Statens forvirring om godkjenning av leger utdannet i Danmark kan ende i retten

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Aug 9;143(12). doi: 10.4045/tidsskr.23.0514. Print 2023 Sep 5.NO ABSTRACTPMID:37668133 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0514
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine