Control of replication stress and mitosis in colorectal cancer stem cells through the interplay of PARP1, MRE11 and RAD51
Cell Death & Differentiation, Published online: 02 February 2021; doi:10.1038/s41418-020-00733-4Control of replication stress and mitosis in colorectal cancer stem cells through the interplay of PARP1, MRE11 and RAD51 (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - February 2, 2021 Category: Cytology Authors: Gwenola Manic Martina Musella Francesca Corradi Antonella Sistigu Sara Vitale Sara Soliman Abdel Rehim Luca Mattiello Eva Malacaria Claudia Galassi Michele Signore Matteo Pallocca Stefano Scalera Frauke Goeman Francesca De Nicola Andrea Guarracino Rosa Pe Source Type: research

Cutting the molecular brakes to achieve cardiac regeneration
Cell Death & Differentiation, Published online: 28 January 2021; doi:10.1038/s41418-020-00681-zCutting the molecular brakes to achieve cardiac regeneration (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - January 28, 2021 Category: Cytology Authors: Victoria L. Nelson Keith R. Brunt Source Type: research

Tumor-associated antigen Prame targets tumor suppressor p14/ARF for degradation as the  receptor protein of CRL2Prame complex
Cell Death & Differentiation, Published online: 27 January 2021; doi:10.1038/s41418-020-00724-5Tumor-associated antigen Prame targets tumor suppressor p14/ARF for degradation as the  receptor protein of CRL2Prame complex (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - January 27, 2021 Category: Cytology Authors: Wenjuan Zhang Lihui Li Lili Cai Yupei Liang Junfeng Xu Yue Liu Lisha Zhou Chen Ding Yanmei Zhang Hu Zhao Jun Qin Zhimin Shao Wenyi Wei Lijun Jia Source Type: research

PGC7 promotes tumor oncogenic dedifferentiation through remodeling DNA methylation pattern for key developmental transcription factors
Cell Death & Differentiation, Published online: 26 January 2021; doi:10.1038/s41418-020-00726-3PGC7 promotes tumor oncogenic dedifferentiation through remodeling DNA methylation pattern for key developmental transcription factors (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - January 26, 2021 Category: Cytology Authors: Qian Yan Yu Zhang Xiaona Fang Beilei Liu Tin Lok Wong Lanqi Gong Shan Liu Dandan Yu Ming Liu Lingxi Jiang Xia Wang Ting Wei Yongxu Jia Lei Li Liangzhan Sun Ying Tang Ningning Zhou Yun-Fei Yuan Yan Li Stephanie Ma Xin-Yuan Guan Source Type: research

Antibodies, epicenter of SARS-CoV-2 immunology
Cell Death & Differentiation, Published online: 26 January 2021; doi:10.1038/s41418-020-00711-wAntibodies, epicenter of SARS-CoV-2 immunology (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - January 26, 2021 Category: Cytology Authors: Simone Pecetta Mariagrazia Pizza Claudia Sala Emanuele Andreano Piero Pileri Marco Troisi Elisa Pantano Noemi Manganaro Rino Rappuoli Source Type: research