V åpenhvile nå!

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Nov 7;143. doi: 10.4045/tidsskr.23.0761. Print 2023 Nov 8.NO ABSTRACTPMID:37938018 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0761
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine