Ventelister og lungetransplantasjon

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Nov 20;143(17). doi: 10.4045/tidsskr.23.0746. Print 2023 Nov 21.NO ABSTRACTPMID:37987070 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0746
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine