MiR-199a-5p represses the stemness of cutaneous squamous cell carcinoma stem cells by targeting Sirt1 and CD44ICD cleavage signaling
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - December 6, 2019 Category: Cytology Authors: Ruo-Huang Lu Zhi-Qiang Xiao Jian-Da Zhou Chao-Qi Yin Zi-Zi Chen Feng-Jie Tang Shao-Hua Wang Source Type: research

USP7-mediated deubiquitination differentially regulates CSB but not UVSSA upon UV radiation-induced DNA damage
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 28, 2019 Category: Cytology Authors: Qianzheng Zhu Nan Ding Shengcai Wei Ping Li Gulzar Wani Jinshan He Altaf A. Wani Source Type: research

LncRNA MALAT1 regulates trophoblast cells migration and invasion via miR-206/IGF-1 axis
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 27, 2019 Category: Cytology Authors: Hai-Ying Wu Xiao-Hui Wang Kan Liu Jing-Li Zhang Source Type: research

Aberrant activation of cyclin A-CDK induces G2/M-phase checkpoint in human cells
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 25, 2019 Category: Cytology Authors: Yasunori Akaike Taku Chibazakura Source Type: research

Downregulation of lumican enhanced mitotic defects and aneuploidy in lung cancer cells
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 24, 2019 Category: Cytology Authors: Cheng-Ta Yang Ping-Chih Hsu Shu-Er Chow Source Type: research

LncRNA MINCR regulates irradiation resistance in nasopharyngeal carcinoma cells via the microRNA-223/ZEB1 axis
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 24, 2019 Category: Cytology Authors: Qingmu Zhong Yifeng Chen Zilong Chen Source Type: research

SET8 localization to chromatin flanking DNA damage is dependent on RNF168 ubiquitin ligase
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 24, 2019 Category: Cytology Authors: Stanimir Dulev Sichun Lin Qingquan Liu Vildan B. Cetintas Nizar N. Batada Source Type: research

DNA damage responses in murine Pre-B cells with genetic deficiencies in damage response genes
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 23, 2019 Category: Cytology Authors: Cynthia L. Innes Jill E. Hesse Abigail J. Morales Beth A. Helmink Shepherd H. Schurman Barry P. Sleckman Richard S. Paules Source Type: research

Inactivation of Mdm2 restores apoptosis proficiency of cooperativity mutant p53 in vivo
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 21, 2019 Category: Cytology Authors: Boris Klimovich Thorsten Stiewe Oleg Timofeev Source Type: research

TGF- β induced chemoresistance in liver cancer is modulated by xenobiotic nuclear receptor PXR
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 19, 2019 Category: Cytology Authors: Ella Bhagyaraj Nancy Ahuja Sumit Kumar Drishti Tiwari Shalini Gupta Ravikanth Nanduri Pawan Gupta Source Type: research

Circ_0000003 promotes the proliferation and metastasis of non-small cell lung cancer cells via miR-338-3p/insulin receptor substrate 2
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 18, 2019 Category: Cytology Authors: Shaobin Li Xiaoge Niu Hui Li Yanan Liang Zhengyang Sun Yusheng Yan Source Type: research

Inhibition of lncRNA Neat1 by catalpol via suppressing transcriptional activity of NF- κB attenuates cardiomyocyte apoptosis
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 18, 2019 Category: Cytology Authors: Guoliang Zou Weili Zhong Fan Wu Xiaoxue Wang Li Liu Source Type: research

Circumventing autophagy inhibition
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 18, 2019 Category: Cytology Authors: Christina G. Towers Andrew Thorburn Source Type: research

Fibroblast growth factor 9 (FGF9) inhibits myogenic differentiation of C2C12 and human muscle cells
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 18, 2019 Category: Cytology Authors: Jian Huang Kun Wang Lora A. Shiflett Leticia Brotto Lynda F. Bonewald Michael J. Wacker Sarah L. Dallas Marco Brotto Source Type: research

Determination of the number of RAD51 molecules in different human cell lines
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 16, 2019 Category: Cytology Authors: Franziska Foertsch Tom Kache Sebastian Drube Christoph Biskup Heinz Peter Nasheuer Christian Melle Source Type: research

C-X-C chemokine receptor 2 correlates with unfavorable prognosis and facilitates malignant cell activities via activating JAK2/STAT3 pathway in non-small cell lung cancer
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 16, 2019 Category: Cytology Authors: Lin Wei Yugang Liu Yuefeng Ma Chao Ding Huijun Zhang Zhenghui Lu Zhenning Gu Changsheng Zhu Source Type: research

Mutant p53 drives cancer chemotherapy resistance due to loss of function on activating transcription of PUMA
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 15, 2019 Category: Cytology Authors: Yuan Huang Nannan Liu Jing Liu Yeying Liu Chuchu Zhang Shuaiyu Long Guang Luo Lingling Zhang Yingjie Zhang Source Type: research

miR-219 regulates liver cancer stem cell expansion via E-cadherin pathway
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 14, 2019 Category: Cytology Authors: Anfeng Si Longqi Wang Kun Miao Rongrong Zhang Huiyu Ji Zhengqing Lei Zhangjun Cheng Xiangchun Fang Baobing Hao Source Type: research

Antiviral bioactivity of renewable polysaccharides against Varicella Zoster
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 14, 2019 Category: Cytology Authors: Eiman Abu-Galiyun Mahmoud Huleihel Oshrat Levy-Ontman Source Type: research

MicroRNA-139-5p modulates the growth and metastasis of malignant melanoma cells via the PI3K/AKT signaling pathway by binding to IGF1R
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 14, 2019 Category: Cytology Authors: Chaoying Yang Zhaoxia Xia Lifei Zhu Yanchang Li Zhixin Zheng Jianying Liang Liangcai Wu Source Type: research

HIF-1 α regulates angiogenesis via Notch1/STAT3/ETBR pathway in trophoblastic cells
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 14, 2019 Category: Cytology Authors: Nan Yu Jian-Li Wu Juan Xiao Lei Fan Su-Hua Chen Wei Li Source Type: research

Co-targeting CK2 α and YBX1 suppresses tumor progression by coordinated inhibition of the PI3K/AKT signaling pathway
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 12, 2019 Category: Cytology Authors: Wen-Fei Xu Yi-Cong Ma Hou-Shi Ma Long Shi Hang Mu Wen-Bin Ou Jie Peng Ting-Ting Li Tianyi Qin Hai-Meng Zhou Xue-Qi Fu Xu-Hui Li Source Type: research

Exosomes derived from human umbilical cord blood mesenchymal stem cells improve hepatic ischemia reperfusion injury via delivering miR-1246
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 10, 2019 Category: Cytology Authors: Kun Xie Lei Liu Jiangming Chen Fubao Liu Source Type: research

LncRNA ANRIL knockdown relieves myocardial cell apoptosis in acute myocardial infarction by regulating IL-33/ST2
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - November 1, 2019 Category: Cytology Authors: Jinhua Yang Xianwei Huang Fudong Hu Xin Fu Zhengming Jiang Kui Chen Source Type: research

Correction
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 30, 2019 Category: Cytology Source Type: research

Runt-related transcription factor 1 contributes to lung cancer development by binding to tartrate-resistant acid phosphatase 5
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 25, 2019 Category: Cytology Authors: Changjun He Xue Bai Yingbin Li Haobo Sun Xianglong Kong Bicheng Fu Lantao Chen Kaibin Zhu Pengju Li Shidong Xu Source Type: research

HIF-1 α promotes the keloid development through the activation of TGF-β/Smad and TLR4/MyD88/NF-κB pathways
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 24, 2019 Category: Cytology Authors: Rui Lei Jian Li Feng Liu Weihan Li Shizhen Zhang Yang Wang Xi Chu Jinghong Xu Source Type: research

IRX1 hypermethylation promotes heart failure by inhibiting CXCL14 expression
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 23, 2019 Category: Cytology Authors: Longhuan Zeng Nanyuan Gu Jiayi Chen Guangyong Jin Yongke Zheng Source Type: research

miR-34b/c regulates doxorubicin-induced myocardial cell injury through ITCH
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 19, 2019 Category: Cytology Authors: Wen-Cai Zhang Jin-Hua Yang Guang-Hui Liu Fan Yang Jun-Long Gong Meng-Ge Jia Meng-Juan Zhang Luo-Sha Zhao Source Type: research

Long noncoding RNA DLX6-AS1 promotes cell growth and invasiveness in bladder cancer via modulating the miR-223-HSP90B1 axis
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 16, 2019 Category: Cytology Authors: Chen Fang Le Xu Wei He Jun Dai Fukang Sun Source Type: research

The circular RNA ZNF292 alleviates OGD-induced injury in H9c2 cells via targeting BNIP3
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 13, 2019 Category: Cytology Authors: Qi Ren Hu Li Xiaowen Wang Source Type: research

miR-342-5p inhibits osteosarcoma cell growth, migration, invasion, and sensitivity to Doxorubicin through targeting Wnt7b
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 11, 2019 Category: Cytology Authors: Qing Liu Zhenting Wang Xiaohua Zhou Mingying Tang Wei Tan Tianshi Sun Youwen Deng Source Type: research

Cholesterol depletion sensitizes gallbladder cancer to cisplatin by impairing DNA damage response
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 10, 2019 Category: Cytology Authors: Yonglong Zhang Yanfeng Liu Jinlin Duan Hui Wang Yuchen Zhang Ke Qiao Jian Wang Source Type: research

Retinoic acid inducible gene-I slows down cellular senescence through negatively regulating the integrin β3/p38 MAPK pathway
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 9, 2019 Category: Cytology Authors: Junmei Zhao Xinyi Jiang Li Yan Jian Lin Hezhou Guo Shanhe Yu Baixin Ye Jiang Zhu Wu Zhang Source Type: research

Landscape of RNA editing reveals new insights into the dynamic gene regulation of spermatogenesis
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 9, 2019 Category: Cytology Authors: Xiaodan Wang Xiaolong Wu Zhenshuo Zhu Hao Li Tongtong Li Qun Li Peng Zhang Leijie Li Dongxue Che Xia Xiao Tong Liu Jinlian Hua Mingzhi Liao Source Type: research

IRF8 induces senescence of lung cancer cells to exert its tumor suppressive function
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 9, 2019 Category: Cytology Authors: Jinxia Liang Feng Lu Bo Li Lu Liu Guandi Zeng Qian Zhou Liang Chen Source Type: research

Retinoic acid inducible gene-I slows down cellular senescence through negatively regulating the integrin β3/p38 MAPK pathway
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 9, 2019 Category: Cytology Authors: Junmei Zhao Xinyi Jiang Li Yan Jian Lin Hezhou Guo Shanhe Yu Baixin Ye Jiang Zhu Wu Zhang Source Type: research

Landscape of RNA editing reveals new insights into the dynamic gene regulation of spermatogenesis
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 9, 2019 Category: Cytology Authors: Xiaodan Wang Xiaolong Wu Zhenshuo Zhu Hao Li Tongtong Li Qun Li Peng Zhang Leijie Li Dongxue Che Xia Xiao Tong Liu Jinlian Hua Mingzhi Liao Source Type: research

IRF8 induces senescence of lung cancer cells to exert its tumor suppressive function
. (Source: Cell Cycle)
Source: Cell Cycle - October 9, 2019 Category: Cytology Authors: Jinxia Liang Feng Lu Bo Li Lu Liu Guandi Zeng Qian Zhou Liang Chen Source Type: research