Perioperative antibiotic prophylaxis for children undergoing gastrointestinal surgery

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Nov 6;143(17). doi: 10.4045/tidsskr.23.0658. Print 2023 Nov 21.NO ABSTRACTPMID:37987072 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0658
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research