Secure doctors - good patient care

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 May 29;143(8). doi: 10.4045/tidsskr.23.0317. Print 2023 May 30.NO ABSTRACTPMID:37254971 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0317
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine