Probiotika profylakse hos premature og ulik tolkning av evidens

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 May 29;143(8). doi: 10.4045/tidsskr.23.0329. Print 2023 May 30.NO ABSTRACTPMID:37254984 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0329
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine