Kostnadseffektivitetsanalyse: et rammeverk for prioriteringskriteriene

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Oct 30;143(16). doi: 10.4045/tidsskr.23.0474. Print 2023 Nov 7.NO ABSTRACTPMID:37938016 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0474
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine