E. Dietrichs og medarbeidere svarer

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Sep 4;143(12). doi: 10.4045/tidsskr.23.0533. Print 2023 Sep 5.NO ABSTRACTPMID:37668124 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0533
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research