Prioritering – den gylne regel

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Nov 6;143(16). doi: 10.4045/tidsskr.23.0689. Print 2023 Nov 7.NO ABSTRACTPMID:37938005 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0689
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine