L ærdom fra laks

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Nov 6;143(16). doi: 10.4045/tidsskr.23.0705. Print 2023 Nov 7.NO ABSTRACTPMID:37938012 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0705
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine