Scottish parliament approves free sanitary products for all women

The Scottish parliament approved plans on Tuesday to make sanitary products freely available to all women, the first nation in the world to do so.
Source: Reuters: Health - Category: Consumer Health News Tags: healthNews Source Type: news

Related Links:

Publication date: Available online 1 June 2020Source: Stem Cell ResearchAuthor(s): Insa Buers, Lara Schöning, Niki Tomas Loges, Yvonne Nitschke, Inga Höben, Albrecht Röpke, Laura Crisponi, Heymut Omran, Frank Rutsch
Source: Stem Cell Research - Category: Stem Cells Source Type: research
Publication date: Available online 1 June 2020Source: Stem Cell ResearchAuthor(s): Dawid P. Grzela, Beata Marciniak, Lukasz Pulaski
Source: Stem Cell Research - Category: Stem Cells Source Type: research
Publication date: Available online 1 June 2020Source: Stem Cell ResearchAuthor(s): Alessia Arbini, James Gilmore, Mary D. King, Kathleen M. Gorman, Janusz Krawczyk, Veronica McInerney, Timothy O'Brien, Sanbing Shen, Nicholas M. Allen
Source: Stem Cell Research - Category: Stem Cells Source Type: research
Publication date: Available online 31 May 2020Source: Stem Cell ResearchAuthor(s): Junqing Chen, Xiaoyu Yang, Bifei Fu, Pinmou Zhu, Yunfei Zhu, Xuejiang Guo, Jiahao Sha, Yan Yuan
Source: Stem Cell Research - Category: Stem Cells Source Type: research
Publication date: Available online 31 May 2020Source: Stem Cell ResearchAuthor(s): Kenji Tsuji, Shinji Kitamura, Yizhen Sang, Kazuhiko Fukushima, Jun Wada
Source: Stem Cell Research - Category: Stem Cells Source Type: research
Publication date: Available online 31 May 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): R.D.I.G. Dharmasena, H.M. Cronin, R.A. Dorey, S.R.P. Silva
Source: Nano Energy - Category: Nanotechnology Source Type: research
Publication date: Available online 30 May 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Xin Ke, Lingxian Meng, Xiangjian Wan, Yao Cai, Huan-Huan Gao, Yuan-Qiu-Qiang Yi, Ziqi Guo, Hongtao Zhang, Chenxi Li, Yongsheng Chen
Source: Nano Energy - Category: Nanotechnology Source Type: research
Publication date: Available online 30 May 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Mohammad Khorsand, Javad Tavakoli, Haowen Guan, Youhong Tang
Source: Nano Energy - Category: Nanotechnology Source Type: research
Publication date: Available online 1 June 2020Source: Tribology InternationalAuthor(s): Lihe Guo, Xianqiang Pei, Fuyan Zhao, Ligang Zhang, Guitao Li, Ga Zhang
Source: Tribology International - Category: Materials Science Source Type: research
Publication date: Available online 31 May 2020Source: Tribology InternationalAuthor(s): Benjamin M. Fry, Mang Yin Chui, Gareth Moody, Janet S.S. Wong
Source: Tribology International - Category: Materials Science Source Type: research
More News: Health | Scotland Health | Women