JAMA Otolaryngology –Head & Neck Surgery : Feasibility of Autologous Adipose Tissue –Derived Stromal Vascular Fraction in Scarred Vocal Folds

Interview with Alexia Mattei, MD, author of Feasibility of First Injection of Autologous Adipose Tissue–Derived Stromal Vascular Fraction in Human Scarred Vocal Folds: A Nonrandomized Controlled Trial
Source: JAMA Specialty Journals Author Interviews - Category: General Medicine Authors: Source Type: podcasts

Related Links:

Publication date: Available online 10 July 2020Source: International Review of NeurobiologyAuthor(s): Russell H. Swerdlow
Source: International Review of Neurobiology - Category: Neuroscience Source Type: research
Publication date: Available online 10 July 2020Source: International Review of NeurobiologyAuthor(s): Mark P. Mattson
Source: International Review of Neurobiology - Category: Neuroscience Source Type: research
Publication date: Available online 10 July 2020Source: International Review of NeurobiologyAuthor(s): S. Kendall Smith, Erik S. Musiek
Source: International Review of Neurobiology - Category: Neuroscience Source Type: research
Publication date: Available online 9 July 2020Source: Neurophysiologie CliniqueAuthor(s): Elif Uygur-Kucukseymen, Luis Castelo-Branco, Kevin Pacheco-Barrios, Maria Alejandra Luna-Cuadros, Alejandra Cardenas-Rojas, Stefano Giannoni-Luza, Huiyan Zeng, Anna Carolyna Gianlorenco, Marina Gnoatto-Medeiros, Emad Salman Shaikh, Wolnei Caumo, Felipe Fregni
Source: Neurophysiologie Clinique - Category: Neuroscience Source Type: research
Publication date: Available online 9 July 2020Source: Neuroscience ResearchAuthor(s): Vanessa Cristiane Santana Amaral, Gessynger Morais-Silva, Celina F. Laverde, Marcelo T. Marin
Source: Neuroscience Research - Category: Neuroscience Source Type: research
Publication date: Available online 9 July 2020Source: Progress in NeurobiologyAuthor(s): Benedetta Franceschiello, Lorenzo Di Sopra, Astrid Minier, Silvio Ionta, David Zeugin, Michael P. Notter, Jessica A.M. Bastiaansen, João Jorge, Jérôme Yerly, Matthias Stuber, Micah M. Murray
Source: Progress in Neurobiology - Category: Neuroscience Source Type: research
Publication date: 1 August 2020Source: Neuroscience, Volume 440Author(s): Katsumasa Muneoka, Yasunori Oda, Masaaki Iwata, Masaomi Iyo, Kenji Hashimoto, Yukihiko Shirayama
Source: Neuroscience - Category: Neuroscience Source Type: research
Publication date: Available online 10 July 2020Source: NeuroscienceAuthor(s): Chloe A. Lowry, Michael E. Golod, R. David Andrew, Brian M. Bennett
Source: Neuroscience - Category: Neuroscience Source Type: research
Publication date: Available online 10 July 2020Source: NeuroscienceAuthor(s): Yan Feng, Yaoyao Liu, Pan-Xiang Cao, Xun Sun, Ke-Xin Li, Xin-Yu Li, Li Liu, Hong-Dan Wang, Chang-Peng Cui, Xue Xiong, Hao-Cheng Zhang, Guo-Fen Qiao, Bai-Yan Li
Source: Neuroscience - Category: Neuroscience Source Type: research
Publication date: Available online 9 July 2020Source: NeuronAuthor(s): Juan Deng, Hua Zhou, Jun-Kai Lin, Zi-Xuan Shen, Wen-Zhen Chen, Lin-Han Wang, Qing Li, Di Mu, Yi-Chao Wei, Xiao-Hong Xu, Yan-Gang Sun
Source: Neuron - Category: Neuroscience Source Type: research
More News: General Medicine