T.E.B. Johansen og P.H. Zahl svarer

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Sep 4;143(12). doi: 10.4045/tidsskr.23.0529. Print 2023 Sep 5.NO ABSTRACTPMID:37668128 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0529
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine