Kvalitativ forskning i medisin

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Aug 29;143(12). doi: 10.4045/tidsskr.23.0411. Print 2023 Sep 5.NO ABSTRACTPMID:37668132 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0411
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine