Cu3Pt alloy-functionalized Cu mesh as current collector for dendritic-free anodes of potassium metal batteries

Publication date: Available online 3 June 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Jianyi Wang, Jingchao Yuan, Chunhua Chen, Linlin Wang, Zibo Zhai, Qianru Fu, Yang Liu, Li Dong, Wei Yan, Aijun Li, Jiujun Zhang
Source: Nano Energy - Category: Nanotechnology Source Type: research

Related Links:

Publication date: Available online 5 July 2020Source: Pesticide Biochemistry and PhysiologyAuthor(s): Mehboob Alam, Rizwan Mustafa Shah, Sarfraz Ali Shad, Muhammad Binyameen
Source: Pesticide Biochemistry and Physiology - Category: Biochemistry Source Type: research
Publication date: Available online 5 July 2020Source: Pesticide Biochemistry and PhysiologyAuthor(s): Li Xu, Yu Mei, Runqiang Liu, Xiling Chen, Dongzhi Li, Chengju Wang
Source: Pesticide Biochemistry and Physiology - Category: Biochemistry Source Type: research
Publication date: Available online 6 July 2020Source: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General SubjectsAuthor(s): Bernhard Dumoulin, Christoph Ufer, Sabine Stehling, Dagmar Heydeck, Hartmut Kuhn, Sajad Sofi
Source: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) General Subjects - Category: Biochemistry Source Type: research
Publication date: Available online 6 July 2020Source: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - BioenergeticsAuthor(s): Thomas G. Laughlin, David F. Savage, Karen M. Davies
Source: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) Bioenergetics - Category: Biochemistry Source Type: research
Publication date: Available online 5 July 2020Source: The Journal of Chemical ThermodynamicsAuthor(s): Lemeng Wang, Chi Fang, Xiaoqian Du, Kun Fu, Xiangfeng Tian, Pan Zhang, Dong Fu
Source: The Journal of Chemical Thermodynamics - Category: Chemistry Source Type: research
Publication date: Available online 5 July 2020Source: The Journal of Chemical ThermodynamicsAuthor(s): S.M. Pimenova, V.A. Lukyanova, A.I. Druzhinina, O.V. Dorofeeva
Source: The Journal of Chemical Thermodynamics - Category: Chemistry Source Type: research
Publication date: Available online 5 July 2020Source: The Journal of Chemical ThermodynamicsAuthor(s): Zidan Cao, Ruke Zhang, Xiaoran Hu, Jiao Sha, Gaoliang Jiang, Yu Li, Tao Li, Baozeng Ren
Source: The Journal of Chemical Thermodynamics - Category: Chemistry Source Type: research
Publication date: Available online 6 July 2020Source: Polymer Degradation and StabilityAuthor(s): J. Andrade, C. González-Martínez, A. Chiralt
Source: Polymer Degradation and Stability - Category: Chemistry Source Type: research
Publication date: Available online 6 July 2020Source: Journal of Photochemistry and Photobiology A: ChemistryAuthor(s): Dorcas O. Adenuga, Shepherd M. Tichapondwa, Evans M.N. Chirwa
Source: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry - Category: Chemistry Source Type: research
Publication date: Available online 5 July 2020Source: Journal of Industrial and Engineering ChemistryAuthor(s): Hyeong Jun Jo, Arnab Shit, Hee Sauk Jhon, Sung Young Park
Source: Journal of Industrial and Engineering Chemistry - Category: Chemistry Source Type: research
More News: Nanotechnology | Potassium