Apoptotic priming is defined by the dynamic exchange of Bcl-2 proteins between mitochondria and cytosol
Cell Death & Differentiation, Published online: 18 May 2022; doi:10.1038/s41418-022-01013-zApoptotic priming is defined by the dynamic exchange of Bcl-2 proteins between mitochondria and cytosol (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - May 18, 2022 Category: Cytology Authors: Louise E. King Ricardo Rodriguez-Enriquez Robert Pedley Charlotte E. L. Mellor Pengbo Wang Egor Zindy Michael R. H. White Keith Brennan Andrew P. Gilmore Source Type: research

Immune response in COVID-19: what is next?
Cell Death & Differentiation, Published online: 17 May 2022; doi:10.1038/s41418-022-01015-xImmune response in COVID-19: what is next? (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - May 17, 2022 Category: Cytology Authors: Qing Li Ying Wang Qiang Sun Jasmin Knopf Martin Herrmann Liangyu Lin Jingting Jiang Changshun Shao Peishan Li Xiaozhou He Fei Hua Zubiao Niu Chaobing Ma Yichao Zhu Giuseppe Ippolito Mauro Piacentini Jerome Estaquier Sonia Melino Felix Daniel Weiss Emanuel Source Type: research

Correction to: Mitochondria supply sub-lethal signals for cytokine secretion and DNA-damage in H. pylori infection
Cell Death & Differentiation, Published online: 16 May 2022; doi:10.1038/s41418-022-01019-7Correction to: Mitochondria supply sub-lethal signals for cytokine secretion and DNA-damage in H. pylori infection (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - May 16, 2022 Category: Cytology Authors: Benedikt D örflinger Mohamed Tarek Badr Aladin Haimovici Lena Fischer Juliane Vier Arlena Metz Bianca Eisele Peter Bronsert Konrad Aumann Jens H öppner Collins Waguia Kontchou Ishita Parui Arnim Weber Susanne Kirschnek Georg H äcker Source Type: research

Ezh2 competes with p53 to license lncRNA Neat1 transcription for inflammasome activation
Cell Death & Differentiation, Published online: 14 May 2022; doi:10.1038/s41418-022-00992-3Ezh2 competes with p53 to license lncRNA Neat1 transcription for inflammasome activation (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - May 14, 2022 Category: Cytology Authors: Jia Yuan Qingchen Zhu Xingli Zhang Zhenzhen Wen Guiheng Zhang Ni Li Yifei Pei Yan Wang Siyu Pei Jing Xu Pan Jia Chao Peng Wei Lu Jun Qin Qian Cao Yichuan Xiao Source Type: research

A viral interferon regulatory factor degrades RNA-binding protein hnRNP Q1 to enhance aerobic glycolysis via recruiting E3 ubiquitin ligase KLHL3 and decaying GDPD1 mRNA
Cell Death & Differentiation, Published online: 10 May 2022; doi:10.1038/s41418-022-01011-1A viral interferon regulatory factor degrades RNA-binding protein hnRNP Q1 to enhance aerobic glycolysis via recruiting E3 ubiquitin ligase KLHL3 and decaying GDPD1 mRNA (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - May 10, 2022 Category: Cytology Authors: Xiaoyu Qi Qin Yan Yuancui Shang Runran Zhao Xiangya Ding Shou-Jiang Gao Wan Li Chun Lu Source Type: research

Loss of RBMS1 promotes anti-tumor immunity through enabling PD-L1 checkpoint blockade in triple-negative breast cancer
Cell Death & Differentiation, Published online: 10 May 2022; doi:10.1038/s41418-022-01012-0Loss of RBMS1 promotes anti-tumor immunity through enabling PD-L1 checkpoint blockade in triple-negative breast cancer (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - May 10, 2022 Category: Cytology Authors: Jinrui Zhang Ge Zhang Wenjing Zhang Lu Bai Luning Wang Tiantian Li Li Yan Yang Xu Dan Chen Wenting Gao Chuanzhou Gao Chaoqun Chen Menglin Ren Yuexia Jiao Hongqiang Qin Yu Sun Lili Zhi Yangfan Qi Jinyao Zhao Quentin Liu Han Liu Yang Wang Source Type: research

RUNX2 recruits the NuRD(MTA1)/CRL4B complex to promote breast cancer progression and bone metastasis
Cell Death & Differentiation, Published online: 09 May 2022; doi:10.1038/s41418-022-01010-2RUNX2 recruits the NuRD(MTA1)/CRL4B complex to promote breast cancer progression and bone metastasis (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - May 9, 2022 Category: Cytology Authors: Xin Yin Xu Teng Tianyu Ma Tianshu Yang Jingyao Zhang Miaomiao Huo Wei Liu Yunkai Yang Baowen Yuan Hefen Yu Wei Huang Yan Wang Source Type: research

Wnt/beta-catenin signaling confers ferroptosis resistance by targeting GPX4 in gastric cancer
Cell Death & Differentiation, Published online: 09 May 2022; doi:10.1038/s41418-022-01008-wWnt/beta-catenin signaling confers ferroptosis resistance by targeting GPX4 in gastric cancer (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - May 9, 2022 Category: Cytology Authors: Yue Wang Lixin Zheng Wenjing Shang Zongcheng Yang Tongyu Li Fen Liu Wei Shao Lin Lv Li Chai Lingxin Qu Qing Xu Jie Du Xiuming Liang Jiping Zeng Jihui Jia Source Type: research

Atg6 promotes organismal health by suppression of cell stress and inflammation
Cell Death & Differentiation, Published online: 06 May 2022; doi:10.1038/s41418-022-01014-yAtg6 promotes organismal health by suppression of cell stress and inflammation (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - May 6, 2022 Category: Cytology Authors: James L. Shen Johnna Doherty Elizabeth Allen Tina M. Fortier Eric H. Baehrecke Source Type: research

Mitochondria supply sub-lethal signals for cytokine secretion and DNA-damage in H. pylori infection
Cell Death & Differentiation, Published online: 03 May 2022; doi:10.1038/s41418-022-01009-9Mitochondria supply sub-lethal signals for cytokine secretion and DNA-damage in H. pylori infection (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - May 3, 2022 Category: Cytology Authors: Benedikt D örflinger Mohamed Tarek Badr Aladin Haimovici Lena Fischer Juliane Vier Arlena Metz Bianca Eisele Peter Bronsert Konrad Aumann Jens H öppner Collins Waguia Kontchou Ishita Parui Arnim Weber Susanne Kirschnek Georg H äcker Source Type: research

Targeting the miR-34a/LRPPRC/MDR1 axis collapse the chemoresistance in P53 inactive colorectal cancer
Cell Death & Differentiation, Published online: 28 April 2022; doi:10.1038/s41418-022-01007-xTargeting the miR-34a/LRPPRC/MDR1 axis collapse the chemoresistance in P53 inactive colorectal cancer (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - April 28, 2022 Category: Cytology Authors: Yang Yang Hongyu Yuan Lianmei Zhao Shichao Guo Sijun Hu Miaomiao Tian Yongzhan Nie Jiarui Yu Chaoxi Zhou Jian Niu Guiying Wang Yongmei Song Source Type: research

GSK3β mediates the spatiotemporal dynamics of NLRP3 inflammasome activation
Cell Death & Differentiation, Published online: 27 April 2022; doi:10.1038/s41418-022-00997-yGSK3β mediates the spatiotemporal dynamics of NLRP3 inflammasome activation (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - April 27, 2022 Category: Cytology Authors: Suyavaran Arumugam Yanqin Qin Ziwen Liang Sheng-Na Han S. L. Tejaswi Boodapati Junzi Li Qiuxia Lu Richard A. Flavell Wajahat Z. Mehal Xinshou Ouyang Source Type: research

BAP1 shapes the bone marrow niche for lymphopoiesis by fine-tuning epigenetic profiles in endosteal mesenchymal stromal cells
Cell Death & Differentiation, Published online: 26 April 2022; doi:10.1038/s41418-022-01006-yBAP1 shapes the bone marrow niche for lymphopoiesis by fine-tuning epigenetic profiles in endosteal mesenchymal stromal cells (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - April 26, 2022 Category: Cytology Authors: Jinguk Jeong Inkyung Jung Ji-Hoon Kim Shin Jeon Do Young Hyeon Hyungyu Min Byeonggeun Kang Jinwoo Nah Daehee Hwang Soo-Jong Um Myunggon Ko Rho Hyun Seong Source Type: research

Increased apoptotic sensitivity of glioblastoma enables therapeutic targeting by BH3-mimetics
Cell Death & Differentiation, Published online: 26 April 2022; doi:10.1038/s41418-022-01001-3Increased apoptotic sensitivity of glioblastoma enables therapeutic targeting by BH3-mimetics (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - April 26, 2022 Category: Cytology Authors: Anna L. Koessinger Catherine Cloix Dominik Koessinger Dieter Henrik Heiland Florian J. Bock Karen Strathdee Kevin Kinch Laura Mart ínez-Escardó Nikki R. Paul Colin Nixon Gaurav Malviya Mark R. Jackson Kirsteen J. Campbell Katrina Stevenson Sandeep Davis Source Type: research

S-Nitrosylation of cathepsin B affects autophagic flux and accumulation of protein aggregates in neurodegenerative disorders
Cell Death & Differentiation, Published online: 24 April 2022; doi:10.1038/s41418-022-01004-0S-Nitrosylation of cathepsin B affects autophagic flux and accumulation of protein aggregates in neurodegenerative disorders (Source: Cell Death and Differentiation)
Source: Cell Death and Differentiation - April 24, 2022 Category: Cytology Authors: Ki-Ryeong Kim Eun-Jung Cho Jae-Won Eom Sang-Seok Oh Tomohiro Nakamura Chang-ki Oh Stuart A. Lipton Yang-Hee Kim Source Type: research