Log in to search using one of your social media accounts:

 

Anti-biofilm Activities from Bergenia crassifolia Leaves against Streptococcus mutans

Yucui Liu, Yanjie Xu, Qiuhang Song, Fei Wang, Luguo Sun, Lei Liu, Xiaoguang Yang, Jingwen Yi, Yongli Bao, Haifeng Ma, Honglan Huang, Chunlei Yu, Yanxin Huang, Yin Wu, Yuxin Li
Source: Frontiers in Microbiology - Category: Microbiology Source Type: research

Related Links:

Source: Current Problems in Cardiology - Category: Cardiology Source Type: research
Source: Current Problems in Cardiology - Category: Cardiology Source Type: research
Source: Current Problems in Cardiology - Category: Cardiology Source Type: research
Source: Current Problems in Cardiology - Category: Cardiology Source Type: research
Source: Current Problems in Cardiology - Category: Cardiology Source Type: research
Source: Current Problems in Cardiology - Category: Cardiology Source Type: research
Source: Cardiovascular and Haematological Disorders - Drug Targets - Category: Cardiology Authors: Tags: Articles Source Type: research
Source: Cardiovascular and Haematological Disorders - Drug Targets - Category: Cardiology Authors: Tags: Review article Source Type: research
Source: Cardiovascular and Haematological Disorders - Drug Targets - Category: Cardiology Authors: Tags: Review article Source Type: research
Source: Cardiovascular and Haematological Disorders - Drug Targets - Category: Cardiology Authors: Tags: Review article Source Type: research
More News: Microbiology