Arbeidsmilj øloven gjelder også for leger

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Aug 14;143(12). doi: 10.4045/tidsskr.23.0473. Print 2023 Sep 5.NO ABSTRACTPMID:37668139 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0473
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine