes pulmonary fibrosis through ZEB1-mediated epithelial–mesenchymal transition by competitively binding miR-141-3p, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1339-1lncRNA ZEB1-AS1 promotes pulmonary fibrosis through ZEB1-mediated epithelial–mesenchymal transition by competitively binding miR-141-3p (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Weibin Qian Xinrui Cai Qiuhai Qian Wei Peng Jie Yu Xinying Zhang Li Tian Can Wang Source Type: research

KIAA1199 is a secreted molecule that enhances osteoblastic stem cell migration and recruitment
KIAA1199 is a secreted molecule that enhances osteoblastic stem cell migration and recruitment, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-018-1202-9KIAA1199 is a secreted molecule that enhances osteoblastic stem cell migration and recruitment (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Li Chen Kaikai Shi Thomas Levin Andersen Weimin Qiu Moustapha Kassem Source Type: research

Autophagic flux blockage in alveolar epithelial cells is essential in silica nanoparticle-induced pulmonary fibrosis
Autophagic flux blockage in alveolar epithelial cells is essential in silica nanoparticle-induced pulmonary fibrosis, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1340-8Autophagic flux blockage in alveolar epithelial cells is essential in silica nanoparticle-induced pulmonary fibrosis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Xinyuan Zhao Saisai Wei Zhijian Li Chen Lin Zhenfeng Zhu Desen Sun Rongpan Bai Jun Qian Xiangwei Gao Guangdi Chen Zhengping Xu Source Type: research

Recent advances in the mechanisms of NLRP3 inflammasome activation and its inhibitors
Recent advances in the mechanisms of NLRP3 inflammasome activation and its inhibitors, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1413-8Recent advances in the mechanisms of NLRP3 inflammasome activation and its inhibitors (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Yang Yang Huanan Wang Mohammed Kouadir Houhui Song Fushan Shi Source Type: research

LncRNA H19 promotes the committed differentiation of stem cells from apical papilla via miR-141/SPAG9 pathway
LncRNA H19 promotes the committed differentiation of stem cells from apical papilla via miR-141/SPAG9 pathway, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1337-3LncRNA H19 promotes the committed differentiation of stem cells from apical papilla via miR-141/SPAG9 pathway (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Zehan Li Ming Yan Yan Yu Yanqiu Wang Gang Lei Yin Pan Na Li Romila Gobin Jinhua Yu Source Type: research

P53-induced miR-1249 inhibits tumor growth, metastasis, and angiogenesis by targeting VEGFA and HMGA2
P53-induced miR-1249 inhibits tumor growth, metastasis, and angiogenesis by targeting VEGFA and HMGA2, Published online: 12 February 2019; doi:10.1038/s41419-018-1188-3P53-induced miR-1249 inhibits tumor growth, metastasis, and angiogenesis by targeting VEGFA and HMGA2 (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 12, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Xiaoxiang Chen Kaixuan Zeng Mu Xu Xiangxiang Liu Xiuxiu Hu Tao Xu Bangshun He Yuqin Pan Huiling Sun Shukui Wang Source Type: research

MEK inhibition suppresses K-Ras wild-type cholangiocarcinoma in vitro and in vivo via inhibiting cell proliferation and modulating tumor microenvironment
MEK inhibition suppresses K-Ras wild-type cholangiocarcinoma in vitro and in vivo via inhibiting cell proliferation and modulating tumor microenvironment, Published online: 11 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1389-4MEK inhibition suppresses K-Ras wild-type cholangiocarcinoma in vitro and in vivo via inhibiting cell proliferation and modulating tumor microenvironment (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 11, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Pan Wang Xinhua Song Kirsten Utpatel Runze Shang Yoon Mee Yang Meng Xu Jie Zhang Li Che John Gordan Antonio Cigliano Ekihiro Seki Matthias Evert Diego F. Calvisi Xiaosong Hu Xin Chen Source Type: research

Flavones hydroxylated at 5, 7, 3′ and 4′ ameliorate skin fibrosis via inhibiting activin receptor-like kinase 5 kinase activity
Flavones hydroxylated at 5, 7, 3′ and 4′ ameliorate skin fibrosis via inhibiting activin receptor-like kinase 5 kinase activityFlavones hydroxylated at 5, 7, 3′ and 4′ ameliorate skin fibrosis via inhibiting activin receptor-like kinase 5 kinase activity, Published online: 11 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1333-7Flavones hydroxylated at 5, 7, 3′ and 4′ ameliorate skin fibrosis via inhibiting activin receptor-like kinase 5 kinase activity (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 11, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Yifan Zhang Jing Wang Sizheng Zhou Zhibo Xie Chuandong Wang Ya Gao Jia Zhou Xiaoling Zhang Qingfeng Li Source Type: research

Obesity-associated inflammation triggers an autophagy–lysosomal response in adipocytes and causes degradation of perilipin 1
Obesity-associated inflammation triggers an autophagy–lysosomal response in adipocytes and causes degradation of perilipin 1Obesity-associated inflammation triggers an autophagy–lysosomal response in adipocytes and causes degradation of perilipin 1, Published online: 11 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1393-8Obesity-associated inflammation triggers an autophagy–lysosomal response in adipocytes and causes degradation of perilipin 1 (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 11, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Liping Ju Junfeng Han Xiaoyan Zhang Yujie Deng Han Yan Congrong Wang Xiaohua Li Shuqin Chen Miriayi Alimujiang Xu Li Qichen Fang Ying Yang Weiping Jia Source Type: research

Altered mitochondrial quality control in Atg7-deficient VSMCs promotes enhanced apoptosis and is linked to unstable atherosclerotic plaque phenotype
Altered mitochondrial quality control in Atg7-deficient VSMCs promotes enhanced apoptosis and is linked to unstable atherosclerotic plaque phenotype, Published online: 11 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1400-0Altered mitochondrial quality control in Atg7-deficient VSMCs promotes enhanced apoptosis and is linked to unstable atherosclerotic plaque phenotype (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 11, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Hripsim é Nahapetyan Manon Moulis Elisa Grousset Julien Faccini Marie-H élène Grazide Elodie Mucher Meyer Elbaz Wim Martinet C écile Vindis Source Type: research

Drosophila Pif1A is essential for spermatogenesis and is the homolog of human CCDC157, a gene associated with idiopathic NOA
Drosophila Pif1A is essential for spermatogenesis and is the homolog of human CCDC157, a gene associated with idiopathic NOA, Published online: 11 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1398-3Drosophila Pif1A is essential for spermatogenesis and is the homolog of human CCDC157, a gene associated with idiopathic NOA (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 11, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Xin Yuan Huimei Zheng Yang Su Pengfei Guo Xiao Zhang Qiang Zhao Wanzhong Ge Chen Li Yongmei Xi Xiaohang Yang Source Type: research

Identification of diterpenoid compounds that interfere with Fli-1 DNA binding to suppress leukemogenesis
Identification of diterpenoid compounds that interfere with Fli-1 DNA binding to suppress leukemogenesis, Published online: 11 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1363-1Identification of diterpenoid compounds that interfere with Fli-1 DNA binding to suppress leukemogenesis (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 11, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Tangjingjun Liu Lei Xia Yao Yao Chen Yan Yanhua Fan Babu Gajendran Jue Yang You-Jun Li Juan Chen Jorge Filmus David E Spaner Eldad Zacksenhaus Xiaojiang Hao Yaacov Ben-David Source Type: research

Neurotrophins and their involvement in digestive cancers
Neurotrophins and their involvement in digestive cancers, Published online: 11 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1385-8Neurotrophins and their involvement in digestive cancers (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 11, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Sabrina Blondy Niki Christou Valentin David Mireille Verdier Marie-Odile Jauberteau Muriel Mathonnet Aur élie Perraud Source Type: research

Targeting the CALCB/RAMP1 axis inhibits growth of Ewing sarcoma
Targeting the CALCB/RAMP1 axis inhibits growth of Ewing sarcoma, Published online: 11 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1372-0Targeting the CALCB/RAMP1 axis inhibits growth of Ewing sarcoma (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 11, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Marlene Dallmayer Jing Li Shunya Ohmura Rebeca Alba Rubio Michaela C. Baldauf Tilman L. B. H ölting Julian Musa Max M. L. Knott Stefanie Stein Florencia Cidre-Aranaz Fabienne S. Wehweck Laura Romero-P érez Julia S. Gerke Martin F. Orth Aruna Marchetto T Source Type: research

Crosstalk between Dpp and Tor signaling coordinates autophagy-dependent midgut degradation
Crosstalk between Dpp and Tor signaling coordinates autophagy-dependent midgut degradation, Published online: 08 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1368-9Crosstalk between Dpp and Tor signaling coordinates autophagy-dependent midgut degradation (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 8, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Donna Denton Tianqi Xu Sonia Dayan Shannon Nicolson Sharad Kumar Source Type: research

miR-1260b, mediated by YY1, activates KIT signaling by targeting SOCS6 to regulate cell proliferation and apoptosis in NSCLC
miR-1260b, mediated by YY1, activates KIT signaling by targeting SOCS6 to regulate cell proliferation and apoptosis in NSCLC, Published online: 08 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1390-ymiR-1260b, mediated by YY1, activates KIT signaling by targeting SOCS6 to regulate cell proliferation and apoptosis in NSCLC (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 8, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Yang Xia Ke Wei Feng-Ming Yang Liu-Qing Hu Chun-Feng Pan Xiang-Long Pan Wei-Bing Wu Jun Wang Wei Wen Zhi-Cheng He Jing Xu Xin-Feng Xu Quan Zhu Liang Chen Source Type: research

Decidual RANKL/RANK interaction promotes the residence and polarization of TGF-β1-producing regulatory γδ T cells
Decidual RANKL/RANK interaction promotes the residence and polarization of TGF-β1-producing regulatory γδ T cellsDecidual RANKL/RANK interaction promotes the residence and polarization of TGF-β1-producing regulatory γδ T cells, Published online: 08 February 2019; doi:10.1038/s41419-019-1380-0Decidual RANKL/RANK interaction promotes the residence and polarization of TGF-β1-producing regulatory γδ T cells (Source: Cell death and disease)
Source: Cell death and disease - February 8, 2019 Category: Internal Medicine Authors: Rui-Qi Chang Jun Shao Yu-Han Meng Jian Wang Da-Jin Li Ming-Qing Li Source Type: research